Servicevilkår for Radioflyer.com

Radio Flyer, Inc. (“Radio Flyer” eller “vi”) Læs venligst disse Servicevilkår omhyggeligt. VED AT BRUGE DETTE WEBSTED ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF DISSE SERVICEVILKÅR. Radio Flyer kan foretage ændringer og opdateringer til disse Servicevilkår fra tid til anden, og du bedes ofte kontrollere dem for ændringer og opdateringer.

VIGTIGT: Disse Servicevilkår indeholder bestemmelser, der begrænser vores ansvar over for dig og kræver, at du løser tvister med os igennem endelig og bindende voldgift på individuel basis og ikke som en del af en klasse- eller repræsentativ handling. Se venligst afsnittene “Ansvarsfraskrivelse”, “Begrænsning af ansvar” og “Voldgiftsaftale” nedenfor for mere information.

Børn og mindreårige

Dette Websted er ikke beregnet til eller er rettet mod personer under 13 år. Ved at bruge dette Websted garanterer du, at du er mindst 18 år eller, hvis du er mellem 13 år og 17, har adgang til dette Websted med forældrenes tilsyn og samtykke. Du skal være mindst 18 år for at oprette en konto, foretage et køb eller indsende Brugerindhold (som defineret nedenfor) på dette Websted.

Elektronisk kommunikation

Når du bruger dette Websted eller sender e-mails til os, kommunikerer du med os elektronisk. Du giver dit samtykke til at modtage elektronisk kommunikation fra os. Vi vil kommunikere med dig via e-mail, med opslag på dette Websted eller via din konto på dette Websted. Du anerkender og accepterer, at alle aftaler, meddelelser, oplysninger og anden kommunikation, som vi leverer til dig elektronisk, opfylder alle juridiske krav om, at sådan kommunikation skal være skriftlig.

Privatlivspolitik

Ved at bruge dette Websted vil du også acceptere at være bundet af Radio Flyers Privatlivspolitik ,som beskriver vores dataindsamling, brug, deling og sikkerhedspraksis i forbindelse med dette Websted. Radio Flyers Privatlivspolitik  udgør en integreret del af disse Servicevilkår og er inkorporeret heri ved henvisning. Alle henvisninger herefter til disse Servicevilkår anses for at omfatte Radio Flyers Privatlivspolitik .

Salgsbetingelser

Hvis du foretager et køb af et Radio Flyer-produkt på dette Websted, accepterer du også at være bundet af Radio Flyers Salgsbetingelser , som gælder for og styrer dit køb og relaterede emner (herunder returnering/refusion, garanti, osv.). Radio Flyers Salgsbetingelser udgør en integreret del af disse Servicevilkår og er inkorporeret heri ved henvisning. Alle henvisninger herefter til disse Servicevilkår anses for at omfatte Radio Flyers Salgsbetingelser.

Konti og adgangskoder

Ved at oprette en konto på dette Websted erklærer og garanterer du, at alle de registreringsoplysninger du sender til os, er dine egne oplysninger og er sandfærdige og nøjagtige. Det er dit ansvar at underrette os om eventuelle ændringer i dine kontooplysninger, herunder dine kontaktoplysninger. Som kontohaver er du ansvarlig for at beskytte din kontos adgangsoplysninger og er ansvarlig for al brug af dit brugernavn og/eller adgangskode, og de skal holde disse oplysninger sikre. Hvis du tillader andre at bruge din konto, er du ansvarlig for alle deres aktiviteter på din konto.

Forbehold af rettigheder

Vi forbeholder os retten til enhver tid, i vores eget skøn, med eller uden varsel, og uden ansvar over for dig eller andre brugere, at: (i) ændre, suspendere, ophæve eller opsige dette Websted eller dele heraf; (Ii) begrænse, suspendere eller opsige en brugers adgang til dette Websted eller dele heraf; (Iii) at overvåge enhver brugers aktiviteter på dette Websted for at kontrollere og sikre, at brugeren overholder disse Servicevilkår og enhver gældende lov; og (iv) undersøge enhver mistanke om eller påstået overtrædelse af disse Servicevilkår eller enhver gældende lov, og samarbejder med myndighederne i en sådan undersøgelse.

Forbud

Vi tillader ikke og tolererer ikke ulovligt, misbrug, skadeligt eller forkert brug af dette Websted. Uden at begrænse det generelle i det foregående, må du ikke:

 • bruge dette Websted tilandet end kun din egen personlige/husstands, lovlige og ikke-kommercielle brug;
 • kopiere, reproducere, offentliggøre, distribuere (ved salg, leje eller på anden måde), licensere, underlicensere, offentligt fremføre eller vise, ændre, modificere eller skabe afledte værker fra nogen del af dette Websted eller noget andet af Radio Flyers indhold (som defineret nedenfor), medmindre andet udtrykkeligt er godkendt skriftligt af Radio Flyer;
 • dekompilere, foretage reverse engineering, adskille eller på anden måde forsøge at udlede kildekoden til dette Websted eller noget softwareprogram eller applikation, som er forbundet med dette Websted;
 • indsende, uploade, udgive eller overføre Brugerindhold, der er: ulovligt; truende; chikanerende; groft; obskønt; vulgært; seksuelt eksplicit; pornografisk eller inklusive nøgenhed; offensivt; overdrevent voldeligt; krænkende for privatlivets fred, reklame, kontrakt eller andre rettigheder; skadevoldende; urigtigt eller vildledende; ærekrænkende; injurierende; hadefuldt; eller diskriminerende;
 • indsende, uploade, udgive eller overføre et foto eller en video, som identificerer en anden person uden ordentlig samtykke;
 • begå eller fremme en strafbar handling;
 • udgive sig for en anden, eller forfalske kontooplysninger, eller gøre uautoriseret brug af en andens oplysninger;
 • blande sig i nogen måde med driften af ​​dette Websted eller nogen server, netværk eller system, som er forbundet med dette Websted, herunder, uden begrænsning: hacking, mail-bombning, overbelastning, eller foretage "denial of service"-angreb; sondering, scanning eller afprøvning af ydeevnen eller sårbarheden af dette Websted eller nogen server, netværk eller systemer, som er forbundet med dette Websted; overtræde eller omgå firewall, kryptering, sikkerhed eller autentificeringsrutiner; få adgang til, bruge eller hente data, som ikke er beregnet til dig, eller få adgang til en anden brugers konto uden tilladelse; eller ødelægge eller forsøger at ugyldiggøre data lagret på dette Websted eller nogen server, netværk eller systemer, som er forbundet med dette Websted;
 • bruge, overføre eller distribuere virus, bots, orme eller andre skadelige computerkoder, filer eller programmer til at afbryde, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af ​​computersoftware eller -hardware eller telekommunikationsudstyr, eller at få uautoriseret brug af eller adgang til en computer eller et computernetværk;
 • bruge er automatiseret program, værktøj eller proces (herunder, uden begrænsning, web-crawlere, robotter, bots, edderkopper og automatiserede scripts) til at få adgang til dette Websted eller nogen server, netværk eller system, som er forbundet med dette Websted, eller at udvinde, indsamle, høste eller samle indhold eller oplysninger fra dette Websted;
 • indramme eller på anden måde skabe en browser eller kante miljøet omkring nogen del af dette Websted eller noget af Radio Flyers indhold, eller deeplinke til interne sider af dette Websted eller noget af Radio Flyers indhold;
 • bruge Radio Flyers varemærke eller logo eller ethvert andet varemærke, logo eller kildeidentifikator af Radio Flyer (uanset om de er registrerede eller ikke-registrerede) på uautoriseret vis, herunder som meta-tags eller reklame-søgeord;
 • chikanere eller forårsage gene for andre brugere;
 • krænke nogen intellektuel ejendomsret eller andre ejendomsrettigheder af enhver person eller enhed;
 • sende eller forårsage andre til at sende (direkte eller indirekte) "spam" eller andre uopfordrede beskeder eller meddelelser af enhver art;
 • engagere sig i "trolling", såsom udgivelse af materiale, information, meddelelser eller kommunikation, der er off-topic, absurd eller meningsløst, med den hensigt at forårsage en provokerende reaktion fra andre, eller forstyrre den normale strøm af dialog, der forårsager en skærm til at "rulle" hurtigere end andre brugere er i stand til at skrive, eller på anden vis handle på en måde, der har en negativ virkning på andre brugeres mulighed for at engagere sig i udvekslinger i realtid.

Overtrædelse af nogen af ​​disse forbud kan udsætte krænkeren for civile såvel som strafferetlige forpligtelser, og vi forbeholder os retten til at indberette enhver sådan overtrædelse og afsløre krænkerens identitet til de relevante retshåndhævende myndigheder.

Radio Flyers indhold

Som anvendt heri betyder, “Radio Flyers indhold” alt indhold og materialer fra Radio Flyer og/eller dets licensgivere, herunder, men ikke begrænset til, tekst, ledere, blogs, illustrationer, grafik, billeder, fotos, videoer, lyd, musik, reklamer, produktbeskrivelser og -billeder, mærker, logoer, slogans, links, software, apps der kan downloades, plug-ins til sociale medier, brugergrænseflader, layout og design, søgemaskiner, værktøjer, skabeloner, formularer, indekser og mapper.

Alt Radio Flyers indhold tilhører Radio Flyer og/eller dets licensgivere og er beskyttet af amerikanske og udenlandske love for copyright og varemærker samt andre immaterielle love. Radio Flyer giver dig hermed en begrænset, genkaldelig, ikke-underlicenserbar, uoverdragelig licens til at bruge dette Websted og Radio Flyers indhold udelukkende til din egen personlige/husstands, lovlig og ikke-kommercielle brug i nøje overensstemmelse med disse Vilkår for brug og gældende love. Enhver uautoriseret brug af Radio Flyers indhold kan resultere i civile og/eller strafferetlige sanktioner. Vi forbeholder os alle andre rettigheder, der ikke udtrykkeligt gives heri.

Brug af software

vis du erhverver eller downloader noget software (herunder enhver mobil app) stillet til rådighed af Radio Flyer eller dets licensgivere eller samarbejdspartnere på dette Websted (“Softwaren”), anerkender du, at din brug af Softwaren også er underlagt vilkårene og betingelserne for den gældende slutbrugerlicensaftale, der følger med softwaren eller, hvis der ikke er en sådan slutbrugerlicensaftale, følgende yderligere vilkår og betingelser:

(i)

Softwaren er for din egen interne forretning eller personlig brug.

(ii)

Alle rettigheder, titler og interesse i og til Softwaren, herunder, uden begrænsning, alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder, forbliver hos Radio Flyer og/eller udbyderen og licensgiveren af ​​softwaren.

(iii)

Du må ikke kopiere, ændre, sælge, distribuere, udbrede, transmittere, oversætte, foretage reverse engineering, dekompilere eller demontere Softwaren.

(iv)

Du må ikke omgå, deaktivere eller ophæve den tilsigtede virkning af nogen beskyttelse eller sikringsordning eller program, der er indeholdt i Softwaren.

(v)

Du må ikke fjerne, slette, ændre eller forvanske ophavsret, varemærker eller andre ejendomsrettigheder, der er påtrykt eller påstemplet på, anbragt på, eller kodet eller optaget i Softwaren

(vi)

Alt software på dette Websted er underlagt amerikansk eksportkontrollove og regler. Ingen Softwaren må downloades fra dette Websted eller på anden måde eksporteres eller reeksporteres (i) til (eller til en statsborger eller indbygger i) Cuba, Sudan, Libyen, Nordkorea, Iran, Syrien eller noget andet land, som USA opretholder handelsembargo imod, eller (ii) til nogen på USAs finansministeriums liste over særligt udpegede statsborgere eller USAs handelsafdeling for nægtede ordrer. Ved at downloade, installere eller bruge nogen Software indhentet fra dette Websted, erklærer og garanterer du, at du ikke befinder dig i, er under kontrol af, eller er statsborger eller bosiddende i et sådant land eller på en sådan liste. Du må ikke downloade, installere, bruge, eksportere eller reeksportere Softwaren eller nogen underliggende oplysninger eller teknologi, undtagen i fuld overensstemmelse med amerikanske eksportkontrollove og regler.

(vii)

Du anerkender, at medmindre andet udtrykkeligt er angivet, giver Radio Flyer ingen bistand, herunder enhver teknisk eller kundesupport, i brugen af ​​Softwaren, og din brug af Softwaren er på egen risiko.

Brugerindhold

Som anvendt heri betyder, “Brugerindhold” ethvert indhold eller materiale, som stammer fra brugere, herunder, uden begrænsning, brugeranmeldelser og kommentarer, brugeres idéindlæg, og bruger-indsendt tekst, fotos, billeder, kunst, videoer, lyd osv., men som specifikt udelukker alt Radio Flyers indhold.

Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem dig og Radio Flyer, ejer du Brugerindholdet fra dig, og Radio Flyer gør ikke krav på ejendomsret i dit Brugerindhold. Men ved at indsende Brugerindhold til dette Websted (uanset om din indsendelse er opfordret eller uopfordret), anerkender og accepterer du alle følgende:

(i)

For at indsende Brugerindhold til dette Websted, skal du være mindst 18 år.

(ii)

Ved at indsende Brugerindhold til dette Websted erklærer og garanterer du, at: (1) din indsendelse er frivillig og konsensusbaseret og er lavet uden nogen betingelse eller ethvert forbehold af rettigheder, herunder, uden begrænsning, enhver betingelse for betaling, hemmeligholdelse eller fortrolighed; (2) din indsendelse ikke indeholder fortrolige oplysninger, og kan ses af andre; og (3) dit indsendte Brugerindhold ikke indeholder noget materiale, der krænker enhver tredjeparts rettigheder eller overtræder gældende lovgivning.

(iii)

Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem dig og Radio Flyer, giver du, ved at indsende Brugerindhold til dette Websted, Radio Flyer og dens efterfølgere og tildeler en ikke-eksklusiv, uigenkaldelig, verdensomspændende, permanent, fuldt indbetalt og royalty-fri, frit underlicenserbar, frit overdraget, ubegrænset licens til at bruge, kopiere, reproducere, gemme, arkivere, ændre, uddrage, tilpasse, oversætte, skabe afledte værker og samlinger baseret på, offentligt udføre, offentligt vise, udstille, broadcaste, streame, offentliggøre, distribuere, og anden måde udnytte dit indsendte Brugerindhold, herunder dit navn, stemme, lighed, performance, livshistorier, og biografiske oplysninger i dette Brugerindhold, samt enhver og alle ideer, koncepter, fakta, information, historier, knowhow, og teknikker indeholdt i dit indsendt Brugerindhold, i enhver og alle formater og medier nu kendt eller herefter udtænkt (herunder, uden begrænsning, tv, radio, teater, internet, mobil, digital, elektronisk, og trykte medier) og for enhver og alle kommercielle og ikke-kommercielle formål af Radio Flyer og dens efterfølgere og erhververe (herunder, uden begrænsning, produktudvikling, markedsføring, reklame, promovering, salg, distribution, sociale mediekampagner, merchandising, forlagsvirksomhed, uddannelse og velgørenhed), uden kompensation, tildeling, varsel, eller anden forpligtelse til dig. Den førnævnte licens vil fortsætte og forblive i fuld kraft og effekt, selvom du efterfølgende opsiger eller annullerer din konto på dette Websted eller sletter det indsendte Brugerindhold fra din konto.

(iv)

Ved at indsende Brugerindhold til dette Websted accepterer du endvidere, at i det omfang din indsendelse omfatter enhver idé, koncept, forslag, design, tegning, billede eller foto til et potentielt produktnavn, mærke, logo, slogan, tagline, domænenavn eller et andet kilde-id, vil Radio Flyer og dens efterfølgere og erhververe være fri (uden forpligtelse) til at vedtage, anvende, licens og registrere et sådant navn, mærke, logo, slogan, tagline, domænenavn eller et andet kilde-id (herunder enhver variation heraf) for og i forbindelse med deres forretninger i hele verden i al fremtid, og vil være eneejer af alle lovpligtige og fælles varemærkerettigheder og alle tilhørende goodwill som følge af en sådan vedtagelse, anvendelse, licensering og registrering.

(v)

Ved at indsende Brugerindhold til dette Websted giver du afkald på retten til at hævde mod Radio Flyer og dens efterfølgere og erhververe, og du slipper og for fratager for evigt Radio Flyer og dens efterfølgere fra ethvert og alle krav og skader på grundlag af eller i forbindelse med dit indsendte Brugerindhold, herunder, uden begrænsning, krav og erstatning for krænkelse af ophavsretten, krænkelse af varemærker, krænkelse af privatlivets fred, overtrædelse af retten til omtale, bagvaskelse, injurier, illoyal konkurrence, uberettiget berigelse, idétyveri, idéunderslæb, brud på stiltiende kontrakt, brud på tillidsforpligtelse og/eller brud på tillid.

(vi)

Din indsendelse er underlagt sådanne yderligere regler og retningslinjer, som kan ordineres af Radio Flyer og dens efterfølgere og erhververe.

Ret til at fjerne Brugerindhold; Ingen forpligtelse til at overvåge

Radio Flyer forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt, men uden pligt, til at fjerne, tage ned, blokkere, deaktivere eller nægte adgang til ethvert Brugerindhold, der, efter vores eget skøn, overtræder disse Servicevilkår eller enhver gældende lov, eller kan udsætte IDEAL for nogen form for ansvar, eller kan påvirke omdømmet eller goodwill for Radio Flyer. Radio Flyer påtager sig intet ansvar for at overvåge dette Websted for upassende Brugerindhold eller adfærd. Hvis Radio Flyer på noget tidspunkt vælger at overvåge dette Websted, påtager IDEAL sig intet ansvar for Brugerindhold, påtager sig ingen forpligtelse til at ændre eller fjerne upassende Brugerindhold, og påtager sig intet ansvar for udførelsen af ​​enhver bruger.

Overholdelse af loven for digital copyright

I overensstemmelse med loven for digital copyright (afsnit 17, United States Code)(“DMCA”), vil Radio Flyer reagere på ordentlige meddelelser om påstået krænkelse af ophavsretten med hensyn til Brugerindhold, og vil træffe passende foranstaltninger, herunder hensigtsmæssigt at fjerne og forhindre adgangen til det påstået krænkende Brugerindhold. Radio Flyer har også en politik for at afslutte, under de rette omstændigheder, konti for for registrerede brugere på dette Websted, der er fast besluttet på at være gentagne krænkere.

Udpegede agent: I overensstemmelse med DMCA, kan følgende af Radio Flyers udpegede agent modtage meddelelser om påstået krænkelse af ophavsretten ved Brugerindhold på dette Websted:

 • Med post:
   
  Radio Flyer, Inc.
  Attn: Chief Executive Officer
  6515 W. Grand Avenue
  Chicago, Illinois 60707
 • Over telefon: (773) 637-7100
 • Med fax: (773) 637-8874
 • Med e-mail: customerservice@radioflyer.com

Meddelelse om krænkelse af ophavsret: Hvis du mener, at din ophavsret er blevet krænket eller overtrådt af Brugerindhold fundet på dette Websted, bedes du meddele den Udpegede Agent anført ovenfor skriftligt og give følgende nødvendige oplysninger:

(i)

en fysisk eller elektronisk underskrift fra en person, som er autoriseret til at handle på vegne af ejeren af ​​en eksklusiv rettighed, som hævdes krænket;

(ii)

identifikation af den ophavsret, som hævdes at være blevet krænket, eller hvis flere ophavsretligt beskyttede værker er omfattet af en enkelt anmeldelse, en repræsentativ liste over sådanne værker;

(iii)

identifikation af materialet, som hævdes at være krænkende eller at være genstand for krænkende aktivitet, og som skal fjernes eller hvor adgangen dertil skal deaktiveres, og tilstrækkeligt med oplysninger til at tillade udbyderen at lokalisere materialet;

(iv)

tilstrækkeligt med oplysninger til at tillade udbyderen at kontakte den klagende part, såsom en adresse, telefonnummer og eventuelt en elektronisk postadresse, hvor den klagende part kan kontaktes;

(v)

en erklæring om, at den klagende part har en god tro om, at brug af materialet på den måde, der klages over, ikke er autoriseret af ejeren af ​​ophavsretten, dennes agent eller loven; og

(vi)

en erklæring om, at oplysningerne i anmeldelsen er korrekte, og under straf for mened, at den klagende part er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af ​​en eksklusiv rettighed, der påstås krænket.

Modsigelse om krænkelse af ophavsret: Under DMCA, hvis en meddelelse om krænkelse af ophavsretten er blevet indgivet mod Brugerindhold indsendt af dig på dette Websted, kan du gøre en indsigelse med den Udpegede Agent anført ovenfor, forudsat at en sådan modsigelse skal være skriftlig og indeholde følgende nødvendige oplysninger:

(i)

din fysiske eller elektroniske signatur;

(ii)

identifikation af det materiale, der er blevet fjernet eller hvortil adgang er blevet deaktiveret og det sted, hvor materialet viste sig, før det blev fjernet eller adgangen til den var deaktiveret;

(iii)

en erklæring fra dig under straf for mened om, at du har en god tro om, at materialet er blevet fjernet eller deaktiveret som følge af fejl eller forkert identifikation; og

(iv)

dit navn, adresse og telefonnummer, og en erklæring om, at du giver dit samtykke til retten i den retskreds, hvor du befinder dig i (eller i staten New York, USA, hvis du bor uden for USA ), og at du vil acceptere forkyndelse fra den person, der indgav meddelelsen om krænkelse af ophavsretten eller en repræsentant for en sådan person.

Hvis Radio Flyer modtager en gyldig modsigelse, kan det genindføre fjernet eller deaktiveret materiale i overensstemmelse med DMCA. Bemærk, at i henhold til DMCA, kan enhver person, der bevidst oplyser materielle urigtige oplysninger i en anmeldelse af påstået krænkelse eller bestridelse, være ansvarlig for skader.

Konkurrencer osv.

Radio Flyer kan fra tid til anden gennemføre konkurrencer, spil og andre præmiekampagner på dette Websted. Deltagelse i sådanne konkurrencer, spil og andre præmiekampagner vil være underlagt Radio Flyers offentliggjorte officielle regler.

Links til tredjepartswebsteder

Dette Websted kan indeholde links til andre websteder  (de "Linkede Wetsteder"), som ikke ejes eller drives af Radio Flyer. Radio Flyer har ingen kontrol over de Linkede Websteder, og påtager sig intet ansvar for dem eller for tab eller skader, der måtte opstå som følge af din brug af dem. Din brug af Linkede Websteder vil være underlagt de vilkår og betingelser og privatlivspolitikker, som gælder for disse websteder.

LLinks til dette Websted

Du kan linke til dette Websted, men underlagt følgende betingelser:

 • Dit link skal være et tekst-link;
 • Du må ikke indramme eller på anden måde skabe en browser eller kante miljøet omkring en side på dette Websted eller noget af Radio Flyers indhold;
 • Du må ikke deeplinke til noget af Radio Flyers indhold eller interne sider på dette Websted;
 • Du må ikke linke til nogen livestream eller livestreamingbegivenhed på dette Websted (undtagen med vores udtrykkelige forudgående skriftlige samtykke);
 • Du må ikke brugeRadio Flyers logo eller designmærke i eller som dit link;
 • Du må ikke linke til dette Websted fra enhver pornografisk eller seksuelt orienteret hjemmeside;
 • Du må ikke give et misvisende eller falsk tegn på, at dit Websted, indhold, produkt eller service er sponsoreret eller godkendt af, eller er tilknyttet eller associeret med, Radio Flyer;
 • Du må ikke udgive falske, vildledende eller urigtige oplysninger om, eller på anden måde underkende, Radio Flyer eller Radio Flyers indhold;
 • Radio Flyer er ikke forpligtet til at understøtte dit link.
Garantifraskrivelse

MEDMINDRE ANDET UDTRYKKELIGT ER SPECIFICERET AF RADIO FLYER, OG MEDMINDRE DET ER FORBUDT VED GÆLDENDE LOV:

(i)

RADIO FLYER GIVER INGEN GARANTI ELLER REPRÆSENTATION VEDRØRENDE DETTE WEBSTED ELLER IDEALS INDHOLD.

(ii)

DETTE WEBSTED OG ALT RADIO FLYERS INDHOLD LEVERES "SOM DET ER", OG UDEN GARANTIER AF NOGEN ART, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE.

(iii)

I DET OMFANG, SOM ER LOVLIGT IFØLGE GÆLDENDE LOV, FRASKRIVER RADIO FLYER SIG ALLE GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, GARANTI FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG GARANTI AF IKKE-KRÆNKELSE, MED HENSYN TIL DETTE WEBSTED OG ALT RADIO FLYERS INDHOLD.

(iv)

UDEN AT BEGRÆNSE DEN GENERELLE MENING AF OVENSTÅENDE, KAN RADIO FLYER IKKE GARANTERE AT DETTE WEBSTED OG ALT RADIO FLYER INDHOLDS VIL VÆRE UFORSTYRRET ELLER FEJLFRIT; ELLER AT NOGEN DEFEKT ELLER FEJL VIL BLIVE RETTET; ELLER AT DETTE WEBSTED OG ALT RADIO FLYERS INDHOLD ER FRI FOR VIRUS ELLER SKADELIGE KOMPONENTER. DU BRUGER DETTE WEBSTED OG ALT RADIO FLYERS INDHOLD HELT PÅ EGEN RISIKO.

NOGLE LANDE TILLADER IKKE UDELUKKELSE AF UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, SÅ OVENSTÅENDE GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. MEN, I DET OMFANG LOVEN TILLADER, UDELUKKER VI ALLE GARANTIER.

Ansvarsbegrænsning

DU ANERKENDER OG ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT RADIO FLYER OG DENS EFTERFØLGERE OG ERHVERVERE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER ANSVARLIG FOR DIG UNDER KONTRAKT, TORT, FORSØMMELIGHED, STRENGT ANSVAR ELLER ANDEN JURIDISK ELLER RIMELIG TEORI, FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, EKSEMPLARISKE, SÆRLIGE, STRAFBARE ELLER FØLGESKADER (HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, TAB AF BRUG, TABT FORTJENESTE, TAB AF DATA ELLER OPLYSNINGER AF NOGEN ART ELLER TAB AF GOODWILL ELLER FORRETNING) SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DETTE WEBSTED ELLER RADIO FLYERS INDHOLD ELLER BRUGERINDHOLD, SELVOM DE ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE TAB ELLER SKADER.

DA NOGLE LANDE IKKE TILLADER UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF ANSVAR FOR FØLGESKADER ELLER HÆNDELIGE SKADER ELLER SAMLEDE ANSVAR, GÆLDER OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER MULIGVIS IKKE FOR DIG.

Brugererstatning

DU ACCEPTERER AF SKADESLØSHOLDE OG HOLDE RADIO FLYER OG DENS EFTERFØLGERE OG ERHVERVERE OG DERES RESPEKTIVE BESTYRELSESMEDLEMMER, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE, AGENTER OG REPRÆSENTANTER FRI FOR ETHVERT KRAV, HANDLING, SØGSMÅL, SKADER, PASSIVER, TAB, OMKOSTNINGER OG UDGIFTER (HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, RIMELIGE ADVOKATSALÆRER OG SAGSOMKOSTNINGER) SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED: (I) DIN BRUG AF, ​​DIN MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE, ELLER DIN TILLID TIL BRUG AF DETTE WEBSTED ELLER NOGET AF RADIO FLYERS INDHOLD ELLER BRUGERINDHOLD; (II) BRUGERINDHOLD AFGIVET AF DIG; (III) DIN OVERTRÆDELSE AF NOGEN AF DISSE SERVICEVILKÅR ELLER GÆLDENDE LOVGIVNING; OG/ELLER (IV) INTERAKTION, SALG ELLER TVIST MELLEM DIT OG TREDJEPART.

RADIO FLYER OG DENS EFTERFØLGERE OG ERHVERVERE FORBEHOLDER OS RET TIL, FOR EGEN REGNING, AT PÅTAGE SIG DET EKSKLUSIVE FORSVAR OG KONTROL OVER FOR ENHVER SAG, SOM ELLERS ER OMFATTET ERSTATNING FRA DIG, I HVILKET TILFÆLDE DU SAMARBEJDER FULDT UD MED RADIO FLYER OG DENS EFTERFØLGERE OG I AT HÆVDE ETHVERT TILGÆNGELIGT FORSVAR.

International brug

Radio Flyer opererer og tilbyder dette Websted i og fra USA. Radio Flyer repræsenterer eller garanterer ikke, at dette Websted eller noget af Radio Flyers indhold er hensigtsmæssigt eller disponibelt til brug på steder uden for USA. Hvis du benytter dette Websted fra en jurisdiktion uden for USA, anerkender og accepterer du, at du gør det i dit eget initiativ, og at du alene er ansvarlig for at overholde lokal lovgivning, der gælder for dit brug af dette Websted.

Lovvalg

Disse Servicevilkår er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i staten Illinois, USA (Uden hensyn til lovvalgsregler deraf). Du og Radio Flyer er enige om, at FN-konventionens aftaler om internationale køb IKKE gælder for disse Servicevilkår eller ethvert køb, du foretager på dette Websted.

Aftale om voldgift

Enhver tvist eller krav i forbindelse med din brug af Webstedet, herunder ethvert køb du foretager på dette Websted, vil blive løst ved bindende voldgift, snarere end i retten, bortset fra, at (i) du kan gøre krav gældende i små domstole, hvis dine påstande kvalificerer sig og (ii) Radio Flyer og/eller dets licensgivere kan anlægge sag i retten for at håndhæve deres respektive intellektuelle ejendomsrettigheder. Den amerikanske Federal Arbitration Act og føderale voldgiftsret gælder for disse Servicevilkår.

Der er ingen dommer eller jury i voldgift, og domstolsprøvelse af en voldgiftskendelse er begrænset. Dog kan en voldgiftsmand tildele på individuel basis de samme skader og lindringer som en domstol (herunder påbud og anerkendelsessøgsmål eller lovmæssige skader), og skal følge bestemmelserne i disse Servicevilkår, som domstolen ville.

For at begynde en voldgiftssag, skal du sende et brev og anmode om voldgift og beskrive dit krav til:

Radio Flyer, Inc.
6515 W. Grand Avenue
Chicago, Illinois 60707
Attn: Legal / Arbitration Notice

Voldgiften vil blive udført af American Arbitration Association ("AAA") under dens regler, herunder AAAs supplerende procedurer for forbrugerrelaterede tvister. AAAs regler findes på www.adr.org eller ved at ringe til 1-800-778-7879. Betaling af gebyrer til arkivering, administration og voldgiftsmand vil blive styret af AAAs regler. Vi vil refundere disse gebyrer for fordringer på i alt mindre end $ 10.000, medmindre voldgiftsdommeren bestemmer, at påstandene er useriøse. Vi vil ikke søge advokatsalærer og omkostninger i voldgift, medmindre voldgiftsmanden bestemmer, at påstandene er useriøse. Du kan vælge at få voldgift udført over telefonen, baseret på skriftlige indlæg, eller personligt i det amt, hvor du bor, eller på et andet aftalt sted.

DIG OG RADIO FLYER ACCEPTERER, AT ENHVER KONFLIKTLØSNINGSSAG KUN VIL BLIVE GENNEMFØRT PÅ INDIVIDUEL BASIS OG IKKE I EN KLASSE, KONSOLIDERET ELLER ET REPRÆSENTATIVT SØGSMÅL. HVIS EN SAG TAGES I RETTEN I STEDET FOR VOLSGIFT, GIVER DU OG RADIO FLYER BEGGE AFKALD PÅ ENHVER RET TIL EN NÆVNINGESAG.

uafhængighed

Hvis nogen bestemmelse i disse Servicevilkår menes af enhver kompetent domstol at være ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndhæves, skal denne bestemmelse anses ændret på en sådan måde, at gøre en sådan bestemmelse gældende, juridisk og til at kunne håndhæves i videst muligt omfang tilladt ved lov i en sådan jurisdiktion, og de resterende bestemmelser i disse Servicevilkår berøres ikke, og skal forblive i fuld kraft og effekt.

Intet afkald

Undlader Radio Flyer at udøve eller håndhæve en rettighed eller bestemmelse i henhold til disse Servicevilkår, udgør det ikke et afkald på rettigheder eller bestemmelser. Ethvert afkald på en bestemmelse i disse Servicevilkår vil kun være effektiv, hvis det er skriftligt og underskrevet af Radio Flyer.Enter postal code: