INTEGRITETSPOLICY

Datum för ikraftträdande: 1 april 2015

MEDDELANDE OM VIKTIG FÖRÄNDRING AV VÅR INTEGRITETSPOLICY:

Radio Flyer har gått med i ett kooperativ för direkt marknadsföring. Följaktligen när du efter 31 mars 2015 gör ett inköp online från Radio Flyer eller genom att ringa Radio Flyer, kan Radio Flyer dela med sig av vissa uppgifter avseende ditt köp – t.ex. ditt namn. leverans- och faktureringsadresser, e-postadress, inköpsdatum och -belopp, köpt produkt samt betalningssätt (men inte dina kreditkortsuppgifter) (här gemensamt ”Inköpsdata”) för införande i kooperativets databaser för marknadsföring. Som en följd av ditt inköp kan du komma att få postförsändelser innehållande reklam (typ kataloger) och information om tredje parts-produkter och -tjänster som kan vara av intresse för dig. För information om hur du väljer bort att få dina Inköpsdata utnyttjade i kooperativet, hänvisas till avsnitt 6.4 (Välja bort Radio Flyers delande av dina data) i vår Integritetspolicy.

Om du är bosatt i ett land utanför Förenta Staterna, kommer inte dina data att delas med kooperativets marknadsföringsdatabaser utan ditt i förväg erhållna uttryckliga medgivande.

OBS:

• Radio Flyer delar eller sparar inte dina kreditkortsuppgifter.

Välkommen till webbplatsen RadioFlyer.com, som ägs och drivs av Radio Flyer, Inc. (“Radio Flyer” eller “vi”). Denna Integritetspolicy gäller för såväl webbplatsen RadioFlyer.com som alla andra former av webbsajter, mobila sajter, mobila appar, widgetar och online- och mobila tjänster som vi från tid till annan kan komma att erbjuda allmänheten (här gemensamt “Radio Flyer-tjänster”).

Våra användares integritet är viktig för oss. Vi vet att du bryr dig om hur information om dig används och delas och vi uppskattar ditt förtroende att vi kommer att använda sådan information om dig med omsorg och förnuft. Denna Integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och avslöjar information om användare av Radio Flyer-tjänsterna. Denna Integritetspolicy utgör en integrerad del av det juridiska avtalet mellan dig och Radio Flyer avseende din användning av Radio Flyer-tjänsterna. Denna Integritetspolicy utgör också en del av de villkor som reglerar ditt deltagande i en Radio Flyer-kampanj (t.ex. en tävling eller utlottningar, ett kundlojalitets-/-belöningsprogram etc.). (en “Radio Flyer-kampanj”). GENOM ATT ANVÄNDA NÅGON AV RADIO FLYER-TJÄNSTERNA ELLER DELTA I EN RADIO FLYER-KAMPANJ GODKÄNNER OCH SAMTYCKER DU TILL ATT OMFATTAS AV DENNA INTEGRITETSPOLICY.

1. MEDDELANDE TILL BOENDE I KALIFORNIEN – DINA KALIFORNISKA INTEGRITETSRÄTTIGHETER

Enligt Kaliforniens civillag sektion 1798.83 (känd som ”shine the light”-lagen), har boende i Kalifornien rätt att begära en redovisning av informationsdelning från en verksamhet till vilken de under föregående kalenderår lämnat personlig information och som har avslöjat uppgifterna för någon tredje part för tredje partens användning i direkt marknadsföring. En verksamhet kan efterleva denna lag genom att (i) publicera och implementera en policy som ger boende i Kalifornien alternativet att välja bort delning av personlig information för tredje parts användning för direkt marknadsföring och (ii) informera boende i Kalifornien efter att ha mottagit deras begäran om redovisning av informationsdelning enligt denna lag, om hur de ska utöva sin rätt att välja bort.

VÄNLIGEN OBSERVERA: Med början från den 1 april 2015 kan vi komma att dela viss efter den 31 mars 2015 insamlad transaktionsinformation avseende kundinköp för användning för tredje parts direktmarknadsföring. Vi kommer emellertid inte att dela eller spara dina kreditkortsuppgifter. För att få veta mer om sådan informationsdelning och hur du kan välja bort den, hänvisas till avsnitt 5 (Delning av information med tredje parter) och avsnitt 6 (Tillgång till och val av information) i denna Integritetspolicy.Boende i Kalifornien kan skicka begäran om redovisning av informationsdelning enligt denna lag till oss via e-post påcustomerservice@radioflyer.com. Vänligen lägg märke till att vi inte måste svara på din begäran mer än en gång per kalenderår och inte heller måste vi svara på någon begäran som inte sänts till ovan angiven e-postadress.

Spåra inte redovisning: Vi reagerar f n inte på webbläsares "Spåra inte"-signaler. Skulle branschen emellertid etablera enhetliga tekniska normer för identifiering och implementering av "Spåra inte"-signaler, skulle vi vara öppna för att följa sådana branschnormer.

2. SPECIELLT MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR

Webbplatsen RadioFlyer.com och alla andra Radio Flyer-tjänster är avsedda för den breda allmänheten och utformade för att framhäva Radio Flyer-produkter och ge en onlineplattform för våra kunder för att köpa Radio Flyer-produkter och dela synpunkter, produktgranskningar, berättelser, foton etc. om sina upplevelser av Radio Flyer-produkter.. Webbplatsen RadioFlyer.com och andra Radio Flyer-tjänster är varken avsedda för eller vänder sig till barn under 13 års ålder. Radio Flyer samlar inte medvetet in personlig information från barn under 13 års ålder. Om vi upptäcker eller får meddelande om att någon personlig information vi erhållit lämnats av ett minderårigt barn, kommer vi omgående att radera sådan information ur vår databas. Vi uppmanar föräldrar och vårdnadshavare att tillbringa tid online med sina barn och att delta i och övervaka barnens aktiviteter online.

Många delar av Radio Flyer-tjänsterna är tillgängliga utan att användarna behöver lämna oss personlig information. Vissa funktioner kräver emellertid att användarna skickar oss personlig information, t.ex. att skapa ett konto, göra ett inköp, registrera sig för födelsedagsklubben (Birthday Club), registrera en produkt, skicka in ett foto, produktgranskning, berättelse, profil etc. för uppläggning bland Radio Flyer-tjänsterna, skicka in en begäran eller förfrågan till oss, gå med i en Radio Flyer-kampanj etc. (var för sig en “Identifikationsaktivitet”). För dessa funktioner har vi genomfört en åldersspärr för att förhindra insamling av personlig information från minderåriga användare.

OBS! Radio Flyer kommer enbart att samla in ett barns personligt identifierbara uppgifter om de frivilligt skickats oss av barnets förälder eller vårdnadshavare. Som exempel samlar vi in sådana uppgifter i den utsträckning en förälder eller juridisk vårdnadshavare skickar oss sitt barns namn, kön, födelsedag, foto etc. på Radio Flyer-tjänsterna.

Vissa områden av Radio Flyer-tjänsterna tillåter dig att lägga ut information för allmänt påseende, t.ex. lägga ut ett foto, synpunkter på en blogg eller en produktgranskning. Vi råder föräldrar och juridiska vårdnadshavare att iaktta försiktighet när de lägger ut personlig information om sina barn inom sådana områden.

3. TYPER AV INFORMATION VI SAMLAR IN

3.1 Personligt identifierbar information (“PII”): Detta är all information som identifierar en person som individ, t.ex. för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer, bostads- eller postadress, kreditkortsuppgifter etc. Många områden av Radio Flyer-tjänsterna är tillgängliga utan att användare behöver ge oss PII. Vi samlar emellertid in PII i den utsträckning du frivilligt förser oss med sådan information. Också när du deltar i en Identifieringsaktivitet samlar vi in PII från dig i samband med sådan aktivitet. Det är helt ditt val huruvida PII ska avslöjas eller inte. Utan att tillhandahålla PII kommer du emellertid inte att kunna delta i eller avsluta en Identifikationsaktivitet. . Du måste vara 18 eller äldre för att vara med i en Identifikationsaktivitet på Radio Flyer-tjänsterna.

3.2 Ackumulerad och anonym information (“AAI”): Detta avser all information som inte identifierar en person som individ. Som exempel samlar vi in anonyma gruppdata (demografi, intressen och preferenser etc.) om användare av Radio Flyer-tjänsterna. Vi samlar också in användartrafikdata avseende Radio Flyer-tjänsterna, t.ex.: summa sidvisningar under en viss tidsperiod; genomsnittlig tid som besökare tillbringar på sajten och på vissa sidor av sajten; procentuell andel besökare från ett visst geografiskt område etc. Vidare kan vi kombinera ”Användaraktivitetsinformation” (enligt beskrivning nedan)om dig och andra användare av Radio Flyer-tjänster för att få fram ackumulerad information som avspeglar aktiviteter, vanor, preferenser, intressen etc. om våra användare som grupp. Dessutom kan vi ta PII och göra den icke-personligt identifierbar, t.ex. genom att slå samman din information med information om andra individer eller genom att ta bort personligt identifierbara detaljer (typ namn) för att ”anonymisera” eller ”avpersonalisera” din information.

3.3 Användaraktivitetsinformation (“UAI”): Detta avser information vi samlar in om användaraktiviteter på Radio Flyer-tjänster. Som exempel samlar vi in ”klickflödesdata” för alla besökare, t.ex. IP-adresser (utgörs av numeriska nummer som automatiskt tilldelas användares datorer och mobila enheter när de surfar på Internet), sidoönskemål, besökta sidor, visat innehåll, utförda klickningar och sökförfrågningar etc. Vi kan också samla in användaraktivitetsinformation på Radio Flyer-tjänsterna via cookies och webbfyrar (se avsnitt 7 Cookies och webbfyrar nedan för mer information).

OBS! I den utsträckning vi använder UAI på ett sätt som identifierar en person som individ (t.ex. om vi länkar eller associerar sådan information med namn eller adress) kommer sådan information att behandlas som PII. I övrigt behandlas UAI som AAI.

4. VÅR ANVÄNDNING AV INFORMATION

Rent generellt använder vi insamlad information på Radio Flyer-tjänster till att personifiera och förbättra användarupplevelsen, för att förbättra kundservicen, för att behandla användartransaktioner hos oss, för att besvara önskemål och förfrågningar om användning samt för att kommunicera med användare om produkter, tjänster, speciella och andra erbjudanden, utförsäljningar, kampanjer etc. som vi erbjuder.

När du lämnar oss PII i samband med en Identifikationsaktivitet, använder vi informationen för att behandla, möjliggöra och hantera sådan aktivitet. Som exempel:

 • Om du skapar ett konto på Radio Flyer-tjänsterna, använder vi av dig lämnad PII för att installera, administrera, ge service och kommunicera med dig avseende ditt konto.
 • Om du gör ett inköp på Radio Flyer-tjänsterna, använder vi av dig lämnad PII för att behandla och fullgöra din transaktion hos oss, inklusive att kommunicera med dig avseende ditt inköp och hålla dig med kundservice. OBS! Vi använder enbart kunders kreditkortsuppgifter för att behandla betalningar för inköp och återbetalningar för godkända returer och varken använder, delar eller behåller sådana uppgifter för andra syften.
 • Om du registrerar en produkt som du tidigare har köpt från oss på Radio Flyer-tjänsterna, använder vi av dig lämnad PII för att verifiera, bearbeta och besvara din registreringsbegäran.
 • Om du skickar in foto, berättelse, profil, produktgranskning, synpunkt etc. för publicering på Radio Flyer-tjänsterna, använder vi av dig lämnad PII för att behandla, möjliggöra och hantera din publicering.
   
  OBS:
  • Genom att skicka in ett foto på ”Fotoalbum”-delen av webbplatsen RadioFlyer.com, accepterar och samtycker du till att omfattas av villkoren för Radio Flyers fotoalbum, som finns publicerade på http://www.radioflyer.com/photo-terms-conditions.
  • Genom att skicka in annat material till Radio Flyer accepterar och samtycker du till att omfattas av sådana villkor som publiceras av Radio Flyer med avseende på sådant material.
 • Om du skickar oss en begäran eller förfrågan på Radio Flyer-tjänsterna, använder vi av dig lämnad PII för att svara på och kommunicera med dig avseende din begäran eller förfrågan.
 • Om du registrerar dig för en Radio Flyer-kampanj, använder vi av dig lämnad PII för att behandla, administrera och kommunicera med dig avseende ditt deltagande i sådan kampanj.

Likaså genom att du lämnar dina kontaktuppgifter (e-postadress, postadress, telefonnummer etc.) till oss, förstår och samtycker du till att vi kan använda sådana uppgifter:

 • för att kontakta dig i ärenden av transaktions- eller relationsmässig natur eller i enlighet med lagens krav, t.ex. kommunicera med dig avseende ditt konto eller ett inköp, begäran eller förfrågan du gjort hos oss, meddela dig om en viktig förändring i denna Integritetspolicy eller någon annan av våra policyer, meddela dig om faktiskt eller misstänkt brott mot säkerheten som påverkar din av eller för oss lagrade PII etc; samt
 • för att kontakta dig med marknadsförings-/kampanjinformation om våra produkter, tjänster, speciella försäljningar, erbjudanden, kampanjer, kuponger, rabatter etc. som kan vara av intresse för dig (se avsnitt 6 Informationstillgång och -val nedan för information om hur du väljer bort att få marknadsförings-/kampanjinformation från oss).

Pga. den anonyma, icke-personligt identifierbara utformningen av AAI, råder inga begränsningar enligt denna Integritetspolicy om hur vi får använda eller dela AAI. Vi kan exempelvis obegränsat använda och avslöja AAI för vår egna och tredje parts marknadsföring, reklam, utforskning och andra affärssyften.

5. DELA INFORMATION MED TREDJE PARTER

Vi delar inte PII insamlad från våra användare med tredje parter utom under nedan beskrivna omständigheter:

 • När en användare väljer att publicera PII offentligt på Radio Flyer-tjänsterna, görs denna information tillgänglig för andra. Bland exempel kan nämnas en användares frivilliga publicering av en personlig bild i "Fotoalbum”-delen av RadioFlyer.com-webbplatsen, en användares frivilliga avslöjande av PII i en allmänt publicerad kommentar, produktgranskning, berättelse, profil etc
 • Från tid till annan kan vi använda vissa tredje parts-tjänster för att driva Radio Flyer-tjänsterna, t.ex. behandling av inköp och betalning via kreditkort, fullgörande av beställningar, kundservice och -support, värd- och underhållsfunktioner och teknisk support för Radio Flyer-tjänsterna, dataanalyser, datalagring och säkerhet. I den utsträckning en tredje parts tjänsteleverantör behöver tillgång till PII för att utföra tjänster åt oss, delar vi informationen med denna leverantör. Vi kräver att en tredje parts tjänsteleverantör begränsar sin användning av PII enbart till att hålla oss med service och att denne bevarar sekretessen, säkerheten och integriteten för sådan information och inte obehörigt använder eller avslöjar informationen.
 • Från tid till annan kan vi genomföra en Radio Flyer-kampanj med en eller flera tredje parts medsponsorer. Som en förutsättning för deltagande i en sådan kampanj kan vi be dig om ditt bekräftande medgivande (tillval) att låta oss dela din i samband med kampanjen insamlad PII med vår(a) medsponsor(er) varvid förstås att vår(a) medsponsor(er) får använda informationen för sina egna direktmarknadsföringssyften och att Radio Flyer inte har någon kontroll över sådan användning av sin(a) medsponsor(er).
 • Vi kan avslöja PII för andra om detta erfordras enligt lag eller för att vi i god tro anser det rimligen nödvändigt för att: (i) uppfylla juridisk process (inklusive domstolsföreläggande eller stämning); (ii) samarbeta med lagens upprätthållare (inklusive undersökning av påstått eller misstänkt brott, bedrägeri eller annan olaglig verksamhet); (iii) genomdriva denna Integritetspolicy och/eller våra andra policyer för Radio Flyer-tjänsterna; (iv) reagera på en nödsituation; eller (v) skydda Radio Flyers, våra användares eller kunders och/eller allmänhetens rättigheter, egendom eller säkerhet.
 • Om Radio Flyer involveras i fusion, förvärv, finansiering eller försäljning av verksamhet eller tillgångar, kan PII komma att överföras till en eller flera tredje parter inblandade i sådan transaktion och efter sådan överföring kan relevant tredje parts integritetspolicy eller policyer komma att reglera ytterligare användning av informationen. För fall av sådan förändring ska vi vinnlägga oss om att meddela våra användare om såväl ändringen som ev. alternativ våra användare kan ha med avseende på förändringen.
 • Radio Flyer har gått med i ett kooperativ för direkt marknadsföring. Följaktligen när du efter 31 mars 2015 gör ett inköp online från Radio Flyer eller genom att ringa Radio Flyer, kan Radio Flyer dela med sig av vissa uppgifter avseende ditt köp – t.ex. ditt namn. leverans- och faktureringsadresser, e-postadress, inköpsdatum och -belopp, köpt produkt samt betalningssätt (men inte dina kreditkortsuppgifter) (här gemensamt “Inköpsdata”), för införande i kooperativets databaser för marknadsföring. Som en följd av ditt inköp kan du komma att få postförsändelser innehållande reklam (typ kataloger) och information om tredje partsprodukter och -tjänster som kan vara av intresse för dig. För information om hur du väljer bort att få dina Inköpsuppgifter använda i kooperativet, hänvisas till avsnitt 6.4 (Välja bort Radio Flyers delning av din information) i vår Integritetspolicy.
6. INFORMATIONSTILLGÅNG OCH -VAL

6.1 Informationstillgång: för tillgång till och uppdatering av din PII som vi sparar i våra register ska du e-posta din begäran till customerservice@radioflyer.com. Vi förbehåller oss rätten att verifiera din identitet innan vi tillmötesgår din begäran. Har du ett konto hos Radio Flyer-tjänsterna kan du se och uppdatera din kontoinformation genom att gå till kontoprofilsidan sedan du loggat in på ditt konto.

6.2 Radering av information: om du vill radera PII som vi sparar i våra register (inklusive annullering av ditt konto hos Radio Flyer-tjänsterna), ska du e-posta din begäran till customerservice@radioflyer.com. Vi förbehåller oss rätten att verifiera din identitet innan vi tillmötesgår din begäran. OBSERVERA:

 • Du förstår och bekräftar att vi förbehåller oss rätten att behålla din information om detta är nödvändigt för att uppfylla lag eller juridisk process (inklusive domstolsföreläggande eller stämning) för att samarbeta med lagens upprätthållare (inklusive undersökning av påstått eller misstänkt brott, bedrägeri eller annan olaglig verksamhet) eller för att fullgöra en utestående transaktion, för att lösa en reklamation eller tvist eller för att genomdriva ett tillämpligt avtal mellan dig och Radio Flyer.
 • Du förstår och bekräftar att vi enbart kan radera PII som vi sparar i våra register och inte kan radera PII som lagras av tredje parter.

6.3 Välja bort avseende marknadsföringsmeddelanden från Radio Flyer: : för att välja bort erhållande av marknadsförings-/säljfrämjande information från oss, skicka din begäran via e-post till customerservice@radioflyer.com, eller via brevpost till Radio Flyer, Inc. Attn: Radio Flyer Team, 6515 W. Grand Avenue, Chicago, IL 60707. I din begäran om att välja bort måste du ange ditt namn och din fullständiga adress. Vi förbehåller oss rätten att verifiera din identitet innan vi tillmötesgår din begäran. För att välja bort att erhålla marknadsförings-/säljfrämjande e-post från oss kan du också utnyttja länken "Sluta abonnera" du fått i ett tidigare marknadsförings-/säljfrämjande e-postmeddelande från oss. Vi ska sträva efter att behandla din bortvalsbegäran så snart som möjligt efter mottagandet (eller inom sådan tid som krävs enligt lag).

6.4 Välja bort Radio Flyers delning av din information: Om du gör ett inköp online eller via telefon från Radio Flyer efter 31 mars 2015 och du vill välja bort Radio Flyers delning av din Inköpsinformation för marknadsföring genom direktreklam, kan du göra en begäran med hjälp av en av följande metoder:

 • Du kan skicka din begäran via e-post till customerservice@radioflyer.com, eller via brevpost till Radio Flyer, Inc. Attn: Radio Flyer Team, 6515 W. Grand Avenue, Chicago, IL 60707. För att välja bort måste du ange ditt namn och fullständiga adress i din begäran.
 • Du kan också skicka din begäran genom att välja knappen "Välj bort" nedan och följa anvisningarna.

För att vi ska kunna åtgärda din begäran korrekt om den skickas via e-post, måste du se till att ha med följande deklaration: “Jag vill sluta erhålla ytterligare reklam (inklusive kataloger) via brevförsändelser som en följd av Radio Flyers delning av min information.” Vi förbehåller oss rätten att verifiera din identitet innan vi tillmötesgår din begäran. OBSERVERA:

 • Sedan vi tagit emot din välja-bort-begäran kan det ta upp till 3 månader innan din begäran färdigbehandlats helt.
 • Om du flyttar eller ändrar namn, kan du behöva välja bort igen med din nya adress eller namn.
7. COOKIES OCH LIKNANDE TEKNIKER

7.1 Vår användning av cookies och liknande tekniker: cookies är små datafiler som webbsajter och onlinetjänster skickar till och sparar på din dator eller mobila enhet genom din webbläsare (om du tillåter det). Cookies möjliggör för webbsajter och onlinetjänster att känna igen din webbläsare och registrera viss information om dina besök. Vi använder cookies på Radio Flyer-tjänsterna för att hjälpa oss komma ihåg vem du är, för att förhöja och personifiera din upplevelse, för att förstå och spara dina preferenser för kommande besök, för att ställa samman information om våra användare och för att utföra andra uppgifter avseende drift eller förbättring av Radio Flyer-tjänsterna. Som exempel använder vi oss av sessionscookies när du använder Radio Flyer-tjänsterna. Sessioncookies är enbart aktiva under den period du använder Radio Flyer-tjänsterna och tas bort när du går därifrån. De hjälper oss spåra de områden av Radio Flyer-tjänsterna som du besöker för att göra det möjligt för oss att göra förbättringar för att hålla jämna steg med iakttagna användarpreferenser. Den information vi samlar in genom cookies kan innefatta IP-adress, användarspråk, operativsystem, typ av webbläsare, förekomst/frånvaro av ”flash”-tillsatser, skärmupplösning, typ av anslutning samt information som identifierar cookien. Vi kan också använda information insamlad från cookies tillsammans med PII som vi samlat in från våra användare. Vi använder emellertid inte cookies för att komma åt information på din dator eller mobila enhet. De flesta webbläsare är från början inställda på att acceptera cookies men du kan ändra dina webbläsarinställningar så att du aviseras när en cookie skickas till dig och därmed ha möjlighet att acceptera eller avvisa den eller också kan du välja att rutinmässigt och manuellt radera cookies sparade på din dator eller mobila enhet. Varje gång du på nytt besöker Radio Flyer-tjänsterna är din möjlighet att begränsa vår användning av cookies beroende av dina webbläsarinställningar och -begränsningar vid tillfället. Vänligen notera att om du väljer att avaktivera eller avvisa cookies från oss, kan vissa funktioner hos Radio Flyer-tjänsterna bli oåtkomliga eller kanske inte fungerar korrekt. För ytterligare information om hantering av cookies, besök http://www.aboutcookies.org/. För att hantera Adobe Local Shared Objects (kallas också LSO eller Flash cookies), besök Macromedia support.

Vi kan också använda ”webbfyrar” (kallas också ”clear GIF,” ”pixelflikar” etc.) – dessa utgörs av små kodbitar inlagda på webbsidor eller i e-post – för att leverera eller kommunicera med cookies, för att räkna användare som har besökt en webbsida och för att förstå användningsmönster. Vi kan lägga in webbfyrar i e-post för att hjälpa oss känna av aktiviteter som när ett e-postmeddelande öppnades, hur många gånger ett e-postmeddelande vidarebefordrats, på vilka länkar i meddelandet klickningar gjorts etc. Webbfyrar går inte att avvisa när de levereras via en reguljär webbsida. Webbfyrar kan emellertid vägras när de skickas via e-post. Vill du inte få webbfyrar via e-post måste du avaktivera HTML-bilder eller vägra HTML-e-post (välj enbart Text) via din e-postprogramvara.

7.2 Tredje parts användning av cookies och liknande teknik: Vi kan också tillåta att tredje parter inklusive s.k. "nätverksannonsörer" eller "reklamnätverk" (här gemensamt "Tredje parts-annonsörer") lägger ut och hanterar reklam på Radio Flyer-tjänsterna. Tredje parts-annonsörer kan ställa in och använda sina egna cookies, webbfyrar etc. på din dator eller mobila enhet när du interagerar med deras reklam. Dessa tredje parts-cookies, webbfyrar etc. möjliggör för Tredje parts-annonsörer att känna igen din dator eller mobila enhet varje gång de skickar dig reklam och att sammanställa information om hur du interagerar med deras reklam. Tredje parts-annonsörers användning av cookies, webbfyrar etc. regleras av sådana tredje parts-annonsörers integritetspolicyer - inte av denna Integritetspolicy. Vi har ingen kontroll över vilken information som samlas in av tredje parts-annonsörer och hur de kan använda informationen. Integritetspolicyer och datarutiner hos tredje parts-annonsörer kan skilja sig väsentligt från Univisions och vi gör inget som helst åtagande eller ger någon som helst form av garanti för tredje parts-annonsörers datapolicyer och -rutiner.

Dessutom kan tredje parts-annonsörer använda cookies, webbfyrar etc. för att samla in, sammanställa och använda information om dina aktiviteter på Radio Flyer-tjänsterna och på tredje parts-webbsidor och -tjänster i syfte att hålla dig med intressebaserad reklam. För ytterligare information avseende onlinereklam och datarutiner hos några av dessa tredje parts-annonsörer och hur du väljer bort deras användning av din information, besök:
http://www.aboutads.info/consumers/
http://www.aboutads.info/how-interest-based-ads-work
http://www.aboutads.info/choices/

7.3 Användning av Google Analytics: Vi kan använda Google Analytics för att samla in och analysera information om våra användares demografi och intressen för att mäta och förbättra Radio Flyer-tjänsterna. Vi kan också använda oss av annan Google Analytics för Display Advertising-funktioner, t.ex. Remarketing, Google Display Network Impression Reporting och/eller DoubleClick Campaign Manager integration. Google kräver att vi avslöjar följande i samband med användning av någon form av Google Analytics för Display Advertising-funktioner:

 • Du kan välja bort Google Analytics för Display Advertising eller kundanpassa Google Display Network-reklam genom att använda inställningssidan för Google Ads på https://www.google.com/settings/ads?hl=en. Du kan också förhindra att dina data samlas in och används av Google Analytics genom att välja bort med hjälp av Google Analytics Opt-out Browser Add-on, som kan laddas ned på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 • Om vi använder Google Analytics för funktionen Display Advertising Remarketing, använder vi sådan Remarketing-funktion för annonsering online och tredje parts-säljare, inklusive Google, kan visa Radio Flyer-reklam på sajter över hela Internet.
 • Vi och tredje parts-säljare, inklusive Google, kan använda förstapartscookies (t.ex. Google Analytics-cookies) och tredje parts-cookies (t.ex. dubbelklickcookien) tillsammans för att (i) informera, optimera och lägga ut reklam baserad på en användares tidigare besök på Radio Flyer-tjänsterna, och/eller (ii) rapportera hur dina reklamintryck, andra användningar av reklamtjänster och interaktioner med dessa reklamintryck och reklamtjänster har samband med besök på Radio Flyer-tjänsterna.
 • Data från Google Analytics Demographics och Interest Reporting kan utnyttjas av oss för att hjälpa till att känna igen och förstå användares preferenser, för att göra förbättringar i Radio Flyer-tjänsterna, för att välja innehåll och reklam att visa dig samt för andra affärssyften som gör det möjligt för oss att ge dig bättre service.
8. BEVARANDE AV DATA

Generellt bevarar vi din PII enbart så länge som du har kvar ett konto hos eller en förbindelse med oss, förutom att om du gör ett inköp hos oss kommer vi enbart att spara dina kreditkortsuppgifter under den tid transaktionen pågår – dvs. den tid som åtgår för att behandla, fullgöra och avsluta ditt inköp, inklusive ev. tillämplig retur- och återbetalningsperiod – och kommer sedan inte att spara uppgifterna. Du förstår och bekräftar emellertid att vi förbehåller oss rätten att behålla din information om detta är nödvändigt för att uppfylla lag eller juridisk process (inklusive domstolsföreläggande eller stämning), för att samarbeta med lagens upprätthållare (inklusive undersökning av påstått eller misstänkt brott, bedrägeri eller annan olaglig verksamhet) eller för att fullgöra en utestående transaktion, för att lösa en reklamation eller tvist eller för att genomdriva ett tillämpligt avtal mellan dig och Radio Flyer.

Pga. av den anonyma, icke-personligt identifierbara naturen hos AAI, kan vi bevara AAI på obestämd tid.

9. INTERNATIONELL DATAÖVERFÖRING

Radio Flyer-tjänsterna bedrivs i Förenta Staterna men är tillgängliga för vissa internationella användare. Om du använder Radio Flyer-tjänsterna eller kontaktar oss online från utanför Förenta Staterna, kommer dina uppgifter att behandlas och lagras i Förenta Staterna, där dataskydd och integritetsbestämmelser kanske inte ger samma skydd som i det land där du bor. Om du använder Radio Flyer-tjänsterna eller lämnar information till oss, samtycker du till insamling, överföring och användning av dina uppgifter i enlighet med integritetslagarna i USA och denna Integritetspolicy.

10. SÄKERHET

Vi använder en säker server för Radio Flyer-tjänsterna och uppfyller betalkortsbranschens (“PCI”) datasäkerhetsnormer för kreditkortstransaktioner gjorda på Radio Flyer-tjänsterna. När du lägger en beställning genom Radio Flyer-tjänsterna, överförs dina kreditkortsuppgifter till oss via Secure Socket Layer-teknik (“SSL”) och krypteras sedan av vår onlineleverantör av betalningsbehandlingstjänster och denne har ålagts att hålla dina kreditkortsuppgifter konfidentiella och säkra och inte använda uppgifterna för något obehörigt ändamål. Vi spara inte dina kreditkortsuppgifter sedan transaktionen avslutats. Vill du i framtiden göra ett nytt inköp, måste du åter ange dina kreditkortsuppgifter.

Även om vi använder oss av kommersiellt rimliga åtgärder för att skydda din personliga information, kan ingen absolut säkerhet garanteras. Det är viktigt att du skyddar dig mot obehörig åtkomst av ditt lösenord och din dator. Vi uppmanar dig att förvara dina kontoinloggningsuppgifter på säker plats och att inte avslöja dessa för någon. Kom också ihåg att stänga sitt konto och ditt webbläsarfönster när du avslutat ditt besök. Detta är för att säkerställa att andra inte kan komma in på ditt konto, i synnerhet om du delar en dator med någon annan eller använder en dator på offentlig plats, t.ex. ett bibliotek eller ett Internetkafé.

Vi ska sträva efter att meddela dig om och i enligt lag krävd omfattning för det fall vi blir medvetna om ett brott eller misstänkt brott mot säkerheten för din hos eller för oss sparad PII. Vi är emellertid inte ansvariga för något brott mot säkerheten för din personliga information till följd av orsaker eller händelser bortom vår kontroll, inklusive men utan begränsning ditt eget agerande eller slarv, förvanskning av lagringsmedia, defekter i tredje parts säkerhetsprodukter eller -tjänster, strömavbrott, naturkatastrofer, upplopp, vandalisering, hackning, sabotage eller terrorism.

11. LÄNKAR TILL TREDJE PARTS-PRODUKTER OCH -TJÄNSTER

Radio Flyer-tjänsterna kan tillhandahålla länkar eller tillgång till tredje parts webbsidor (inklusive sociala mediasidor), produkter, tjänster, program, applikationer etc. (var för sig en “Länkad tredje parts-produkt/-tjänst”) enbart för din bekvämlighet. Sådan länkning eller tillgång innebär inte och ska inte tolkas att innebära att Radio Flyer står bakom, är associerade med eller gör några utfästelser avseende någon Länkad tredje parts-produkt/-tjänst. Vi varken granskar, kontrollerar eller är ansvariga för någon Länkad tredjepartsprodukt/-tjänst. I synnerhet är vi inte ansvariga för integritetsrutinerna för någon Länkad tredje parts-produkt/-tjänst. När du väl går ur Radio Flyer-tjänsterna, är denna Integritetspolicy inte längre tillämplig. All information som samlats in från eller om dig i samband med din användning av en Länkad tredje parts-produkt/-tjänst regleras av denna tredje parts integritetspolicy. Tredje parters integritetspolicyer och datarutiner kan skilja sig väsentligt från Radio Flyers. De kan sända sina egna cookies, webbfyrar etc. till din dator eller mobila enhet och kan samla in information om dig och använda informationen på sätt som vi inte skulle göra. Du använder en länkad tredje parts-produkt/-tjänst helt på egen risk. Du bör alltid läsa den integritetspolicy som hör samman med en Länkad tredje parts-produkt/-tjänst innan du avslöjar någon personlig information för sådan tredje part.

12. MODIFIERINGAR AV INTEGRITETSPOLICYN

Om vi gör viktiga förändringar i denna Integritetspolicy, kommer vi att tillkännage och publicera sådana förändringar i Radio Flyer-tjänsterna för allmänheten. Har du lämnat oss din e-postadress eller postadress, kan vi också meddela dig om sådana viktiga förändringar via e-post eller brevpost. Har du ett aktivt konto hos oss, kan vi be dig att vid tidpunkten för nästa inloggning på Radio Flyer-tjänsterna bekräfta ditt samtycke till och godkännande av ändringarna. Genom att fortsätta använda Radio Flyer-tjänsterna efter sådant meddelande och/eller samtycke, är du bunden av denna således modifierade Integritetspolicy.

13. FRÅGOR

Skulle du ha några frågor eller problem kring denna Integritetspolicy eller vår användning av dina uppgifter eller för att uppdatera eller radera information som du tidigare har lämnat oss, ber vi dig kontakta:

Radio Flyer, Inc.
Attn: Radio Flyer Team
6515 W. Grand Avenue, Chicago, IL 60707
customerservice@radioflyer.com

DM_US 59755906-1.091161.0012

FÖR ATT AVSLUTA ABONNEMANGET ELLER VÄLJA BORT [infoga omfattningen av det som ska väljas bort]: Skriv in din e-postadress nedan och klicka på knappen till höger.