RETOURBELEID (voor aankoop buiten de VS)

Radio Flyer accepteert retouren, afhankelijk van de volgende uitzonderingen en voorwaarden:

 • Het volgende is NIET retourneerbaar:
 • Producten die gebruikt, aangepast of beschadigd zijn door klanten (anders dan een defect product dat retourneerbaar is overeenkomstig de van toepassing zijnde garantie van Radio Flyer).
 • Gepersonaliseerde accessoires, zoals kentekenplaten en parkeersymbolen.
 • Vervangende onderdelen.
 • Retouren dienen binnen dertig (30) dagen na de datum van ontvangst van het product.
 •  Geretourneerde producten dienen in nieuwe (ongebruikte) staat en in de oorspronkelijke verpakking te worden geleverd.
 •  Er worden geen retouren geaccepteerd zonder een RMA-nummer (Return Merchandise Authorization). Dit nummer kan worden verkregen door contact op te nemen met de klantenservice van Radio Flyer via +32 50 89 23 04. Noteer het RMA-nummer op de buitenkant van de doos die u retourneert. Het ontbreken van een RMA-nummer kan weigering van een retourverzoek tot gevolg hebben.
 •  Voor retouren die door Radio Flyer worden geaccepteerd, ontvangt de klant het volledige, daadwerkelijk betaalde aankoopbedrag terug. Een uitzondering hierop is de Tesla Model S for Kids, waarbij een herbevoorradingstarief van 15% van de terugbetaling van de aankoopprijs zal worden afgetrokken. Verzendkosten, invoerkosten en van toepassing zijnde belastingen zijn NIET restitueerbaar.
 •  Als het geretourneerde artikel een geschenk is, dan zal er een terugbetaling worden uitgevoerd aan de koper van het geschenk, tenzij de koper van het geschenk wenst dat de retourzending plaatsvervangend wordt omgezet in een krediet voor toekomstige aankoop op Radioflyer.com.
 •  De klant is verantwoordelijk voor betaling van kosten voor de retourzending. Radio Flyer voert GEEN terugbetaling uit voor de kosten van retourzending

Weigering van levering:

Als u de levering van een besteld product weigert, dan ontvangt u het volledige, daadwerkelijk betaalde aankoopbedrag terug. Een uitzondering hierop is de Tesla Model S for Kids, waarbij een herbevoorradingstarief van 15% van de terugbetaling van de aankoopprijs zal worden afgetrokken. Verzendkosten, gepersonaliseerde accessoires, invoerkosten en van toepassing zijnde belastingen zijnNIET restitueerbaar.

Annulering en verzoek tot wijziging:

We willen dat u tevreden bent met uw aankoop bij Radio Flyer. Als u een product ontvangt dat niet juist functioneert of beschadigd wordt geleverd, neem dan contact op met de klantenservice van Radio Flyer via +32 50 89 23 04.

RECHT OM DE OVEREENKOMST TE ANNULEREN

U heeft het wettelijke recht om uw Overeenkomst met Radio Flyer voor de aankoop van een product van Radio Flyer zonder opgave van redenen te annuleren. De opzegtermijn vervalt na 14 dagen vanaf de dag dat u, of een door u aangewezen derde, anders dan de vervoerder, het product heeft ontvangen. Dit betekent dat als u van gedachten verandert of om een andere reden besluit dat u het product niet wilt houden, u ons binnen 14 dagen na ontvangst op de hoogte kunt brengen van uw beslissing om de Overeenkomst te annuleren en een restitutie kunt ontvangen.

Om uw recht om de Overeenkomst te annuleren uit te oefenen, moet u Radio Flyer van uw beslissing op de hoogte brengen voordat de annuleringstermijn is verstreken door een duidelijk geformuleerde verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail); bijvoorbeeld op een van de volgende manieren:

 1. het invullen en indienen van het formulier dat te vinden is op www.radioflyer.com/cancel. Als u deze optie gebruikt, zullen we u onmiddellijk een bevestiging van ontvangst van een dergelijke annulering via een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) sturen;
 2. het sturen van een e-mail naar customerservice@radioflyer.com,een aan ons gerichte brief via fax naar +32 50 89 23 04 of via de post naar: Radio Flyer, Inc.Attn. Customer Service, 6515 W. Grand Avenue, Chicago, IL 60707, Verenigde Staten. De e-mail of brief moet de volgende informatie bevatten:
  • de huidige datum
  • uw naam
  • adres
  • e-mailadres (indien beschikbaar)
  • een verklaring dat u ons meedeelt dat u de Overeenkomst voor de aankoop van de Radio Flyer [vul het specifieke product in] wilt annuleren
  • de datum waarop u het product ontvangen heeft

Om aan de uiterste annuleringsdatum te voldoen, is het voldoende om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het annuleringsrecht te versturen voordat de annuleringstermijn is verstreken

Als u uw recht op annulering uitoefent, zal u de volledige prijs die u voor het product betaald heeft, verminderd met dat deel van het product dat voor u is gepersonaliseerd, ontvangen. We zullen ook de kosten van de verzending vergoeden (met uitzondering van extra kosten die voortvloeiden uit uw keuze van een ander type dan de goedkoopste door ons aangeboden standaard verzending). Na ontvangst van de geretourneerde producten verwerken we de terugbetaling zo snel mogelijk, en niet later dan 14 dagen na de dag waarop we worden geïnformeerd over uw beslissing om de Overeenkomst te annuleren. We zullen deze terugbetaling uitvoeren met behulp van dezelfde betalingsmanier die u voor de initiële transactie heeft gebruikt.

Geretourneerde producten moeten in nieuwe (ongebruikte) staat zijn, en goed verpakt worden, zodat ze niet beschadigd raken. Als u producten retourneert die zijn gebruikt, veranderd of beschadigd, zult u aansprakelijk zijn voor de verminderde waarde van de producten die voortkomen uit de behandeling van de anders dan wat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.

U moet de producten zonder onnodige vertraging retourneren en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u de annulering van deze Overeenkomst aan ons heeft meegedeeld. Aan de uiterste datum wordt voldaan als u de producten retourneert voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR DE DIRECTE KOSTEN VOOR HET RETOURNEREN VAN HET PRODUCT. DE GERAAMDE KOSTEN ZIJN GEBASEERD OP DE ONTVANGEN BETALING VOOR HET ONTVANGEN VAN HET PRODUCT.

Vragen:

Neem bij vragen over dit retourbeleid van Radio Flyer contact op met de klantenservice van Radio Flyer Customer via +32 50 89 23 04.Enter postal code: