PRIVATLIVSPOLITIK FOR EØS

Ikrafttrædelsesdato: 30/04-2018

Velkommen til webstedet RadioFlyer.com, som ejes og drives af Radio Flyer, Inc. ("Radio Flyer" eller "vi"). Denne privatlivspolitik gælder for de oplysninger, vi indsamler fra personer i EØS ("EØS-personer" eller "dig/du") via RadioFlyer.com, samt alle andre websteder, mobilwebsteder, mobilapps, widgets og online- og mobiltjenester, som vi kan tilbyde til EØS-personer fra tid til anden (samlet "Radio Flyer-tjenester").

Privatlivets fred for vores brugere er vigtigt for os. Vi ved, at du bekymrer dig om, hvordan oplysninger om dig bruges og deles, og vi sætter pris på din tillid til, at vi vil bruge sådanne oplysninger om dig omhyggeligt og fornuftigt. Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan vi indsamler, bruger og videregiver oplysninger om dig, når du bruger Radio Flyer-tjenesterne. Denne privatlivspolitik er en integreret del af den juridiske kontrakt mellem dig og Radio Flyer om din brug af Radio Flyer-tjenesterne. Denne privatlivspolitik udgør også en del af de vilkår og betingelser, der regulerer din deltagelse i en Radio Flyer-kampagne (såsom en konkurrence eller lodtrækning, et kundeloyalitets-/belønningsprogram mv.) (en "Radio Flyer-kampagne"). VED AT BRUGE NOGEN AF RADIO FLYER-TJENESTERNE ELLER DELTAGE I EN RADIO FLYER-KAMPAGNE ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF DENNE PRIVATLIVSPOLITIK.

1. PERSONLIGE OPLYSNINGER, VI INDSAMLER OG BEHANDLER

Personlige oplysninger er oplysninger, der identificerer eller kan bruges til at identificere en person individuelt, såsom for- og efternavn, e-mailadresse, telefonnummer, fysisk eller postadresse, kreditkortoplysninger mv. Mange områder af Radio Flyer-tjenesterne er tilgængelige, uden at brugerne skal levere personlige oplysninger til os. Men i det omfang du frivilligt leverer personlige oplysninger til os, indsamler vi sådanne oplysninger.

Når du bruger Radio Flyer-tjenesterne, indsamler og bruger vi dine personlige oplysninger på følgende måder:

Kategorier af personlige oplysninger Kilde til personlige oplysninger Formål med behandling Retsgrundlag for behandling
Navn, leveringsadresse, faktureringsadresse, telefonnummer, e-mailadresse og betalingsoplysninger. Dig At behandle og gennemføre din transaktion hos os, herunder at kommunikere med dig vedrørende dit køb og give dig kundeservice Behandlingen er nødvendig for udførelsen af en kontrakt (dvs. dit køb eller en anden transaktion).
Navn, e-mailadresse, adresse Dig At bekræfte, behandle og svare på din registreringsanmodning Behandlingen er nødvendig for udførelsen af en kontrakt (dvs. din anmodning om registrering af dit produkt).
E-mailadresse Dig At aktivere og administrere din produktanmeldelse Behandlingen sker i henhold til dit samtykke.
Navn, e-mailadresse Dig At reagere på og kommunikere med dig om din anmodning eller forespørgsel Behandlingen er nødvendig for vores legitime interesser for at hjælpe med og svare på din anmodning eller forespørgsel.
Navn, leveringsadresse, faktureringsadresse, telefonnummer, e-mailadresse og betalingsoplysninger Dig At behandle, administrere og kommunikere med dig om din deltagelse i enhver kampagne, som du tilmelder dig Behandlingen sker i henhold til dit samtykke.
Navn, e-mailadresse, fødselsdato, postnummer Dig At kontakte dig med markedsførings- og kampagneoplysninger om vores produkter, tjenester, specialtilbud, tilbud, kampagner, kuponer, rabatter mv., som kan være af interesse for di Behandlingen sker i henhold til dit samtykke.
Navn, e-mailadresse, hjemmeadresse, telefonnummer Dig At kontakte dig vedrørende forhold af transaktionsmæssig eller forholdsmæssig karakter eller som krævet ved lov, f.eks. at give dig besked om en væsentlig ændring af denne privatlivspolitik eller vilkår eller underrette dig om et faktisk eller mistænkt sikkerhedsbrud Denne behandling kan være i overensstemmelse med en juridisk forpligtelse eller være nødvendig for vores legitime interesser for at holde dig orienteret om vigtige transaktionsmæssige eller forholdsmæssige forhold.

Vi kan også indsamle oplysninger, der ikke kan bruges til at identificere dig, såsom oplysninger, vi indsamler om brugeraktiviteter på Radio Flyer-tjenesterne. For eksempel indsamler vi anonyme gruppedata (demografi, interesser og præferencer mv.) og brugertrafikdata vedrørende Radio Flyer-tjenesterne, såsom: samlede sidevisninger i en given tidsperiode; gennemsnitlig mængde tid, som besøgende bruger på webstedet og på bestemte sider på webstedet; procentdel af besøgende fra et bestemt geografisk område mv. (samlet "Brugeraktivitetsoplysninger"). Brugeraktivitetsoplysninger kan indsamles via cookies og web-beacons. Se afsnit 4, "Cookies og lignende teknologier", nedenfor for mere information.

Vi forbeholder os ret til at bruge brugeraktivitetsoplysninger, der ikke er personligt identificerbare, til ethvert formål, som loven tillader det. For eksempel kan vi gøre ubegrænset brug og videregivelse af brugeraktivitetsoplysninger, der ikke er personligt identificerbare, til vores egne og tredjeparters marketing-, reklame-, forsknings- og andre forretningsmæssige formål. I det omfang vi bruger brugeraktivitetsoplysninger på en måde, der identificerer en person individuelt (f.eks. hvis vi linker eller forbinder sådanne oplysninger med navn eller adresse), vil sådanne oplysninger blive behandlet som personlige oplysninger.

2. DELING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER MED TREDJEPARTER

Vi deler ikke personlige oplysninger indsamlet fra vores brugere med tredjeparter, undtagen under nedenstående omstændigheder:

 • Tjenesteudbydere: Vi kan få tjenester fra tredjeparter for at hjælpe os med at drive Radio Flyer-tjenesterne, som f.eks. behandling af kreditkortbetaling, opfyldelse af ordrer, levering af kundeservice og support og levering af teknisk support, dataanalyser, datalagring og sikkerhed. I det omfang en tredjepartstjenesteudbyder kræver adgang til personlige oplysninger for at kunne udføre tjenester for os, deler vi de personlige oplysninger med den pågældende udbyder. Vi kræver, at vores tjenesteudbydere begrænser deres brug af personlige oplysninger udelukkende til at levere tjenester til os. Vi kræver også, at tjenesteudbydere opretholder fortroligheden, sikkerheden og integriteten af de personlige oplysninger og ikke gør uautoriseret brug eller offentliggørelse af de personlige oplysninger.
 • Som nødvendigt eller krævet ved lov: Vi kan videregive personlige oplysninger til andre, hvis det kræves i henhold til loven eller i god tro er rimeligt nødvendigt for at: (i) overholde juridiske processer (herunder en retsorden), (ii) samarbejde med retshåndhævelsen (herunder efterforskninger af en påstået eller mistænkt forbrydelse, svig eller anden ulovlig aktivitet), (iii) håndhæve denne privatlivspolitik og/eller vores øvrige politikker for Radio Flyer-tjenesterne, (iv) reagere på en nødsituation eller (v) beskytte rettigheder, ejendom eller sikkerhed for Radio Flyer, vores brugere eller kunder og/eller offentligheden.
 • Som følge af en virksomhedstransaktion: Hvis Radio Flyer er involveret i en fusion, erhvervelse, finansiering eller salg af forretninger eller aktiver, kan personlige oplysninger overføres til en eller flere tredjeparter, der er involveret i en sådan transaktion, og ved en sådan overførsel kan den relevante tredjeparts privatlivspolitik eller -politikker regulere yderligere brug af oplysningerne. I tilfælde af en sådan ændring vil vi bestræbe os på at underrette vores brugere om ændringen, samt hvilke valg vores brugere måtte have med hensyn til ændringen.

Bemærk, at når du beslutter at offentliggøre personlige oplysninger på Radio Flyer-tjenesterne, deler du dine personlige oplysninger med alle, der har adgang til eller bruger Radio Flyer-tjenesterne. Eksempler er, når du frivilligt udgiver et personligt foto i "Fotoalbum"-området på RadioFlyer.com eller frivilligt videregiver personlige oplysninger i en offentligt indsendt kommentar, produktanmeldelse, historie, profil osv.

3. DATAEMNERS RETTIGHEDER

Du har visse rettigheder med hensyn til de personlige oplysninger, som vi har om dig:

3.1 Ret til adgang:Du kan anmode om detaljer om dine personlige oplysninger, som vi har. Vi vil bekræfte, om vi behandler dine personlige oplysninger, og vi vil videregive supplerende oplysninger, herunder kategorierne af de personlige oplysninger, de kilder, hvorfra de stammer, formålet med og retsgrundlaget for behandlingen, den forventede opbevaringsperiode og beskyttelsen af overførslen af personlige oplysninger til lande uden for EØS, med forbehold af de begrænsninger, der er fastsat i gældende vedtægter, regler og andre love.

3.2 Ret til korrektion: Vi opfylder din anmodning om at redigere og opdatere forkerte personlige oplysninger omgående.

3.3 Ret til at blive glemt: På din anmodning vil vi straks slette dine personlige oplysninger, hvis:

 • det er ikke længere nødvendigt at beholde dine personlige oplysninger;
 • du trækker det samtykke tilbage, som dannede grundlaget for behandlingen af dine personlige oplysninger;
 • du protesterer mod behandlingen af dine personlige oplysninger, og der ikke er nogen overvejende legitime grunde til en sådan behandling;
 • de personlige oplysninger blev behandlet ulovligt; eller
 • de personlige oplysninger skal slettes for at kunne overholde vores juridiske forpligtelser.

Vi informerer tredjeparter, som vi måske har delt dine personlige oplysninger med, om din anmodning om sletning. Vi kan afvise din anmodning om sletning, hvis vi har lov til det eller er påkrævet det i henhold til gældende lovgivning.

3.4 Ret til at begrænse behandlingen af dine personlige oplysninger: På din anmodning begrænser vi behandlingen af dine personlige oplysninger, hvis:

 • du bestrider nøjagtigheden af dine personlige oplysninger;
 • dine personlige oplysninger blev behandlet ulovligt, og du anmoder om en begrænsning af behandlingen, snarere end sletningen af dine personlige oplysninger;
 • vi ikke længere behøver at behandle dine personlige oplysninger, men du har brug for dine personlige oplysninger i forbindelse med et juridisk krav; eller
 • du protesterer mod den afventende verifikation, om der foreligger en overordnet legitim grund til sådan behandling.

3.5 Ret til dataoverførbarhed: På din anmodning vil vi gratis give dig dine personlige oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, hvis:

 • du har givet os personlige oplysninger;
 • behandlingen af dine personlige oplysninger er baseret på dit samtykke eller kræves for udførelsen af en kontrakt; eller
 • behandlingen foregår ved hjælp af automatiserede midler.

3.6 Ret til indsigelse: Når vi behandler dine personlige oplysninger baseret på vores legitime interesse, har du ret til at gøre indsigelse mod denne behandling.

3.7 Ret til ikke at være underlagt beslutninger udelukkende baseret på automatiseret behandling: Du vil ikke blive underlagt beslutninger med en juridisk eller tilsvarende væsentlig virkning (herunder profilering), der udelukkende er baseret på den automatiske behandling af dine personlige oplysninger, medmindre du har givet os dit udtrykkelige samtykke, eller hvor det er nødvendigt for en kontrakt med os.

3.8 Ret til at trække dit samtykke tilbage: Når du har givet os dit samtykke til at behandle dine personlige oplysninger til et bestemt formål, har du ret til at trække ethvert samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, påvirker dette ikke lovligheden eller vores indsamling, brug og deling af dine personlige oplysninger, indtil du trækker dit samtykke tilbage. Selvom du trækker dit samtykke tilbage, kan vi stadig bruge dine oplysninger, som er fuldt anonymiserede og ikke personligt identificerer dig. Din ret til at trække dit samtykke tilbage gælder også for at vælge ikke at modtage marketingmeddelelser fra os.

3.9 Ret til at klage til en tilsynsmyndighed: Hvis du ikke er tilfreds med vores svar, har du ret til at klage til eller søge råd fra en tilsynsmyndighed og/eller rejse sag mod os i en kompetent domstol.

Hvis du ønsker at kontakte os i forbindelse med udøvelsen af dine rettigheder ovenfor, kan du kontakte os på customerservice@radioflyer.com. For at fravælge at modtage marketing-/kampagneoplysninger fra os, bedes du sende din anmodning via e-mail til customerservice@radioflyer.com eller via post til Radio Flyer, Inc. Attn: Radio Flyer Team, 6515 W. Grand Avenue, Chicago, IL 60707. Vi forbeholder os ret til at bekræfte din identitet, inden vi opfylder din anmodning.

For at fravælge at modtage marketing-/kampagnerelaterede e-mails fra os, kan du også bruge linket "afmeld", der findes i en marketingrelateret e-mail, du tidligere har modtaget fra os.

Vi svarer så hurtigt som muligt og senest 30 dage fra modtagelsen. Medmindre andet er angivet, opkræver vi intet gebyr i forbindelse med udøvelsen af dine rettigheder.

4. COOKIES OG LIGNENDE TEKNOLOGIER

4.1 Vores brug af cookies og lignende teknologier: Cookies er små datafiler, som websteder og onlinetjenester sender til og gemmer på din computer eller mobilenhed via din webbrowser (hvis du tillader det). Cookies gør det muligt for websteder og onlinetjenester at genkende din browser og registrere visse oplysninger om dine besøg.

Selv om vi kan ændre de cookies, som vi bruger, fra tid til anden, bruger vi generelt følgende cookies på Radio Flyer-tjenesterne:

Cookie Beskrivelse
frontend Standard Magento-cookie, gemmer brugerens sessions-id for at hente data om indkøbskurv, login-status osv.
__utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmz Cookies brugt af Google Analytics
popupData, popup_ids Brugt af pop-up-funktion, lægger en cookie, efter brugeren modtager pop-up og sporer tid siden hver pop-up sidst blev set.
BVID, BVSID, BVBRANDID, BVBRANDSID Cookies brugt af Bazaarvoice

Vi kan også bruge "web-beacons" (også kendt som "clear GIFs", "pixel tags" mv.) - som er små koder indlejret i websider eller i e-mails - til at levere eller kommunikere med cookies, for at tælle brugere, som har besøgt en webside og for at forstå brugsmønstre. Vi kan inkludere web-beacons i e-mails for at hjælpe os med at genkende aktiviteter som f.eks., hvornår en e-mail blev åbnet, hvor mange gange en e-mail blev videresendt, hvilke links i e-mailen der blev klikket på osv. Web-beacons kan ikke afvises, når de leveres via en almindelig webside. Web-beacons kan dog afvises, når de leveres via e-mail. Hvis du ikke ønsker at modtage web-beacons via e-mail, skal du deaktivere HTML-billeder eller nægte HTML-e-mails (vælg Kun tekst) via din e-mail-software.

4.2 Tredjeparters brug af cookies og lignende teknologier: Vi kan tillade tredjeparter, herunder såkaldte "netværksannoncører" eller "annoncenetværk" (samlet "tredjepartsannoncører") at betjene og administrere reklamer på Radio Flyer-tjenesterne. Tredjepartsannoncører kan indstille og bruge deres egne cookies, web-beacons osv. på din computer eller mobilenhed, når du interagerer med deres annoncer. Disse tredjepartscookies, web-beacons osv. tillader, at tredjepartsannoncører genkender din computer eller mobilenhed, hver gang de sender dig en annonce, og sammenstiller oplysninger om dine interaktioner med deres annoncer. Brug af cookies, web-beacons osv. af tredjepartsannoncører er underlagt privatlivspolitikken for sådanne tredjepartsannoncører - og ikke denne privatlivspolitik. Vi har ingen kontrol over, hvilke oplysninger der indsamles af tredjepartsannoncører, eller hvordan de bruger oplysningerne. Privatlivspolitikker og datapraksis for tredjepartsannoncører kan være væsentligt anderledes end dem, der er angivet i Radio Flyer, og vi giver ingen garanti for tredjepartsannoncørers datapolitikker og datapraksis. For at lære mere om tredjepartsannoncører, og hvordan du kan nægte dem at bruge dine oplysninger, kan du besøge: http://www.aboutads.info/choices/.

4.3 Brug af Google Analytics: Som beskrevet ovenfor kan vi bruge Google Analytics til at indsamle og analysere oplysninger om vores brugeres demografi og interesser for at måle og forbedre Radio Flyer-tjenesterne. Vi kan også gøre brug af andre Google Analytics til Display Advertising-funktioner, såsom Remarketing, Google Display Network Impression Reporting og/eller integrationen af DoubleClick Campaign Manager. Vi er pålagt af Google at oplyse følgende i forbindelse med brugen af Google Analytics til Display Advertising-funktioner:

 • Du kan fravælge Google Analytics til Display Advertising eller tilpasse Google Display Network-annoncer ved at bruge siden Google Ads Settings på https://www.google.com/settings/ads?hl=en. Du kan også forhindre, at dine oplysninger bliver indsamlet og brugt af Google Analytics ved at fravælge det via Google Analytics Opt-out Browser-tilføjelsen, der kan hentes på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 • Hvis vi bruger funktionen Google Analytics til Display Advertising Remarketing, bruger vi en sådan Remarketing-funktion til at online- og tredjepartsleverandører, herunder Google, kan vise annoncer for Radio Flyer på websteder på internettet.
 • Vi og tredjepartsleverandører, herunder Google, kan bruge førstepartscookies (såsom Google Analytics-cookies) og tredjepartscookies (såsom DoubleClick-cookies) sammen for at (i) informere, optimere og vise annoncer baseret på en brugers tidligere besøg på Radio Flyer-tjenesterne og/eller (ii) rapportere, hvordan dine annoncevisninger, andre anvendelser af annoncetjenester og interaktioner med disse annoncevisninger og annoncetjenester er relateret til besøg på Radio Flyer-tjenesterne.
 • Data fra Google Analytics Demographics and Interest Reporting kan udnyttes af os til at hjælpe med at genkende og forstå brugerens præferencer, til at forbedre Radio Flyer-tjenesterne, til at vælge indhold og annoncering, der skal vises til dig, og til andre forretningsformål, der gør det muligt for os at forbedre tjenesterne for dig.

4.4Kontrol af cookies: Du kan kontrollere de cookies, du modtager, ved at justere indstillingerne for dit internet. Sådanne oplysninger kan typisk findes under browsermenuerne 'Hjælp' eller 'Indstillinger'. Hvis du deaktiverer cookies, fungerer nogle af funktionerne på Radio Flyer-tjenesterne muligvis ikke korrekt.

5. DATABEVARING

Generelt beholder vi kun dine personlige oplysninger, så længe du har et forhold til os. Men du forstår og accepterer, at vi kan bevare dine personlige oplysninger, hvis det er nødvendigt for at overholde lov eller retlig proces (herunder en retsorden), at samarbejde med retshåndhævelse (herunder efterforskning af en påstået eller mistænkt forbrydelse, bedrageri eller anden ulovlig aktivitet), at afslutte en ventende transaktion, at løse et krav eller en tvist eller at håndhæve en gældende aftale mellem dig og Radio Flyer.

6. INTERNATIONAL DATAOVERFØRSEL

Radio Flyer-tjenesterne drives i USA, men er tilgængelige for visse internationale brugere. Hvis du bruger Radio Flyer-tjenesterne eller kontakter os online uden for USA, vil dine oplysninger, herunder dine personlige oplysninger, blive behandlet og gemt i USA, hvor databeskyttelses- og privatlivsbestemmelser muligvis ikke giver samme beskyttelse som det land, hvor du bor. Hvis du bruger Radio Flyer-tjenesterne eller leverer personlige oplysninger til os, accepterer du behandlingen af personlige oplysninger i USA. Vi vil bestræbe os på at beskytte dine personlige oplysninger i overensstemmelse med dit lands lovgivning om databeskyttelse.

7. SIKKERHED

Vi indfører passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte de personlige oplysninger, vi bevarer om dig. For eksempel bruger vi en sikker server til Radio Flyer-tjenesterne og overholder betalingskortbranchens ("PCI") datasikkerhedsstandarder for kreditkorttransaktioner foretaget på Radio Flyer-tjenesterne. Vi har også informationssikkerhedspolitikker og -procedurer, der er designet til at beskytte dine personlige oplysninger.

Selv om vi bruger passende foranstaltninger til at beskytte dine personlige oplysninger, kan der ikke garanteres nogen absolut sikkerhed. Det er vigtigt for dig at tage skridt for at beskytte dine personlige oplysninger mod uautoriseret adgang eller brug.

Vi vil bestræbe os på at underrette dig, hvis og i det omfang det kræves ved lov, hvis vi bliver opmærksomme på brud eller mistænkt brud på sikkerheden af de personlige oplysninger, vi bevarer om dig.

8. SÆRLIG MEDDELELSE TIL FORÆLDRE

RadioFlyer.com og alle andre Radio Flyer-tjenester er beregnet til et generelt publikum og er designet til at fremvise Radio Flyer-produkter og tilbyde vores kunder en online-platform, hvor de kan købe Radio Flyer-produkter og dele kommentarer, produktanmeldelser, historier, billeder osv. om deres erfaringer med Radio Flyer-produkter. RadioFlyer.com og andre Radio Flyer-tjenester er ikke rettet mod eller målrettet børn under en alder af 18 år. Radio Flyer indsamler ikke bevidst personlige oplysninger fra børn under 18 år. Hvis vi opdager eller modtager en varsel om, at eventuelle personlige oplysninger, vi har modtaget, leveres af et mindreårigt barn, vil vi straks slette sådanne personlige oplysninger fra vores database. Vi opfordrer forældre og værger til at tilbringe tid online med deres børn og at deltage i og overvåge deres børns online-aktiviteter.

Mange områder af Radio Flyer-tjenesterne er tilgængelige, uden at brugerne skal levere personlige oplysninger til os. Visse funktioner kræver dog, at brugerne indsender personlige oplysninger til os, såsom køb, tilmelding til fødselsdagsklubben, registrering af et produkt, indsendelse af et foto, produktanmeldelse, historie, profil osv. til på Radio Flyer-tjenesterne, indsender en anmodning eller forespørgsel til os, deltager i en Radio Flyer-kampagne mv. Hertil har vi implementeret en aldersport for at forhindre indsamling af personlige oplysninger fra mindreårige brugere.

BEMÆRK: Radio Flyer indsamler kun et barns personligt identificerbare oplysninger, hvis de frivilligt indsendes af barnets forælder eller værge. For eksempel indsamler vi sådanne oplysninger, i det omfang en forælder eller værge indsender hans/hendes barns navn, køn, fødselsdag, foto osv. på Radio Flyer-tjenesterne.

Nogle områder i Radio Flyer-tjenesterne giver dig mulighed for at indsende oplysninger til offentlig visning, som f.eks. et foto, kommentarer til en blog eller en produktanmeldelse. Forældre og værger rådes til at være forsigtige med at udlevere personlige oplysninger om deres børn i sådanne områder.

9. LINKS TIL TREDJEPARTSPRODUKTER OG -TJENESTER

Radio Flyer-tjenesterne kan give links eller adgang til tredjepartswebsteder (herunder sociale netværk), produkter, tjenester, programmer, applikationer mv. (hvert et “linket tredjepartsprodukt/-tjeneste”) udelukkende som en bekvemmelighed for dig. Et sådant link eller adgang betyder ikke, og bør ikke fortolkes som at betyde, at Radio Flyer støtter, er tilknyttet eller fremsætter nogen bemærkninger vedrørende et linket tredjepartsprodukt/-tjeneste. Vi vurderer ikke eller kontrollerer eller er ansvarlige for nogen linkede tredjepartsprodukter/-tjenester. Specielt er vi ikke ansvarlige for fortrolighedspraksis for nogen linkede tredjepartsprodukter/-tjenester. Når du har forladt Radio Flyer-tjenesterne, vil denne privatlivspolitik ikke længere gælde. Eventuelle oplysninger indsamlet fra eller omkring dig i forbindelse med din brug af et linket tredjepartsprodukt/-tjeneste er underlagt tredjepartens privatlivspolitik. Tredjeparters privatlivspolitikker og datapraksis kan være væsentligt anderledes end dem, der gælder for Radio Flyer. De kan sende deres egne cookies, web-beacons osv. til din computer eller mobilenhed og kan indsamle oplysninger om dig og gøre brug af oplysningerne på måder, som vi ikke ville. Du bruger udelukkende et linket tredjepartsprodukt/-tjeneste på egen risiko. Du bør altid læse den privatlivspolitik, der er knyttet til et linket tredjepartsprodukt/-tjeneste, før du giver personlige oplysninger til den pågældende tredjepart.

12. ÆNDRINGER TIL PRIVATPOLITIKKEN

Når vi opdaterer denne privatlivspolitik, vil vi annoncere og udgive sådanne ændringer på Radio Flyer-tjenesterne. Hvis vi har en måde at kontakte dig på, kan vi også meddele dig om sådanne ændringer via e-mail eller post. Når det kræves af gældende lovgivning, vil vi få dit samtykke til disse ændringer. Ved at fortsætte med at bruge Radio Flyer-tjenesterne efter en sådan meddelelse og/eller samtykke, accepterer du at være bundet af privatlivspolitikken som ændret.

13. SPØRGSMÅL

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende denne privatlivspolitik eller vores brug af dine oplysninger eller vil bede os om at opdatere eller slette dine oplysninger, som du tidligere har givet os, skal du kontakte:

Radio Flyer, Inc.
Attn: Customer Service
6515 W. Grand Avenue, Chicago, IL 60707
customerservice@radioflyer.com

Radio Flyer, Inc. er datacontroller af personlige oplysninger, som indsamles via Radio Flyer-tjenesterne.

DM_US 59755906-1.091161.0012

TO UNSUBSCRIBE OR OPT OUT: Enter your email address below and click the button to the right.
 Enter postal code: