RETURPOLITIK (For køb uden for USA)

Radio Flyer accepterer returneringer, med forbehold af følgende undtagelser, vilkår og betingelser:

 • Følgende kan IKKE returneres:
 • Produkter, der er blevet brugt, ændret eller beskadiget af kunder (undtagen et defekt produkt, der kan returneres i henhold til den gældende Radio Flyer-garanti).
 • personligt tilbehør, såsom nummerplader og parkeringsskilte.
 • reservedele
 • Returneringer skal foretages og modtages inden for tredive (30) dage fra datoen for modtagelsen af ​​produktet.
 • Returnerede produkter skal være i ny (ubrugt) stand med deres originale emballage
 • Ingen returneringer vil blive accepteret uden et RMA-nummer (Return Merchandise Authorization Number - Autorisationsnummer for returprodukter), som fås ved at kontakte Radio Flyer-kundeservice på+45 36 71 36 05. Tilføj venligst RMA-nummeret til ydersiden af kassen, som du returnerer. Undladelse af at angive et RMA-nummer kan resultere i afslag på en returanmodning.
 • For returneringer accepteret af Radio Flyer, vil kunden blive refunderet den fulde købspris, der rent faktisk er betalt - , undtagen i tilfælde af Tesla Model S for Kids, hvor et lagergebyr på 15 % trækkes fra købspris-refunderingen Forsendelsesomkostninger, told- og gældende afgifter kan IKKErefunderes.
 • Hvis en returvare er en gave, vil en refundering blive udstedt til køberen af gaven, medmindre gavekøberen anmoder om, at en kredit til brug mod fremtidig køb på Radioflyer.com udstedes til gavemodtageren i stedet for en refundering til gavekøberen.
 • Kunden er ansvarlig for at betale returforsendelsesomkostninger. Radio Flyer refunderer IKKE returforsendelsesomkostninger.

Leveringsafslag:

Hvis du nægter levering af et produkt, du har bestilt, vil du blive refunderet den fulde købspris, der rent faktisk er betalt -- undtagen i tilfælde af Tesla Model S for Kids, hvor et lagergebyr på 15 % trækkes fra købspris-refunderingen Forsendelsesomkostninger, personligt tilbehør, told- og gældende afgifter kan IKKE refunderes.

Defekt /beskadiget produkt:

Vi ønsker, at du skal være tilfreds med dit Radio Flyer-køb. Hvis du modtager et produkt, der ikke fungerer korrekt, eller er blevet beskadiget under forsendelsen, bedes du kontakte Radio Flyer-kundeservice på +45 36 71 36 05.

KONTRAKTENS FORTRYDELSESRET

Du har den lovmæssige ret til at ophæve din kontrakt med Radio Flyer vedrørende købet af Radio Flyer-produktet, uden angivelse af årsag. Fortrydelsesperioden udløber efter 14 dage fra den dag, hvorpå du eller en tredjepart udpeget af dig, med undtagelse af fragtmanden, kommer i fysisk besiddelse af produktet. Det betyder, at hvis du ændrer mening eller af anden årsag beslutter dig for, at du ikke ønsker at beholde et produkt inden for 14 dage efter modtagelse af produktet, kan du underrette os om din beslutning om at ophæve kontrakten og få en refusion.

For at udøve din ret til at ophæve kontrakten skal du informere Radio Flyer om din beslutning om at fortryde, før udløb af fortrydelsesperioden, gennem en utvetydig erklæring (f.eks. et brev sendt med post, fax eller e-mail), for eksempel med en af følgende metoder:

 1. ved at udfylde og indsende formularen fundet under www.radioflyer.com/cancel. Hvis du vælger denne mulighed, sender vi dig straks en bekræftelse af modtagelsen af en sådan ophævelse via et varigt medie (f.eks. via e-mail).
 2. ved at sende en e-mail til customerservice@radioflyer.com, et brev til os med fax på +45 36 71 36 05 eller med post til: Radio Flyer Inc., Attn. Customer Service, 6515 W. Grand Avenue, Chicago, IL 60707, USA. E-mailen eller brevet skal indeholde følgende oplysninger:
  • den aktuelle dato
  • dit navn
  • din adresse
  • din e-mailadresse (hvis relevant)
  • en erklæring om, at du ønsker at ophæve kontrakten om salg af Radio Flyer [indsæt specifikt produkt]
  • datoen, hvorpå du modtog produktet.

For at overholde tidsfristen, er det tilstrækkeligt for dig at sende din meddelelse om din beslutning om at ophæve kontrakten, inden udløb af fortrydelsesperioden.

Hvis du udøver din ret til at annullere, vil du modtage fuld refundering af den pris, du har betalt for produktet, medmindre dele af produktet er blevet specifikt tilpasset til dig. Vi refunderer også leveringsomkostningerne (med undtagelse af ekstraomkostninger forbundet med dit valg af en bestemt type levering, der adskiller sig fra den billigste standardmæssige leveringstype, som vi tilbyder). Vi behandler refunderingen til dig snarest muligt efter returneringen af produkterne, dog senest 14 dage fra datoen, hvorpå vi bliver informeret om din beslutning om at ophæve kontrakten. Vi gennemfører refunderingen med samme betalingsmetode, som du anvendte til den oprindelige transaktion.

Returnerede produkter skal være i ny (ubrugt) tilstand og pakket ordentligt, så de ikke bliver beskadiget. Hvis du returnerer brugte, ændrede eller beskadigede produkter, vil du være ansvarlig for den forringelse af værdien af produkterne, der opstår ved håndtering af produkterne, med undtagelse af hvad der er nødvendigt for at fastslå produkternes art, karakteristika og funktion.

Du skal tilbagesende produkterne uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter du har informeret os om ophævelsen af kontrakten. Fristen er overholdt, hvis du returnerer produkterne før udløb af perioden på 14 dage.

DU ER ANSVARLIG FOR DE DIREKTE OMKOSTNINGER FORBUNDET MED RETURNERINGEN AF PRODUKTERNE. DE ANSLÅEDE OMKOSTNINGER ER BASERET PÅ BELØBET BETALT FOR AT MODTAGE PRODUKTET.

Spørgsmål:

For spørgsmål vedrørende denne Radio Flyer-returpolitik, bedes du kontakte Radio Flyer-kundeservice på +45 36 71 36 05.Enter postal code: