PRIVACYBELEID EER

Ingangsdatum: 4/30/2018

Welkom op de website RadioFlyer.com, bezit van en geëxploiteerd door Radio Flyer, Inc. ("Radio Flyer" of "wij"). Dit privacybeleid is van toepassing op de informatie die we verzamelen van personen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) ("EER-individuen" of "u") via de website van RadioFlyer.com, evenals alle andere websites, mobiele sites, mobiele apps, widgets en online en mobiele diensten die we van tijd tot tijd aan EER-individuen aanbieden (gezamenlijk de "Radio Flyer-diensten").

De privacy van onze gebruikers staat bij ons hoog in het vaandel. We weten dat u het belangrijk vindt te weten hoe uw informatie wordt gebruikt en gedeeld, en we stellen uw vertrouwen dat wij dergelijke informatie zorgvuldig en verstandig zullen gebruiken, zeer op prijs. Dit privacybeleid beschrijft hoe wij informatie over u verzamelen, gebruiken en vrijgeven wanneer u de Radio Flyer-diensten gebruikt. Dit privacybeleid maakt integraal deel uit van het wettelijke contract tussen u en Radio Flyer met betrekking tot uw gebruik van de Radio Flyer-diensten. Dit privacybeleid maakt ook deel uit van de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op uw deelname aan een Radio Flyer-promotie (zoals een wedstrijd of 'sweepstakes', een klantloyaliteits-/ spaarprogramma, enz.) (een "Radio Flyer-promotie"). DOOR EEN VAN DE RADIO FLYER-DIENSTEN TE GEBRUIKEN OF DEEL TE NEMEN AAN EEN RADIO FLYER-PROMOTIE ACCEPTEERT U DEZE EN ZEGT U TOE DAT U GEBONDEN BENT AAN DIT PRIVACYBELEID.

1. PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERZAMELEN EN VERWERKEN

Persoonsgegevens is informatie die een persoon individueel identificeert, of kan worden gebruikt om een persoon individueel te identificeren, zoals voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, fysiek of postadres, creditcardinformatie, enz. Veel delen van de Radio Flyer-diensten zijn toegankelijk zonder dat gebruikers ons Persoonsgegevens hoeven te verstrekken. Voor zover u ons vrijwillig Persoonsgegevens verstrekt, verzamelen wij dergelijke informatie.

Wanneer u de Radio Flyer-diensten gebruikt, verzamelen en gebruiken we uw persoonsgegevens op de volgende manieren:

Categorieën Persoonsgegevens Bron van Persoonsgegevens Doel van de verwerking Wettelijke basis voor verwerking
Naam, verzendadres, factuuradres, telefoonnummer, e-mailadres en betalingsinformatie. U Uw transactie met ons verwerken en voltooien, inclusief communicatie met u met betrekking tot uw aankoop en het leveren van klantenondersteuning De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract (d.w.z. uw aankoop of andere transactie).
Naam, e-mailadres, adres U Het verifiëren en verwerken van en reageren op uw registratieverzoek De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract (d.w.z. uw verzoek om uw product te registreren).
E-mailadres U Uw productbeoordeling mogelijk maken en beheren De verwerking gebeurt op basis van uw toestemming.
Naam, e-mailadres U Het reageren op en met u communiceren over uw verzoek of vraag De verwerking is nodig voor ons legitieme belang u te ondersteunen bij en te reageren op uw verzoek of vraag.
Naam, verzendadres, factuuradres, telefoonnummer, e-mailadres en betalingsinformatie U Het verwerken en beheren van en met u communiceren over uw deelname aan een promotie waarvoor u zich registreert De verwerking gebeurt op basis van uw toestemming.
Naam, e-mailadres, geboortedatum, postcode U Het contact met u opnemen met marketing- en promotie-informatie over onze producten, diensten, speciale aanbiedingen, aanbiedingen, promoties, kortingsbonnen, kortingen, enz. waarin u geïnteresseerd kunt zien De verwerking gebeurt op basis van uw toestemming.
Naam, e-mailadres, huisadres, telefoonnummer U Het contact met u opnemen met betrekking tot zaken van transactie- of relationele aard of zoals vereist door de wet, zoals u op de hoogte brengen van een wezenlijke verandering in dit privacybeleid of de algemene voorwaarden, of u op de hoogte brengen van een daadwerkelijke of vermoedelijke inbreuk op de beveiliging Deze verwerking kan het gevolg zijn van een wettelijke verplichting of noodzakelijk zijn voor onze legitieme belangen om u op de hoogte te houden van belangrijke transactie- of relatiezaken.

We kunnen ook informatie verzamelen die niet kan worden gebruikt om u te identificeren, zoals informatie die we verzamelen over gebruikersactiviteiten op de Radio Flyer-diensten. Wij verzamelen bijvoorbeeld anonieme groepsgegevens (demografische gegevens, interesses en voorkeuren, enz.) en gebruikersverkeergegevens met betrekking tot de Radio Flyer-diensten, zoals: totale paginaweergaven in een bepaalde periode; gemiddelde tijd die bezoekers doorbrengen op de site en op bepaalde pagina's van de site; percentage bezoekers uit een bepaald geografisch gebied, enz. (gezamenlijk "Informatie over gebruikersactiviteit"). Informatie over gebruiksactiviteit kan worden verzameld via cookies en webbakens. Zie paragraaf 4 Cookies en soortgelijke technologieën hieronder voor meer informatie.

We behouden ons het recht voor om Informatie over gebruiksactiviteit die niet persoonlijk identificeerbaar is te gebruiken voor alle wettelijk toegestane activiteiten. Wij kunnen bijvoorbeeld onbeperkt gebruik maken van Informatie over gebruiksactiviteit en deze onthullen voor onze eigen marketing en reclame van derden, voor onderzoek, en voor andere zakelijke doeleinden, waar deze informatie niet persoonlijk identificeerbaar is. Voor zover wij Informatie over gebruiksactiviteit gebruiken op een manier die een persoon individueel identificeert (bijv. als we dergelijke informatie koppelen of associëren met een naam of adres), zal dergelijke informatie worden behandeld als Persoonsgegevens.

2. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDE PARTIJEN

We delen de Persoonsgegevens die we van onze gebruikers verzamelen niet met derde partijen, behalve in de hieronder beschreven omstandigheden:

 • Dienstverleners: We kunnen diensten van derde partijen afnemen of ons te helpen de Radio Flyer-diensten uit te voeren, zoals het verwerken van creditcardbetalingen, het afwerken van bestellingen, aanleveren van klantenondersteuning en het leveren van technische ondersteuning, gegevensanalyse, gegevensopslag en beveiliging. Voor zover een externe dienstverlener toegang nodig heeft tot Persoonsgegevens om diensten voor ons uit te voeren, delen wij de Persoonsgegevens met die leverancier. We eisen van onze dienstverleners dat ze hun gebruik van Persoonsgegevens uitsluitend beperken om diensten aan ons te leveren. We vereisen ook van dienstverleners dat ze de vertrouwelijkheid, veiligheid en integriteit van Persoonsgegevens handhaven en niet ongeoorloofd gebruikmaken van de Persoonsgegevens of deze ongeoorloofd openbaar maken.
 • Zoals noodzakelijk of vereist door de wet: kunnen we Persoonsgegevens aan anderen bekendmaken als dit wettelijk verplicht is of, dit in goeder trouw redelijkerwijs noodzakelijk is om: (i) te voldoen aan juridische procedures (inclusief een gerechtelijk bevel of dagvaarding); (ii) samen te werken met wetshandhaving (inclusief onderzoek naar een vermeende of vermoede misdaad, fraude of andere illegale activiteiten); (iii) dit Privacybeleid en/of ons ander beleid voor de Radio Flyer-diensten af te dwingen; (iv) te reageren op een noodgeval; of (v) om de rechten, eigendom of veiligheid van Radio Flyer, onze gebruikers of klanten en/of het publiek te beschermen.
 • Als gevolg van een zakelijke transactie: Als Ra dio Flyer is betrokken bij een fusie, overname, financiering of verkoop van zaken of activa, kunnen persoonsgegevens worden overgedragen aan een of meer derde partijen die betrokken zijn bij een dergelijke transactie en bij dergelijke overdracht kan het relevante privacybeleid of -beleid van derden van toepassing zijn op verder gebruik van die informatie. In het geval van een dergelijke wijziging zullen we ons inspannen om onze gebruikers op de hoogte te stellen van de wijziging, evenals van alle keuzes die onze gebruikers mogelijk hebben met betrekking tot de wijziging.

Let op dat wanneer u besluit uw Persoonsgegevens in het openbaar via de Radio Flyer-diensten te plaatsen, u uw Persoonsgegeven deelt met iedereen die toegang heeft tot de Radio Flyer-diensten of deze gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn wanneer u vrijwillig een persoonlijke foto plaatst in het gedeelte "Fotoalbum" van de RadioFlyer.com-website of uw vrijwillige openbaarmaking van Persoonsgegevens in een openbaar geplaatst(e) commentaar, productrecensie, verhaal, profiel, enz.

3. RECHTEN MET BETREKKING TOT GEGEVENS

U hebt bepaalde rechten met betrekking tot de Persoonsgegevens die we over u onderhouden:

3.1 Recht van toegang:U kunt gegevens opvragen over de Persoonsgegevens die we over u onderhouden. Wij zullen bevestigen of wij al dan niet uw Persoonsgegevens verwerken en zullen aanvullende informatie openbaar maken zoals de categorieën van de Persoonsgegevens, de bronnen waaruit ze zijn verkregen, het doel en de wettelijke basis voor het verwerken, de verwachte bewaarperiode en de voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de overdracht van Persoonsgegevens naar landen buiten de EER, behoudens de beperkingen zoals uiteengezet in relevante statuten, verordeningen en andere wetten.

3.2 Recht op rectificatie: We zullen onverwijld voldoen aan uw verzoek om onjuiste persoonsgegevens te bewerken en bij te werken.

3.3 Het recht om te worden vergeten: Op uw verzoek zullen we uw persoonsgegevens onverwijld verwijderen indien:

 • het is niet langer nodig om uw persoonsgegevens te behouden;
 • u de toestemming die de basis vormde voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekt;
 • u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en er geen doorslaggevende legitieme redenen zijn voor een dergelijke verwerking;
 • de Persoonsgegevens illegaal werden verwerkt; of
 • de Persoonsgegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

We zullen eventuele derde partijen waarmee we uw Persoonsgegevens mogelijk hebben gedeeld, op de hoogte stellen van uw verwijderingsverzoek. We kunnen uw verzoek tot verwijdering weigeren als dit volgens de toepasselijke wetgeving is toegestaan of vereist.

3.4 Recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken: Op uw verzoek beperken wij de verwerking van uw persoonsgegevens indien:

 • u de nauwkeurigheid van uw Persoonsgegevens betwist;
 • uw Persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt en u vraagt om een beperking van de verwerking in plaats van de verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • we uw Persoonsgegevens niet langer hoeven te verwerken, maar u uw Persoonsgegevens nodig hebt in verband met een juridische claim; of
 • u bezwaar aantekent tegen het verwerken in afwachting van verificatie of er al dan niet een doorslaggevende legitieme reden is voor dergelijke verwerking.

3.5 Recht op overdraagbaarheid van gegevens: Op uw verzoek zullen wij u kosteloos voorzien van uw persoonsgegevens in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat, indien:

 • u hebt ons voorzien van Persoonsgegevens;
 • de verwerking van uw Persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming of is vereist voor de uitvoering van een contract; of
 • de verwerking op geautomatiseerde wijze gebeurt.

3.6 Recht van bezwaar: Waar we uw Persoonsgegevens verwerken op basis van ons legitieme belang, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking.

3.7 Het recht om niet onderworpen te zijn aan beslissingen die uitsluitend gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking: U wordt niet onderworpen aan beslissingen met een juridisch of soortgelijk significant effect (inclusief profilering) die uitsluitend gebaseerd zijn op de geautomatiseerde verwerking van uw Persoonsgegevens, tenzij u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of als dit noodzakelijk is voor een contract met ons.

3.8 Het recht om toestemming in te trekken: Wanneer u ons toestemming hebt gegeven om uw Persoonsgegevens voor een bepaald doel te verwerken, hebt u het recht om deze toestemming weer in te trekken. Als u uw toestemming intrekt, heeft dit geen invloed op de rechtmatigheid of het verzamelen, gebruiken en delen van uw Persoonsgegevens tot het moment dat u uw toestemming intrekt. Zelfs als u uw toestemming intrekt, kunnen we uw informatie die volledig geanonimiseerd is en die u niet persoonlijk identificeert nog steeds gebruiken. Uw recht om toestemming in te trekken strekt zich uit tot het afmelden voor het ontvangen van marketingcommunicatie van ons.

3.9 Recht om te klagen bij een toezichthoudende autoriteit: Als u niet tevreden bent met onze reactie, hebt u het recht om een klacht in te dienen of advies in te winnen bij een toezichthoudende autoriteit en/of een vordering tegen ons in te stellen bij een bevoegde rechtbank.

Als u contact met ons wilt opnemen in verband met de uitoefening van uw hierboven genoemde rechten, kunt u een e-mail sturen naar customerservice@radioflyer.com. Om u af te melden voor het ontvangen van onze marketing- / promotionele informatie, stuurt u uw verzoek per e-mail naar customerservice@radioflyer.com of per post aan Radio Flyer, Inc. Tav: Radio Flyer Team, 6515 W. Grand Avenue, Chicago, IL 60707, Verenigde Staten We behouden ons het recht voor om uw identiteit te verifiëren voordat we uw verzoek honoreren.

Om u af te melden voor het ontvangen van onze marketing-/promotionele e-mails, kunt u ook de koppeling "unsubscribe" in een marketinge-mail gebruiken die u eerder van ons hebt ontvangen.

We reageren zo spoedig mogelijk en niet later dan 30 dagen na ontvangst op uw verzoeken. Tenzij anders vermeld, brengen wij u geen kosten in rekening in verband met de uitoefening van uw rechten.

4. COOKIES EN SOORTGELIJKE TECHNOLOGIEËN

4.1 Ons gebruik van Cookies en soortgelijke technologieën: Cookies zijn kleine gegevensbestanden die websites en online diensten via uw webbrowser naar uw computer of mobiele apparaat verzenden en daar opslaan (indien u toestemming geeft). Cookies stellen websites en online services in staat om uw browser te herkennen en bepaalde informatie over uw bezoeken vast te leggen.

Hoewel we de cookies die we van tijd tot tijd gebruiken kunnen veranderen, gebruiken we gewoonlijk de volgende cookies met de Radio Flyer-diensten:

Cookie Beschrijving
frontend Standaard Magento-cookie, bevat de sessie-id van de gebruiker voor het ophalen van cart / checkout-gegevens, inogstatus, enz.
__utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmz Cookies gebruikt door Google Analytics
popupData, popup_ids Gebruikt door de popup-functie, plaatst de cookie nadat de gebruiker de pop-up ontvangt en legt de tijd vast sinds elke pop-up voor het laatst werd bekeken.
BVID, BVSID, BVBRANDID, BVBRANDSID Cookies gebruikt door Bazaarvoice

We kunnen ook "webbakens" (ook bekend als "clear GIF's", "pixel tags", enz.) gebruiken - dit zijn stukjes code ingebed in webpagina's of in e-mails - om cookies te leveren of te communiceren, om gebruikers die een webpagina hebben bezocht te tellen en om gebruikspatronen te begrijpen. We kunnen webbakens opnemen in e-mails om ons te helpen activiteiten te herkennen, zoals wanneer een e-mail is geopend, hoe vaak een e-mail is doorgestuurd, op welke koppelingen in de e-mail is geklikt, enzovoort. Webbakens kunnen niet worden geweigerd wanneer ze zijn opgenomen in normale webpagina's. Webbakens kunnen echter worden geweigerd wanneer ze in e-mails zijn opgenomen. Als u geen webbakens via e-mail wilt ontvangen, moet u HTML-afbeeldingen uitschakelen of HTML-e-mails weigeren (selecteer Alleen tekst) via uw e-mailsoftware.

4.2 Gebruik van cookies en soortgelijke technologieën door derden: We kunnen derden, waaronder zogenaamde 'netwerkadverteerders' of 'advertentienetwerken' (gezamenlijk "Externe adverteerders") toestaan advertenties via de Radio Flyer-diensten weer te geven en te beheren. Externe adverteerders mogen hun eigen cookies, webbakens, enz. op uw computer of mobiele apparaat plaatsen en gebruiken wanneer u met hun advertenties communiceert. Met deze cookies van derden, webbakens, enz. kunnen externe adverteerders uw computer of mobiele apparaat herkennen wanneer zij u een advertentie sturen en kunnen zij informatie over uw interacties met hun advertenties verzamelen. Gebruik van cookies, webbakens, enz. door externe adverteerders is onderworpen aan het privacybeleid van dergelijke externe adverteerders en niet aan dit privacybeleid. We hebben geen controle over welke informatie door externe adverteerders wordt verzameld of hoe ze deze informatie kunnen gebruiken. Het privacy- en het gegevensbeleid van externe adverteerders kunnen aanzienlijk verschillen van die van Radio Flyer en we geven geen enkele garantie voor en doen geen uitspraken over het gegevensbeleid en de praktijken van externe adverteerders. Bezoek voor meer informatie over externe adverteerders en over hoe u zich kunt afmelden voor het gebruik van uw informatie: http://www.aboutads.info/choices/.

4.3 Gebruik van Google Analytics: Zoals hierboven beschreven, kunnen we Google Analytics gebruiken om informatie over de demografische gegevens en interesses van onze gebruikers te verzamelen en te analyseren om de Radio Flyer-diensten te meten en te verbeteren. We kunnen ook gebruikmaken van andere Google Analytics-functies om advertenties weer te geven, zoals Remarketing, Google Display Network Impression Reporting en/of de integratie met DoubleClick Campaign Manager. Google verplicht ons om het volgende openbaar te maken in verband met het gebruik van alle Google Analytics voor display-advertentiefuncties:

 • U kunt zich afmelden voor Google Analytics voor Display Advertising of aangepaste Google Display Network-advertenties door naar de Google Ads Instellingenpagina te gaan op https://www.google.com/settings/ads?hl=en. U kunt ook voorkomen dat uw gegevens worden verzameld en gebruikt door Google Analytics door u af te melden via de Google Analytics Opt-our Browser Add-on die kan worden gedownload via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 • Als we de remarketingfunctie van Google Analytics voor display-advertenties gebruiken, zullen we deze remarketingfunctie gebruiken om online te adverteren en externe leveranciers, waaronder Google, kunnen Radio Flyer-advertenties weergeven op sites op internet.
 • Wij en externe leveranciers, waaronder Google, kunnen first-party cookies (zoals de Google Analytics-cookies) en third-party cookies (zoals de DoubleClick-cookie) samen gebruiken om (i) advertenties te informeren, optimaliseren en weergeven op basis van de gebruikerservaring. eerdere bezoeken aan de Radio Flyer-diensten en/of (ii) rapporteren hoe uw advertentievertoningen, ander gebruik van advertentieservices en interacties met deze advertentievertoningen en advertentieservices verband houden met bezoeken aan de Radio Flyer-diensten.
 • Gegevens uit Google Analytics Demographics en Interest reporting kunnen door ons worden gebruikt om gebruikersvoorkeuren te helpen herkennen en begrijpen, om verbeteringen aan te brengen in de Radio Flyer-diensten, om inhoud en advertenties te kiezen die aan u kunnen worden getoond, en voor andere zakelijke doeleinden die ons in staat stellen om beter te zijn u van dienst zijn.

4.4Cookies beheren: Via uw internetinstellingen kunt u beheren welke cookies u ontvangt. Meestal is dergelijke informatie te vinden in de menu's 'Hulp', 'Voorkeuren' of 'Opties' van de browser. Als u cookies uitschakelt, werken sommige functies van de Radio Flyer-diensten mogelijk niet correct.

5. GEGEVENSRETENTIE

Over het algemeen behouden we uw Persoonsgegevens alleen zolang u een relatie met ons onderhoudt. U begrijpt en gaat er echter mee akkoord dat wij uw persoonsgegevens kunnen handhaven indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan wet- of regelgeving (inclusief een rechterlijk bevel of dagvaarding), om samen te werken met wetshandhaving (inclusief onderzoek naar een vermeende of vermoede misdaad, fraude of andere illegale activiteiten), om een openstaande transactie te voltooien, om een claim of geschil op te lossen, of om een toepasselijke overeenkomst tussen u en Radio Flyer af te dwingen.

6. INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHT

Radio Flyer-diensten worden uitgevoerd in de Verenigde Staten maar zijn beschikbaar voor bepaalde internationale gebruikers. Als u Radio Flyer-diensten gebruikt of online contact met ons opneemt van buiten de Verenigde Staten, worden uw gegevens, waaronder uw Persoonsgegevens, verwerkt en opgeslagen in de Verenigde Staten, waar gegevensbescherming en privacyregels mogelijk niet dezelfde bescherming bieden als het land waarin u woont. Als u de Radio Flyer-diensten gebruikt of Persoonsgegevens aan ons verstrekt, stemt u in met de verwerking van Persoonsgegevens in de Verenigde Staten. We zullen ons best doen om uw Persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming in uw land.

7. VEILIGHEID

We nemen gepaste technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen om de Persoonsgegevens die we over u behouden te beschermen. We gebruiken bijvoorbeeld een beveiligde server voor de Radio Flyer-diensten en voldoen aan de Payment Card Industry ("PCI") gegevensbeveiligingsnormen voor creditcardtransacties uitgevoerd op de Radio Flyer-diensten. We hebben ook informatieveiligheidsbeleid en -procedures die zijn ontworpen om uw Persoonsgegevens te beschermen.

Hoewel we passende maatregelen treffen om uw Persoonsgegevens te beschermen, kan er geen absolute beveiliging worden gegarandeerd. Het is belangrijk dat u stappen treft om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang tot of gebruik van uw Persoonsgegevens.

We zullen ons best doen om u op de hoogte te stellen, indien en voor zover wettelijk vereist, in het geval dat wij op de hoogte komen of worden gesteld van een inbreuk of vermoedelijke inbreuk op de beveiliging van uw Persoonsgegevens die we over u onderhouden.

8. SPECIALE MEDEDELING VOOR OUDERS

De website RadioFlyer.com en alle andere Radio Flyer-diensten zijn bedoeld voor het algemene publiek en zijn ontworpen om Radio Flyer-producten te presenteren en om een online platform voor onze klanten te bieden om Radio Flyer-producten te kopen en opmerkingen, productrecensies, verhalen, foto's, enz. over hun ervaringen met Radio Flyer-producten te delen. De RadioFlyer.com-website en andere Radio Flyer-diensten zijn niet gericht op kinderen onder de leeftijd van 18jaar. Radio Flyer verzamelt niet bewust Persoonsgegevens van kinderen jonger dan 18 jaar. Als we ontdekken of kennisgeving ontvangen dat Persoonsgegevens die we hebben ontvangen worden geleverd door een minderjarig kind, zullen we dergelijke Persoonsgegevens onmiddellijk uit onze database verwijderen. Wij raden sterk aan dat ouders en wettelijke voogden tijd online met hun kinderen doorbrengen en deelnemen in de online activiteiten van hun kinderen en deze monitoren.

Veel delen van de Radio Flyer-diensten zijn toegankelijk zonder dat gebruikers ons Persoonsgegevens hoeven te verstrekken. Voor bepaalde functies moeten gebruikers echter Persoonsgegevens bij ons indienen, zoals een aankoop doen, zich aanmelden voor de verjaardagsclub, een product registreren, een foto, productrecensie, verhaal, profiel, enz. indienen voor plaatsing op de Radio Flyer-diensten, een verzoek of een vraag bij ons indienen, deelnemen aan een Radio Flyer-promotie, enz. Voor deze functies hebben we een leeftijdspoort geïmplementeerd om te voorkomen dat Persoonsgegevens van minderjarige gebruikers worden verzameld.

OPMERKING: Radio Flyer verzamelt alleen de persoonlijk identificeerbare informatie van een kind als deze vrijwillig door de ouder of wettelijke voogd van het kind aan ons is verstrekt. Bijvoorbeeld, voor zover dat een ouder of wettelijke voogd de naam, het geslacht, de verjaardag, de foto enz. van zijn kind op de Radio Flyer-diensten bij ons indient, verzamelen wij dergelijke informatie.

In sommige delen van de Radio Flyer-diensten kunt u informatie plaatsen voor openbare weergave, zoals het plaatsen van een foto, opmerkingen bij een blog of een productrecensie. Ouders en wettelijke voogden wordt geadviseerd om voorzichtig te zijn bij het plaatsen van Persoonsgegevens over hun kinderen in dergelijke gebieden.

9. KOPPELINGEN NAAR PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN DERDEN

De Radio Flyer-diensten kunnen uitsluitend voor uw gemak koppelingen bevatten naar of toegang bieden tot websites van derden (inclusief sociale-netwerksites), producten, diensten, programma's, applicaties, enz. (Elk, een "Gekoppeld(e) product/dienst van derden") Dergelijke koppelingen of toegang betekent niet en mag niet worden geïnterpreteerd als zijnde dat Radio Flyer onderschrijft, is gelieerd aan of uitspraken doet over gekoppelde producten/diensten van derden. Wij beoordelen noch controleren, noch zijn we verantwoordelijk voor gekoppelde producten of diensten van derden. In het bijzonder zijn wij niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van gekoppelde producten/diensten van derden. Zodra u de Radio Flyer-diensten verlaat, is dit privacybeleid niet langer van toepassing. Alle informatie die van of over u wordt verzameld in verband met uw gebruik van een gekoppeld(e) product of dienst van derden, valt onder het privacybeleid van die derde partij. Het privacybeleid en de gegevenspraktijken van derden kunnen aanzienlijk verschillen van die van Radio Flyer. Zij kunnen hun eigen cookies, webbakens, enz. naar uw computer of mobiele apparaat sturen en kunnen informatie over u verzamelen en de informatie gebruiken op manieren die wij niet zouden hanteren. U gebruikt een Gekoppeld(e) product/dienst van een derde volledig op eigen risico. Lees altijd eerst het privacybeleid dat is gekoppeld aan een gekoppeld(e) product/dienst van derden voordat u persoonsgegevens aan die derde bekend maakt.

12. WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

Wanneer we dit privacybeleid bijwerken, zullen we dergelijke wijzigingen aankondigen en plaatsen op de Radio Flyer-diensten. Als we een manier hebben om contact met u op te nemen, kunnen we u ook via e-mail of per post op de hoogte brengen van dergelijke wijzigingen. Indien vereist door de toepasselijke wetgeving, zullen we uw toestemming voor deze wijzigingen verkrijgen. Door de Radio Flyer-diensten na dergelijke kennisgeving en/of toestemming te blijven gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan het privacybeleid zoals gewijzigd.

13. VRAGEN

Als u vragen of opmerkingen hebt over dit privacybeleid of ons gebruik van uw informatie, of als u uw informatie die u eerder aan ons hebt verstrekt wilt bijwerken of verwijderen, neem dan contact op met:

Radio Flyer, Inc.
Attn: Customer Service
6515 W. Grand Avenue, Chicago, IL 60707
customerservice@radioflyer.com

Radio Flyer, Inc. is de gegevenscontroller van de verzamelde persoonsgegevens via de Radio Flyer-diensten.

DM_US 59755906-1.091161.0012

TO UNSUBSCRIBE OR OPT OUT: Enter your email address below and click the button to the right.
 Enter postal code: