PRIVACYBELEID

Ingangsdatum: 1 april 2015

KENNISGEVING VAN EEN BELANGRIJKE VERANDERING AAN ONS PRIVACYBELEID:

Radio Flyer heeft zich aangesloten bij een samenwerkingsverband voor direct marketing. Dientengevolge kan Radio Flyer na 31 maart 2015 bepaalde informatie over uw aankoop delen voor invoer in de marketinggegevensbanken van het samenwerkingsverband, zoals uw naam, afleveradres, factuuradres, e-mailadres, de aankoopdatum, het bedrag, het gekochte product en de betaalmethode (maar niet uw creditcardgegevens) (gezamenlijk “Aankoopinformatie”), als u online een aankoop doet bij Radio Flyer of Radio Flyer belt. Als gevolg van uw aankoop kunt u via de post mailings ontvangen met advertenties (zoals catalogi) en informatie over producten en diensten van externe partijen die interessant voor u kunnen zijn. Voor informatie over de wijze waarop u gebruik kunt maken van uw opt-out voor het gebruik van uw Aankoopinformatie in het samenwerkingsverband, kunt u rubriek 6.4 (Opt-out voor het delen van uw informatie door Radio Flyer) van ons Privacybeleid raadplegen.

Als u ingezetene bent van een land buiten de Verenigde Staten, dan zal uw informatie niet worden gedeeld in de marketinggegevensbanken van het samenwerkingsverband zonder uw voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming.

OPMERKING:

• Radio Flyer deelt geen creditcardinformatie en slaat deze niet op.

Welkom op de website RadioFlyer.com, in eigendom van en beheerd door RadioFlyer, Inc. (“Radio Flyer” or “we/wij”). Dit Privacybeleid is van toepassing op de website RadioFlyer.com en alle andere websites, mobiele sites, mobiele toepassingen, widgets en online en mobiele diensten die we van tijd tot tijd kunnen aanbieden aan het algemene publiek (gezamenlijk de “Radio Flyer-diensten”).

De privacy van onze gebruikers is belangrijk voor ons. We weten dat u belang hecht aan de wijze waarop informatie over u wordt gebruikt en gedeeld en we waarderen dat u erop vertrouwt dat we dergelijke informatie over u nauwkeurig en gevoelig zullen behandelen. Dit Privacybeleid beschrijft hoe we informatie over gebruikers van de Radio Flyer-diensten kunnen verzamelen, gebruiken en openbaren. Dit Privacybeleid is een integraal onderdeel van de wettelijke overeenkomst tussen u en Radio Flyer met betrekking tot uw gebruik van de Radio Flyer-diensten. Dit Privacybeleid vormt ook een deel van de algemene voorwaarden die leidend zijn voor uw deelname aan een promotie van Radio Flyer (zoals een prijsvraag, actie, een loyaliteits-/beloningsprogramma voor klanten, enz.) (een “Radio Flyer-promotie”). DOOR HET GEBRUIK VAN ENIGE RADIO FLYER-DIENST OF DEELNAME AAN EEN RADIO FLYER-PROMOTIE ACCEPTEERT U EN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U GEBONDEN BENT AAN DIT PRIVACYBELEID.

1. KENNISGEVING VOOR INGEZETENEN VAN CALIFORNIË – UW PRIVACYRECHTEN VOOR CALIFORNIË

Volgens paragraaf 1798.83 van het Californisch Burgerlijk Wetboek (bekend als de “shine the light”-wet) hebben ingezetenen van Californië het recht om een melding over het delen van informatie aan te vragen bij een bedrijf aan wie zij persoonsgegevens hebben verstrekt en dat de informatie in het voorafgaande kalenderjaar aan enige externe partij heeft geopenbaard voor de doeleinden van direct marketing. Een bedrijf kan aan deze wet voldoen door (i) een beleid te publiceren en te implementeren dat ingezetenen van Californië het recht geeft om gebruik te maken van een opt-out voor het delen van persoonsgegevens voor de doeleinden van direct marketing door externe partijen en (ii) na ontvangst van de aanvraag van ingezetenen van Californië voor een melding over het delen van informatie volgens deze wet, te informeren over de wijze waarop zij gebruik kunnen maken van hun opt-out.

OPMERKING: Ingaande 1 april 2015 kunnen we bepaalde, na 31 maart 2015 verzamelde klantinformatie delen voor de doeleinden van direct marketing door externe partijen. We delen uw creditcardinformatie echter niet en slaan deze niet op. Voor meer informatie over het delen van dergelijke informatie en de wijze waarop u gebruik kunt maken van uw opt-out, kunt u rubriek 5 (Delen van informatie met externe partijen) en rubriek 6 (Informatietoegang en -keuze) van dit Privacybeleid raadplegen.Ingezetenen van Californië kunnen een melding over het delen van informatie volgens deze wet per e-mail aanvragen via customerservice@radioflyer.com. Merk hierbij op dat we volgens deze wet niet verplicht zijn om meer dan één keer per kalenderjaar op uw aanvraag te reageren en dat we niet verplicht zijn om op aanvragen te reageren die niet naar het bovengenoemde e-mailadres worden gestuurd.

Kennisgeving Do Not Track: De reageren op dit moment niet op “Do Not Track”-signalen van webbrowsers. Als de industrie echter uniforme technologische normen vaststelt voor het herkennen en implementeren van “Do Not Track”-signalen, dan staan we open voor het volgen van dergelijke industrienormen.

2. SPECIALE KENNISGEVING VOOR OUDERS

De website RadioFlyer.com en alle andere Radio Flyer-diensten zijn bedoeld voor het algemene publiek en ontworpen om producten van Radio Flyer weer te geven en een online platform te bieden aan onze klanten voor aankoop van Radio Flyer-producten, het delen van commentaren, productbeoordelingen, verhalen, foto's, enz. over/van hun ervaringen met producten van Radio Flyer. De website RadioFlyer.com en andere Radio Flyer-diensten zijn niet gericht op kinderen jonger dan 13 jaar. Radio Flyer verzamelt niet bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 13 jaar. Als we ontdekken of in kennis worden gesteld over het feit dat bepaalde persoonsgegevens verstrekt zijn door een minderjarig kind, dan verwijderen we dergelijke informatie onmiddellijk uit onze gegevensbank. We sporen ouders en wettelijk voogden aan om online tijd door te brengen met hun kinderen en deel te nemen aan en controle uit te oefenen op de online activiteiten van hun kinderen.

Vele onderdelen van de Radio Flyer-diensten zijn toegankelijk zonder de noodzaak voor gebruikers om persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Bepaalde functies vereisen echter dat gebruikers hun persoonsgegevens aan ons openbaren, zoals bij het aanmaken van een account, het doen van een aankoop, het registreren voor de Birthday Club, het registreren van een product, het plaatsen van een foto, het beoordelen van een product, verhaal, profiel, enz. voor plaatsing in de Radio Flyer-diensten, het indienen van een verzoek of aanvraag, het deelnemen aan een Radio Flyer-promotie, enz. (telkens een “Identificatie-activiteit”). Voor dergelijke functies hebben we een leeftijdspoort geïmplementeerd om de verzameling van persoonsgegevens door minderjarige gebruikers te voorkomen.

OPMERKING: Radio Flyer zal persoonlijk identificeerbare informatie van een kind opslaan als deze informatie vrijwillig aan ons is verstrekt door de ouder of wettelijk voogd van het kind. Als de ouder of wettelijk voogd bijvoorbeeld de naam, het geslacht, de geboortedatum, een foto, enz. van zijn/haar kind verstrekt op de Radio Flyer-diensten, dan verzamelen we dergelijke informatie.

Bepaalde onderdelen van de Radio Flyer-diensten geven u de mogelijkheid om informatie voor publieke weergave te plaatsen, zoals een foto, commentaren op een blog of de beoordeling van een product. We adviseren ouders en wettelijk voogden om in dergelijke gebieden omzichtig om te gaan met het plaatsen van persoonsgegevens over hun kinderen.

3. SOORTEN INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN

3.1 Persoonsgegevens (“PII”): Dit is enige vorm van informatie waarmee een persoon individueel kan worden geïdentificeerd, zoals voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres, e-mailadres, creditcardinformatie, enz. Vele onderdelen van de Radio Flyer-diensten zijn toegankelijk zonder de noodzaak voor gebruikers om PII aan ons te verstrekken. We verzamelen echter dergelijke informatie in de mate waarin u deze PII vrijwillig aan ons verstrekt. Als u een Identificatie-activiteit uitvoert, verzamelen we eveneens uw PII met betrekking tot een dergelijke activiteit. Het wel of niet openbaren van PII is volledig uw keuze. Zonder het verstrekken van PII kunt u echter geen Identificatie-activiteit uitvoeren of afrondenU moet 18 jaar of ouder zijn om een Identificatie-activiteit in de Radio Flyer-diensten te kunnen uitvoeren.

3.2 Samengevoegde en geanonimiseerde informatie (“AAI”): Dit verwijst naar enige vorm van informatie waarmee een persoon niet individueel kan worden geïdentificeerd. We verzamelen bijvoorbeeld anonieme groepsgegevens (demografie, interesses en voorkeuren, enz.) over het gebruik van de Radio Flyer-diensten. We verzamelen eveneens gegevens met betrekking tot het verkeer op de Radio Flyer-diensten, zoals: totaal aantal pageviews in een bepaalde periode, gemiddelde tijd die bezoekers doorbrengen op de site en op specifieke pagina's van de site, percentage bezoekers uit een bepaald geografisch gebied, enz. Bovendien kunnen we gecombineerde “Gegevens over gebruikersactiviteit” (zoals hieronder beschreven) over u en andere gebruikers van de Radio Flyer-diensten verzamelen om samengevoegde informatie te genereren die activiteiten, gewoonten, voorkeuren, interesses, enz. aantoont over onze gebruikers als groep. Verder kunnen we PII niet-persoonlijk identificeerbaar maken, bijvoorbeeld door uw informatie samen te voegen met informatie over andere individuen of door persoonlijk identificeerbare elementen (zoals namen) te verwijderen en zodoende uw informatie te “anonimiseren” of te “depersonaliseren”.

3.3 Gegevens over gebruikersactiviteit (“UAI”): Dit verwijst naar informatie die we verzamelen over gebruikersactiviteit in de Radio Flyer-diensten. We verzamelen bijvoorbeeld “clickstream-gegevens” voor alle bezoekers, zoals IP-adressen (dit zijn numerieke identificaties die automatisch worden toegewezen aan computers en mobiele apparaten als gebruikers surfen op het internet), paginaverzoeken, paginabezoeken, bekeken inhoud, uitgevoerde kliks en zoektermen, enz. We kunnen ook via cookies en webbeacons (zie rubriek 7 Cookies en webbeacons voor meer informatie) gegevens over gebruikersactiviteit verzamelen in de Radio Flyer-diensten..

OPMERKING: Als we UAI gebruiken op een wijze waarop een persoon individueel kan worden geïdentificeerd (bijv. als we dergelijke informatie met een naam of adres koppelen of associëren), dan zal dergelijke informatie als PII worden behandeld. In andere gevallen worden UAI als AAI behandeld.

4. ONS GEBRUIK VAN INFORMATIE

Over het algemeen gebruiken we in de Radio Flyer-diensten verzamelde informatie om de gebruikerservaring te personaliseren en te verbeteren, klantenservice te verbeteren, gebruikerstransacties met ons te verwerken, te reageren op verzoeken en aanvragen van gebruikers en om te communiceren met gebruikers over producten, diensten, speciale aanbiedingen, acties, promoties, enz. die we aanbieden.

Als u ons PII verstrekt met betrekking tot een Identificatie-activiteit, dan gebruiken we die informatie om een dergelijke activiteit te verwerken, mogelijk te maken en te beheren. Bijvoorbeeld:

 • Als u een account aanmaakt in de Radio Flyer-diensten, dan gebruiken we door u verstrekte PII om uw account op te zetten, te verstrekken, te onderhouden en met u over het account te communiceren.
 • Als u een aankoop doet in de Radio Flyer-diensten, dan gebruiken we door u verstrekte PII om uw transactie met ons te verwerken en af te ronden, inclusief de communicatie met u met betrekking tot uw aankoop en het verlenen van klantenservice. OPMERKING: We gebruiken creditcardinformatie van onze klanten om betaling van aankopen en terugbetaling van geautoriseerde retourzendingen te verwerken en gebruiken, delen of bewaren dergelijke informatie niet voor enig ander doel.
 • Als u een product registreert dat u eerder bij ons gekocht hebt in de Radio Flyer-diensten, dan gebruiken we de door u verstrekte PII om uw registratieverzoek te verifiëren, verwerken en erop te reageren.
 • Als u een foto, verhaal, profiel, productbeoordeling, commentaar, enz. indient voor plaatsing in de Radio Flyer-diensten, dan gebruiken we de door u verstrekte PII om uw plaatsing te verwerken, mogelijk te maken en te beheren.
   
  OPMERKING:
  • Door het plaatsen van een foto in het “Fotoalbum” op de website RadioFlyer.com accepteert u en gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent aan de algemene voorwaarden van Radio Flyers Fotoalbum, gepubliceerd op http://www.radioflyer.com/photo-terms-conditions.
  • Door enig ander materiaal te verstrekken aan Radio Flyer accepteert u en gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent aan gerelateerde algemene voorwaarden die gepubliceerd zijn door Radio Flyer.
 • Als u een verzoek of aanvraag aan ons doet in de Radio Flyer-diensten, dan gebruiken we de door u verstrekte PII om te reageren op en met u te communiceren over uw verzoek of aanvraag.
 • Als u zich aanmeldt voor een Radio Flyer-promotie, dan gebruiken we de door u verstrekte PII om uw deelname aan een dergelijke promotie te verwerken, te verstrekken en er met u over te communiceren.

Door het verstrekken van uw contactinformatie (e-mailadres, postadres, telefoonnummer, enz.) aan ons, begrijpt u eveneens en gaat u eveneens akkoord met het gebruik van dergelijke informatie om:

 • contact met u op te nemen in verband met transactie- of relatiekwesties of wettelijke verplichtingen, zoals: communicatie met u met betrekking tot uw account of een aankoop, een verzoek dat of aanvraag die u bij ons deed, een kennisgeving van een materiële verandering aan dit Privacybeleid of enig ander beleid van ons, een kennisgeving van een daadwerkelijk beveiligingslek of de verdenking ervan dat uw PII die door of voor ons zijn opgeslagen beïnvloedt, enz.; en
 • contact met u op te nemen met promotionele of marketinginformatie over onze producten, diensten, speciale acties, aanbiedingen, promoties, coupons, kortingen, enz. die interessant voor u kunnen zijn (zie rubriek 6 Informatietoegang en -keuze hieronder voor meer informatie over de wijze waarop u gebruik kunt maken van de opt-out voor het ontvangen van promotionele of marketinginformatie)..

Vanwege de anonieme, niet-persoonlijk identificeerbare aard van AAI zijn er geen beperkingen in de wijze waarop we AAI kunnen gebruiken of delen. We kunnen AAI bijvoorbeeld onbeperkt gebruiken en openbaren voor onze eigen marketing-, advertentie- onderzoeks- en andere zakelijke doeleinden of die van externe partijen.

5. DELEN VAN INFORMATIE MET EXTERNE PARTIJEN

We delen de PII die we van onze gebruikers verzamelen niet met externe partijen, behalve in de onderstaande omstandigheden:

 • Als een gebruiker de keuze maakt om PII te openbaren in de Radio Flyer-diensten, wordt de informatie beschikbaar gemaakt voor anderen. Voorbeelden hiervan zijn een vrijwillige plaatsing van een persoonlijke foto in het “Fotoalbum”-gedeelte op de website RadioFlyer.com, een vrijwillige openbaring van PII in een openbaar geplaatst(e) commentaar, productbeoordeling, verhaal, profiel, enz.
 • We kunnen van tijd tot tijd bepaalde externe diensten gebruiken voor het uitvoeren van de Radio Flyer-diensten, zoals het verwerken van aankopen en creditcardbetalingen, het afronden van bestellingen, klantenservice en ondersteuning, hosting en onderhoud en technische ondersteuning voor de Radio Flyer-diensten, gegevensanalyses, gegevensopslag en beveiliging. We delen PII met externe dienstverleners in de mate die nodig is voor een aanbieder om de diensten voor ons uit te voeren. We eisen dat een externe dienstverlener het gebruik van PII beperkt tot het leveren van de diensten aan ons en dat deze de vertrouwelijkheid, beveiliging en integriteit van dergelijke informatie onderhoudt en de informatie niet op niet-toegestane wijze gebruikt of openbaart.
 • Van tijd tot tijd kunnen we een Radio Flyer-promotie uitvoeren met één of meer externe co-sponsoren. Als voorwaarde voor deelname aan een dergelijke promotie kunnen we u om extra bevestigde toestemming (opt-in) vragen, zodat we uw verzamelde PII met onze co-sponsor(en) kunnen delen met betrekking tot de promotie, met dien verstande dat onze co-sponsor(en) de informatie kunnen gebruiken voor eigen doeleinden voor direct marketing en dat Radio Flyer geen controle heeft over dergelijk gebruik door de co-sponsor(en).
 • We kunnen PII aan anderen openbaren als dit wettelijk vereist is of naar ons eigen, te goeder trouwe inzicht redelijkerwijs noodzakelijk is om: (i) mee te werken aan juridisch proces (inclusief een gerechtelijk bevel of dagvaarding); (ii) samen te werken met wettelijke instanties (inclusief onderzoek van een vermeende of verdachte misdaad, fraude of andere illegale activiteit); (iii) dit Privacybeleid en/of onze andere beleidslijnen voor de Radio Flyer-diensten te handhaven; (iv) te reageren op een noodgeval; of (v) de rechten, eigendommen of veiligheid van Radio Flyer, onze gebruikers of klanten en/of het publiek te beschermen
 • Als Radio Flyer betrokken is bij een fusie, overname, financiering of verkoop van bedrijfseenheden of bezittingen, dan kunnen PII worden overgedragen aan één of meer externe partijen die betrokken zijn bij een dergelijke transactie en bij een dergelijke overdracht kunnen relevante privacybeleidslijnen leidend zijn voor het verdere gebruik van de informatie. In het geval van een dergelijke verandering zullen we alles in het werk stellen om onze gebruikers op de hoogte te brengen van de veranderingen en de keuzes die onze gebruikers kunnen hebben met betrekking tot de verandering.
 • Radio Flyer heeft zich aangesloten bij een samenwerkingsverband voor direct marketing. Dientengevolge kan Radio Flyer na 31 maart 2015 bepaalde informatie over uw aankoop delen voor invoer in de marketinggegevensbanken van het samenwerkingsverband, zoals uw naam, afleveradres, factuuradres, e-mailadres, de aankoopdatum, het bedrag, het gekochte product en de betaalmethode (maar niet uw creditcardgegevens) (gezamenlijk “Aankoopinformatie”), als u online een aankoop doet bij Radio Flyer of Radio Flyer belt. Als gevolg van uw aankoop kunt u via de post mailings ontvangen met advertenties (zoals catalogi) en informatie over producten en diensten van externe partijen die interessant voor u kunnen zijn. Voor informatie over de wijze waarop u gebruik kunt maken van uw opt-out voor het gebruik van uw Aankoopinformatie in het samenwerkingsverband, kunt u rubriek 6.4 (Opt-out voor het delen van uw informatie door Radio Flyer) van ons Privacybeleidraadplegen.
6. INFORMATIETOEGANG EN KEUZE

6.1 Informatietoegang: Voor het verkrijgen van toegang tot en het bijwerken van uw PII die we hebben opgeslagen, kunt u per e-mail een verzoek doen via customerservice@radioflyer.com. We behouden ons het recht voor om uw identiteit voorafgaand aan het inwilligen van uw verzoek te verifiëren. Als u een account hebt in de Radio Flyer-diensten, dan kunt u de accountinformatie bekijken en bijwerken door in te loggen en naar de profielpagina in uw account te gaan.

6.2 Verwijdering van informatie:Als u bij ons opgeslagen PII wilt verwijderen (inclusief annulering van uw account voor de Radio Flyer-diensten), dan kunt u per e-mail een verzoek sturen aan customerservice@radioflyer.com. . We behouden ons het recht voor om uw identiteit voorafgaand aan het inwilligen van uw verzoek te verifiëren. OPMERKING:

 • U begrijpt en erkent dat we ons het recht voorbehouden om uw informatie vast te houden als dit noodzakelijk is in overeenstemming met de wet of juridisch proces (waaronder een gerechtelijk bevel of dagvaarding), in samenwerking met wettelijke instanties (inclusief onderzoek naar een vermeende of verdachte misdaad, fraude of andere illegale activiteit) of om een lopende transactie af te ronden, een claim of een geschil op te lossen of een van toepassing zijnde overeenkomst tussen u en Radio Flyer te handhaven.
 • U begrijpt en erkent dat we PII alleen uit onze eigen bestanden kunnen verwijderen en niet in de mogelijkheid zullen zijn om door externe partijen opgeslagen PII te verwijderen.

6.3 Opt-out m.b.t. marketingcommunicaties van Radio Flyer: Om gebruik te maken van uw opt-out voor stopzetting van ontvangst van onze promotionele en marketinginformatie, kunt u een verzoek sturen per e-mail via customerservice@radioflyer.com, of per post naar Radio Flyer, Inc. Attn: Radio Flyer Team, 6515 W. Grand Avenue, Chicago, IL 60707. U dient uw naam en volledige adres toe te voegen aan uw opt-out-verzoek. We behouden ons het recht voor om uw identiteit voorafgaand aan het inwilligen van uw verzoek te verifiëren. Om gebruik te maken van de opt-out voor stopzetting van ontvangst van onze promotionele en marketing-e-mails, kunt u eveneens klikken op de afmeldkoppeling (“unsubscribe”) in een promotionele of marketing-e-mail die u eerder van ons ontving. We streven ernaar om uw opt-out-verzoek zo snel mogelijk na ontvangst te verwerken (of binnen de door de wet vereiste tijd).

6.4 Opt-out voor het delen van uw informatie door Radio Flyer: Als u na 31 maart 2015 online of per telefoon een aankoop doet bij Radio Flyer en gebruik wilt maken van uw opt-out voor het delen van uw Aankoopinformatie voor doeleinden van direct marketing door Radio Flyer, dan kunt u via één van de volgende methoden een verzoek doen:

 • U kunt uw verzoek via e-mail sturen aan customerservice@radioflyer.com, of per post naar Radio Flyer, Inc. Attn: Radio Flyer Team, 6515 W. Grand Avenue, Chicago, IL 60707. U dient uw naam en volledige adres toe te voegen aan uw opt-out-verzoek
 • U kunt uw verzoek ook indienen door hieronder op de “Opt Out”-knop te drukken en de stappen te volgen.

Zorg ervoor dat u de volgende verklaring toevoegt aan uw verzoek via e-mail, zodat we het op de juiste wijze kunnen verwerken: “Ik wil de ontvangst van verdere reclame (inclusief catalogi) die ik via de post ontvang als gevolg van het delen van mijn informatie door Radio Flyer stopzetten” We behouden ons het recht voor om uw identiteit voorafgaand aan het inwilligen van uw verzoek te verifiëren. OPMERKING:

 • Nadat het uw opt-out-verzoek hebben ontvangen, kan het tot 3 maanden duren voordat uw verzoek volledig verwerkt is.
 • Als u verhuist of uw naam verandert, dan dient u met uw nieuwe adres of naam opnieuw gebruik te maken van uw opt-out-mogelijkheid.
7. COOKIES EN VERGELIJKBARE TECHNOLOGIEËN

7.1 Ons gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën: Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door websites en onlinediensten via uw webbrowser naar uw computer of mobiele apparaat worden gestuurd en daar worden opgeslagen (als u dit toestaat). Cookies geven websites en onlinediensten de mogelijkheid om uw browser te herkennen en bepaalde informatie over uw bezoeken vast te leggen. We gebruiken cookies in de Radio Flyer-diensten om ons te helpen herinneren wie u bent, om uw ervaring te verbeteren en te personaliseren, om uw voorkeuren te begrijpen en op te slaan voor toekomstige bezoeken, om informatie over onze gebruikers te bundelen en om andere taken met betrekking tot de uitvoering of verbetering van de Radio Flyer-diensten uit te voeren. We gebruiken bijvoorbeeld sessiecookies als u de Radio Flyer-diensten gebruikt. Sessiecookies zijn alleen actief gedurende de periode waarin u de Radio Flyer-diensten bezoekt en worden verwijderd als u vertrekt. Deze helpen ons bij het volgen van de onderdelen van de Radio Flyer-diensten die u bezoekt, zodat we verbeteringen kunnen doorvoeren aan geobserveerde gebruikersvoorkeuren. De informatie die we via cookies verzamelen, kan het IP-adres, de gebruikerstaal, het besturingssysteem, het browsertype, de aan- of afwezigheid van “flash”-plugins, de schermresolutie, het verbindingstype en informatie die de cookie identificeert bevatten. We kunnen met cookies verzamelde informatie ook gebruiken in combinatie met PII die we van onze gebruikers hebben verzameld. We gebruiken cookies echter niet om toegang te krijgen tot informatie op uw computer of mobiele apparaat. De meeste webbrowsers zijn oorspronkelijk ingesteld op het ontvangen van cookies, maar u kunt de instellingen van uw browser wijzigen, zodat u een melding ontvangt als er een cookie naar u word verstuurd en de mogelijkheid krijgt om deze te accepteren of te weigeren, of u kunt ervoor kiezen om de op uw computer of mobiel apparaat opgeslagen cookies regelmatig handmatig te verwijderen. Elke keer dat u de Radio Flyer-diensten opnieuw bezoekt, is uw mogelijkheid om ons gebruik van cookies te beperken in die dienst afhankelijk van uw browserinstellingen en -beperkingen op dat moment. Merk hierbij op dat bepaalde functies van de Radio Flyer-diensten ontoegankelijk kunnen zijn of niet juist functioneren als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen of te weigeren. Bezoekhttp://www.aboutcookies.org/ voor meer informatie over het beheren van cookies. Bezoek de pagina voor ondersteuning van Macromedia support om Local Shared Objects van Adobe (ook bekend als LSO's of Flash-cookies) te beheren.

We kunnen eveneens “webbeacons” gebruiken (ook bekend als “clear GIF's”, “pixeltags”, enz.). Dit zijn kleine hoeveelheden programmeercode, ingebed zijn in webpagina's of e-mails, die informatie leveren aan cookies of met cookies communiceren om gebruikers te tellen die een website bezoeken en gebruikspatronen te herkennen. We kunnen webbeacons aan e-mails toevoegen om te helpen bij het herkennen van activiteiten, zoals het moment waarop een e-mail werd geopend, het aantal keren dat een e-mail werd doorgestuurd, op welke koppelingen in de e-mail werd geklikt, enz. Webbeacons kunnen niet worden geweigerd als deze via een normale webpagina worden geleverd. Webbeacons kunnen echter worden geweigerd in e-mails. Als u via e-mail geen webbeacons wilt ontvangen, dan hoeft u alleen de HTML-afbeeldingen uit te schakelen of HTML te weigeren (selecteer Alleen tekst) in uw e-mailsoftware.

7.2 Gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën door externe partijen: We kunnen externe partijen, waaronder zogenaamde “netwerkadverteerders” of “advertentienetwerken” (gezamenlijk de “Externe adverteerders”), de mogelijkheid geven om advertenties te plaatsen en te beheren op de Radio Flyer-diensten. Externe adverteerders kunnen hun eigen cookies, webbeacons, enz. plaatsen en gebruiken op uw computer of mobiel apparaat als u interactie voert met hun advertenties. Deze cookies, webbeacons van externe partijen geven Externe adverteerders de mogelijkheid om elke keer dat ze een advertentie sturen uw computer of mobiel apparaat te herkennen en om informatie over uw interacties met hun advertenties te bundelen. Het gebruik van cookies, webbeacons, enz. door Externe adverteerders wordt beheerd door de privacybeleidslijnen van dergelijke Externe adverteerders en niet door dit Privacybeleid. We hebben geen controle over de aard van de informatie die wordt verzameld door Externe adverteerders en hoe zij de informatie gebruiken. De privacybeleidslijnen en de gegevenspraktijken van Externe adverteerders kunnen aanzienlijk afwijken van die van Univision en we geven geen vertegenwoordiging of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot gegevensbeleidslijnen en -praktijken van Externe adverteerders.

Verder kunnen Externe adverteerders cookies, webbeacons, enz. gebruiken om informatie over uw activiteiten in de Radio Flyer-diensten en op externe websites en diensten te verzamelen, te bundelen en te gebruiken om u interessegebaseerde advertenties aan te kunnen bieden. Bezoek :
http://www.aboutads.info/consumers/
http://www.aboutads.info/how-interest-based-ads-work
http://www.aboutads.info/choices/ voor meer informatie met betrekking tot online adverteren en gegevenspraktijken van enkele Externe adverteerders en de wijze waarop u gebruik kunt maken van de opt-out-mogelijkheid tot stopzetting van het gebruik van uw informatie.

7.3 Gebruik van Google Analytics: We kunnen Google Analytics gebruiken om informatie over de demografie en interesses van onze gebruikers te verzamelen en te analyseren om de Radio Flyer-diensten te meten en te verbeteren. We kunnen ook gebruikmaken van andere functies van Google Analytics voor Display-advertenties, waaronder Remarketing, Google Display Network Impression Reporting en/of de integratie van DoubleClick Campaign Manager. Google verplicht ons om het volgende te openbaren in combinatie met het gebruik van enige functie van Google Analytics voor Display-advertenties:

 • U kunt gebruik maken van uw opt-out-mogelijkheid voor Display-advertenties of advertenties van Google Display Network personaliseren op de pagina Google Advertentie-instellingen: https://www.google.com/settings/ads?hl=en. U kunt ook voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld en gebruikt door gebruik te maken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on, die u kunt downloaden via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 • Als we de Remarketing-functie van Google Analytics voor Display-advertenties gebruiken, dan zullen we dit doen om online te adverteren. Externe aanbieders, waaronder Google, kunnen Radio Flyer-advertenties op websites op het hele internet plaatsen.
 • Wij en externe aanbieders, waaronder Google, kunnen interne cookies (zoals de cookies van Google Analytics) en externe cookies (zoals de DoubleClick-cookie) gezamenlijk gebruiken (i) ter informatie en om advertenties te optimaliseren en te plaatsen op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan de Radio Flyer-diensten, en/of (ii) om te rapporteren hoe uw advertentieweergaven, ander gebruik van advertentiediensten en interacties met deze advertentieweergaven en advertentiediensten gerelateerd zijn aan de bezoeken aan de Radio Flyer-diensten.
 • Gegevens uit demografische en interesserapportage van Google Analytics kunnen door ons worden gebruikt voor de herkenning en het begrip van gebruikersvoorkeuren, om verbeteringen door te voeren aan de Radio Flyer-diensten, om inhoud en advertenties te kiezen die u te zien krijgt en voor andere zakelijke doeleinden waarmee we u beter van dienst kunnen zijn.
8. GEGEVENSBEWARING

Over het algemeen bewaren we uw PII slechts zo lang u een account of een relatie met ons hebt, behalve als u een aankoop bij ons doet. In het laatste geval slaan we uw creditcardinformatie slechts op voor de duur van de transactie, dat wil zeggen de duur die nodig is voor de verwerking, uitvoering en afronding van uw aankoop, inclusief de van toepassing zijnde retour- en terugbetalingsperiode, en wordt de informatie daarna niet opgeslagen. U begrijpt en gaat er echter mee akkoord dat we ons het recht voorbehouden om uw informatie vast te houden als dit noodzakelijk is in overeenstemming met de wet of juridisch proces (waaronder een gerechtelijk bevel of dagvaarding), in samenwerking met wettelijke instanties (inclusief onderzoek naar een vermeende of verdachte misdaad, fraude of andere illegale activiteit) of om een lopende transactie af te ronden, een claim of een geschil op te lossen of een van toepassing zijnde overeenkomst tussen u en Radio Flyer te handhaven.

Vanwege de anonieme, niet-persoonlijk identificeerbare aard van AAI kunnen we AAI voor onbepaalde tijd bewaren.

9. INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHT

De Radio Flyer-diensten worden uitgevoerd in de Verenigde Staten, maar zijn beschikbaar voor bepaalde internationale gebruikers. Als u Radio Flyer-diensten gebruikt of online contact met ons opneemt van buiten de Verenigde Staten, dan zal uw informatie worden verwerkt en opgeslagen in de Verenigde Staten, waar regelgeving voor gegevensbescherming en privacy minder strikt kan zijn dan in uw vestigingsland. Als u de Radio Flyer-diensten gebruikt of informatie aan ons verstrekt, stemt u in met de verzameling, overdracht en het gebruik van uw informatie overeenkomstig de Amerikaanse privacywetgeving en dit Privacybeleid.

10. BEVEILIGING

We gebruiken een beveiligde server voor de Radio Flyer-diensten en hanteren de normen voor gegevensbeveiliging van de Amerikaanse Payment Card Industry (“PCI”) bij in de Radio Flyer-diensten uitgevoerde creditcardtransacties. Als u een bestelling plaatst bij de Radio Flyer-diensten, dan wordt uw creditcardinformatie aan ons overgedragen via Secure Socket Layer-technologie (“SSL”) en vervolgens gecodeerd door onze dienstverlener voor online betalingsverwerking. Onze dienstverlener voor online betalingsverwerking is verplicht om uw creditcardinformatie vertrouwelijk te houden en te beveiligen en gebruik van de informatie voor enig niet-toegestaan doel te voorkomen. We bewaren uw creditcardgegevens niet nadat een transactie is afgerond. Als u in de toekomst een andere aankoop wilt doen, dan dient u de creditcardinformatie opnieuw in te voeren.

Hoewel we commercieel redelijke maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we absolute veiligheid niet garanderen. Het is belangrijk dat u beschermende maatregelen neemt om niet-toegestane toegang tot uw wachtwoord en computer tegen te gaan. We sporen u aan om de inloggegevens van uw account op een veilige plek te bewaren en aan niemand te openbaren. En vergeet niet uw account na elk bezoek uit te loggen en uw browservenster te sluiten. Dit zorgt ervoor dat andere geen toegang kunnen krijgen tot uw account, vooral als u een computer met anderen deelt of een publieke computer gebruikt in bijvoorbeeld een bibliotheek of internetcafé..

We streven ernaar om u in de wettelijk vereiste mate in kennis te stellen van een beveiligingslek of de verdenking van een beveiligingslek dat van invloed is op de door of voor ons opgeslagen PII. We zijn echter niet aansprakelijk voor enig beveiligingslek met betrekking tot uw persoonsgegevens dat voortkomt uit oorzaken of gebeurtenissen waarop wij geen controle hebben, inclusief maar niet beperkt tot uw eigen nalatigheid, verstoring van opslagmedia, defecten in gegevensbeschermingsproducten of -diensten van externe partijen, stroomuitval, natuurlijke verschijnselen, molest, vandalisme, hacks, sabotage of terrorisme.

11. KOPPELINGEN NAAR PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN EXTERNE PARTIJEN

De Radio Flyer-diensten kunnen koppelingen of toegang aanbieden met websites (waaronder sociale netwerken), producten, diensten, programma's, toepassingen, enz. van externe partijen (telkens een “Gekoppeld(e) product/dienst van een externe partij”) enkel voor uw gemak. Dergelijke koppeling of toegang betekent niet, en dient niet te worden geïnterpreteerd als ondersteuning van, verbondenheid met of aangenomen vertegenwoordiging van enig(e) Gekoppeld(e) product/dienst van een externe partij door Radio Flyer. We beoordelen en controleren geen enkele Gekoppeld(e) product/dienst van een externe partij en zijn er niet verantwoordelijk voor. We zijn niet specifiek verantwoordelijk voor de privacypraktijken van enig(e) Gekoppeld(e) product/dienst van een externe partij. Zodra u de Radio Flyer-diensten verlaat, is dit Privacybeleid niet langer van kracht. Enige informatie die van of over u wordt verzameld in verband met uw gebruik van een Gekoppeld(e) product/dienst van een externe partij zal onderhevig zijn aan het privacybeleid van die externe partij. Privacybeleidslijnen en gegevenspraktijken van externe partijen kunnen aanzienlijk verschillen ten opzichte van die van Radio Flyer. Ze kunnen eigen cookies, webbeacons, enz. naar uw computer of mobiele apparaat verzenden en kunnen informatie over u verzamelen en gebruik maken van de informatie op manieren die wij niet zouden goedkeuren. U gebruikt een Gekoppeld(e) product/dienst van een externe partij geheel op eigen risico. U dient altijd het met een Gekoppeld(e) product/dienst van een externe partij geassocieerde privacybeleid te lezen alvorens persoonsgegevens aan die externe partij te openbaren.

12. WIJZIGINGEN AAN HET PRIVACYBELEID

Als we veranderingen doorvoeren aan dit Privacybeleid, dan zullen we dergelijke veranderingen aankondigen en op de Radio Flyer-diensten plaatsen voor het algemene publiek. Als u uw e-mailadres of postadres aan ons hebt verstrekt, dan kunnen we u ook via e-mail of post in kennis stellen van dergelijke materiële veranderingen. Als u een actief account bij ons hebt, dan kunnen we u de volgende keer dat u inlogt op uw account in de Radio Flyer-diensten vragen om bevestigende toestemming te verlenen en de veranderingen te accepteren. Door het gebruik van de Radio Flyer-diensten voort te zetten na een dergelijke kennisgeving en/of toestemming bent u gebonden aan dit aangepaste Privacybeleid.

13. VRAGEN

Als u vragen of zorgen hebt over dit Privacybeleid of ons gebruik van uw informatie of als u eerder aan ons verstrekte informatie bij wilt werken of wilt veranderen, neem dan contact op via:

Radio Flyer, Inc.
Attn: Radio Flyer Team
6515 W. Grand Avenue, Chicago, IL 60707
customerservice@radioflyer.com

DM_US 59755906-1.091161.0012

VOOR AFMELDING OF OPT-OUT VAN [bereik van opt-out invoegen]: Voer hieronder uw e-mailadres in klik op de knop aan de rechterkant.