ETA-TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Voimaantulopäivä: 30.4.2018

 

Tervetuloa RadioFlyer.com-verkkosivuille, jotka omistaa ja joita hallinnoi Radio Flyer, Inc. ("Radio Flyer" tai "me"). Tämä tietosuojakäytäntö koskee tietoja, joita keräämme yksilöiltä ETA-alueella (" ETA-kansalaiset" tai "sinä") RadioFlyer.com-sivuston kautta tai muiden sivustojen, mobiilisivustojen, mobiilisovellusten, pienoisohjelmien sekä verkko- ja mobiilipalveluiden kautta, joita saatamme tarjota ETA-alueen henkilöille ajoittain (yhteisesti "Radio Flyer -palvelut").

Käyttäjien tietosuoja on meille tärkeä asia. Tiedämme, että välität siitä, miten tietojasi käytetään ja jaetaan, ja arvostamme luottamustasi siihen, että käytämme tällaisia tietoja varovasti ja järkevästi. Tämä Tietosuojakäytäntö kertoo, miten keräämme, käytämme ja julkaisemme tietojasi, kun käytät Radio Flyer -palveluita. Tämä tietosuojakäytäntö on olennainen osa sinun ja Radio Flyerin välistä oikeudellista sopimusta Radio Flyer-palvelujen käytöstä. Tämä Tietosuojakäytäntö on myös osa niitä ehtoja ja edellytyksiä, jotka säätelevät osallistumistasi Radio Flyer -kampanjaan (kuten kilpailuun tai arvontaan, asiakasuskollisuus-/palkitsemisohjelmaan jne.) ("Radio Flyer -kampanjat"). KÄYTTÄMÄLLÄ JOTAKIN RADIO FLYER -PALVELUA TAI OSALLISTUMALLA RADIO FLYER -KAMPANJAAN HYVÄKSYT TÄMÄN TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖN JA SEN SITOVUUDEN

1.  HENKILÖTIEDOT, JOITA KERÄÄMME JA KÄSITTELEMME

Henkilötiedot ovat tietoja, jotka yksilöivät yksityishenkilön tai joista tämä voidaan tunnistaa, kuten etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, fyysinen tai postiosoite, luottokorttitiedot jne. Radio Flyer -palvelun monet osiot ovat käytettävissä ilman, että käyttäjien on toimitettava meille Henkilötietoja. Keräämme kuitenkin näitä tietoja siinä määrin kuin vapaaehtoisesti annat niitä meille.

Kun käytät Radio Flyer -palveluita, keräämme ja käytämme Henkilötietojasi seuraavilla tavoilla:

Henkilötietoryhmät

Henkilötietojen lähde

Käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn oikeudellinen perusta

Nimi, toimitusosoite, laskutusosoite, puhelin, numero, sähköpostiosoite ja maksutiedot.

Sinä

Liiketapahtumasi prosessointi ja toteuttaminen, mukaan lukien ostokseesi liittyvä viestintä ja asiakaspalvelu.

Prosessointi on välttämätöntä sopimuksen noudattamiseksi (esim. ostoksesi tai muun liiketapahtuman).

Nimi, sähköpostiosoite, osoite

Sinä

Rekisteröintipyyntöösi vastaaminen, sen vahvistaminen ja käsittely

Prosessointi on välttämätöntä sopimuksen noudattamiseksi (esim. pyyntösi rekisteröidä tuotteesi).

Sähköpostiosoite

Sinä

Tuotearvostelusi aktivointi ja hallinnointi

Prosessointi tapahtuu suostumuksesi perusteella.

Nimi, sähköpostiosoite

Sinä

Pyyntöösi tai tiedusteluusi vastaaminen ja niihin liittyvä viestintä

Käsittely on välttämätöntä oikeutettujen intressiemme kannalta, jotta voimme vastata pyyntöösi tai tiedusteluusi.

Nimi, toimitusosoite, laskutusosoite, puhelin, numero, sähköpostiosoite ja maksutiedot.

Sinä

Kampanjaan ilmoittautumisesi käsittely, hallinnointi ja siitä kanssasi viestiminen.

Käsittely tapahtuu suostumuksesi perusteella.

Nimi, sähköpostiosoite, syntymäaika, postinumero

Sinä

Markkinointiin ja kampanjoihin liittyvä tiedottaminen tuotteistamme, palveluistamme, erikoistarjouksista, kampanjoista, kupongeista, alennuksista jne., jotka saattavat kiinnostaa sinua.

Käsittely tapahtuu suostumuksesi perusteella.

Nimi, sähköpostiosoite, kotiosoite, puhelinnumero

Sinä

Sinulle viestiminen liiketoiminnallisista tai keskinäiseen suhteeseen liittyvistä asioista tai laillisten vaatimusten mukaan, esim. tämän Tietosuojakäytännön tai -ehtojen oleellisesta muuttamisesta tai varsinaisesta tai epäillystä tietoturvarikkomuksesta ilmoittaminen.

Tämä käsittely voi olla lakisääteisen velvoitteen tai oikeutettujen intressien mukaista, jotta voimme pitää sinut ajan tasalla liiketoimiin tai -suhteisiin liittyvien tärkeiden asioiden suhteen.

 

Voimme kerätä myös tietoja, joista sinua ei voida tunnistaa, kuten tietoja, joita keräämme käyttäjien toiminnasta Radio Flyer -palveluissa. Keräämme esimerkiksi nimettömiä ryhmätietoja (väestötietoja, kiinnostuksen kohteita ja mieltymyksiä jne.) ja tietoja Radio Flyer -palveluiden käyttäjäliikenteestä, kuten: sivunkatselutiedot tietyn ajanjakson aikana; keskimääräinen aika, jonka vierailijat viettävät sivustolla ja tietyillä sivuston sivuilla; tietyltä maantieteelliseltä alueelta tulevien käyttäjien prosenttiosuus jne. (yhteisesti "Käyttäjätiedot"). Käyttäjätietoja voidaan kerätä evästeiden ja jäljitteiden avulla. Katso lisätietoja kohdasta 4 Evästeet ja vastaavat tekniikat.

Pidätämme oikeuden käyttää tietoja  käyttäjäaktiivisuudesta, joista käyttäjiä ei voida tunnistaa, mihin hyvänsä lain sallimaan tarkoitukseen. Saatamme esimerkiksi käyttää rajoittamatta ja julkaista  tietoja käyttäjäaktiivisuudesta , joista käyttäjiä ei voida tunnistaa, omaan ja kolmannen osapuolen markkinointiin, mainontaan, tutkimukseen ja muihin liiketoimintatarkoituksiin. Siinä määrin kuin käytämme Käyttäjätietoja tavalla, joka yksilöi henkilön (esim. jos linkitämme tai yhdistämme näihin tietoihin nimen tai osoitteen), tällaisia tietoja käsitellään Henkilötietoina.

 2.  HENKILÖTIETOJEN JAKAMINEN KOLMANSIEN OSAPUOLTEN KANSSA

Emme jaa käyttäjiltämme kerättyjä Henkilötietoja kolmansien osapuolten kanssa, paitsi alla kuvatuissa tapauksissa:

 • Palveluntarjoajat : Saamme hankkia palveluita kolmansilta osapuolilta, jotta voimme ylläpitää Radio Flyer -palveluja, kuten käsitellä luottokorttimaksuja, toimittaa tilauksia, tarjota asiakaspalvelua ja teknistä tukea, tehdä data-analyysiä, säilyttää tietoja ja ylläpitää tietoturvaa.   Siinä määrin kuin kolmannen osapuolen palveluntarjoaja tarvitsee käyttöoikeuden Henkilötietoihin voidakseen tarjota meille palveluja, jaamme Henkilötietosi kyseisen palveluntarjoajan kanssa.  Vaadimme palveluntarjoajiamme rajoittamaan Henkilötietojen käyttönsä vain palveluiden meille toimittamiseen.  Pyydämme palveluntarjoajia myös säilyttämään Henkilötietojen luottamuksellisuuden, tietoturvan ja loukkaamattomuuden, sekä olemaan käyttämättä tai julkaisematta Henkilötietoja luvatta.
 • Tarvittaessa tai lain niin edellyttäessä  : Saatamme välittää henkilötietoja muille, jos laki sitä vaatii, tai jos vilpittömästi uskomme sen olevan kohtuullisen välttämätöntä: (i) oikeudellisen prosessin etenemiseksi (mukaan lukien oikeuden määräys tai haaste); ii) lainvalvonnan kanssa yhteistyössä toimimiseksi (mukaan lukien väitetyn tai epäillyn rikoksen, petoksen tai muun laittoman toiminnan tutkinta); (iii) tämän Tietosuojakäytännön ja / tai muiden Radio Flyer -palveluiden toteutumiseksi; iv) hätätilanteeseen vastaamiseksi; tai (v) Radio Flyerin, sen käyttäjien tai asiakkaiden ja/tai yleisön oikeuksien, omaisuuden tai turvallisuuden suojelemiseksi.
 • Yrityskauppojen seurauksena: Jos Radio Flyer on mukana yritysfuusiossa, yrityskaupoissa, yritysrahoituksessa, tai yritys tai osa siitä myydään, Henkilötietoja saatetaan siirtää kolmansille osapuolille, jotka ovat näissä liiketoimissa mukana, ja siirron myötä kyseisten kolmansien osapuolten tietosuojakäytännöt saattavat ohjata tietojen käyttöä. Tällaisen muutoksen tapahtuessa pyrimme ilmoittamaan siitä käyttäjillemme, kuten myös vaihtoehdoista, joita käyttäjillä saattaa olla tähän liittyen.

Huomaa, että kun päätät julkaista Henkilötietoja julkisesti Radio Flyer -palveluissa, jaat Henkilötietosi kaikkien kanssa, joilla on pääsy Radio Flyer -palveluihin tai jotka käyttävät niitä. Esimerkiksi kun julkaiset vapaaehtoisesti henkilökohtaisen valokuvan Radio Flyerin verkkosivujen "Valokuva-albumi"-osiossa tai kun  julkaiset vapaaehtoisesti Henkilötietojasi julkisessa kommentissa, tuotearviossa, tarinassa, profiilissa jne.

3. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Sinulla on tiettyjä oikeuksia niiden Henkilötietojen suhteen, joita meillä on sinusta:

3.1 Käyttöoikeus: Voit pyytää lisätietoja Henkilötiedoista, joita meillä on sinusta. Vahvistamme, käsittelemmekö Henkilötietojasi, ja annamme lisätietoja, mukaan lukien Henkilötietojen tietoryhmät, tiedonlähteet, tietojen käsittelyn tarkoitus ja laillinen perusta, tietojen odotettu säilytysaika ja ETA-alueen ulkopuolisiin maihin tehtäviin tiedonsiirtoihin liittyvät turvatoimenpiteet, sovellettavien säännösten, asetusten ja muiden lakien rajoissa.

3.2 Oikaisuoikeus: Noudatamme viipymättä pyyntöäsi muuttaa ja päivittää vääriä Henkilötietoja.

3.3 Oikeus tulla unohdetuksi: Pyynnöstäsi Henkilötietosi poistetaan viipymättä, jos:

 • Henkilötietojesi säilyttäminen ei enää ole välttämätöntä;
 • perut suostumuksesi, johon Henkilötietojesi käsittely perustui;
 • vastustat Henkilötietojesi käsittelyä, eikä niiden käsittelyyn ole ylivoimaisia laillisia syitä;
 • Henkilötietoja käsiteltiin laittomasti; tai
 • Henkilötiedot on poistettava, jotta voimme noudattaa oikeudellisia velvoitteitamme.

Ilmoitamme poistopyynnöstäsi kaikille kolmansille osapuolille, joiden kanssa olemme saattaneet jakaa Henkilötietosi. Saatamme kieltäytyä poistopyynnöstäsi, jos meillä on sovellettavan lain mukaan siihen lupa tai velvollisuus. 

3.4 Oikeus rajoittaa Henkilötietojesi käsittelyä : Pyynnöstäsi rajoitamme Henkilötietojesi käsittelyä, jos:

 • kiistät Henkilötietojesi täsmällisyyden;
 • Henkilötietojasi käsiteltiin laittomasti ja pyydät käsittelyn rajoittamista Henkilötietojesi poistamisen sijaan;
 • meidän ei enää tarvitse käsitellä Henkilötietojasi, mutta vaadit Henkilötietojasi laillisen vaatimuksen perusteella; tai
 • vastustat käsittelyä ja odotat vahvistusta siitä, onko tällaiselle käsittelylle olemassa ylivoimainen laillinen perusta.

3.5 Oikeus tietojen siirrettävyyteen: Pyynnöstäsi annamme sinulle Henkilötietosi ilmaiseksi jäsennellyssä, yleisessä ja koneella luettavassa muodossa, jos:

 • olet antanut meille Henkilötietoja;
 • Henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseesi tai sopimuksen toteuttamiseen; tai
 • käsittely suoritetaan automatisoidulla tavalla.

3.6 Oikeus kieltäytyä: Kun käsittelemme Henkilötietojasi laillisen intressimme mukaisesti, sinulla on oikeus vastustaa tätä käsittelyä.

3.7 Oikeus olla joutumatta vain automatisoidun käsittelyn perusteella tehtävien päätösten kohteeksi: Et joudu sellaisten päätösten kohteeksi, joilla on laillinen tai vastaava vaikutus, ja jotka perustuvat yksinomaan Henkilötietojesi automaattiseen käsittelyyn, ellet ole nimenomaisesti antanut meille suostumustasi tähän tai elleivät ne ole välttämättömiä solmiaksemme sopimuksen.

3.8 Oikeus peruuttaa suostumus: Kun olet antanut meille luvan käsitellä Henkilötietojasi tiettyä tarkoitusta varten, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi. Jos peruutat suostumuksesi, se ei vaikuta Henkilötietojesi keräämisen, käyttämisen tai jakamisen laillisuuteen ennen suostumuksesi peruuttamista. Vaikka peruuttaisit suostumuksesi, saatamme silti käyttää tietoja, joista on tehty anonyymejä, ja joista sinua ei henkilökohtaisesti tunnisteta. Oikeutesi suostumuksen peruuttamiseen koskee myös lähettämäämme markkinointiviestintää.

3.9 Oikeus valittaa valvovalle viranomaiselle: Jos et ole tyytyväinen vastaukseemme, sinulla on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle tai pyytää tältä neuvoja ja/tai nostaa kanne meitä vastaan missä tahansa toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

Jos haluat ottaa meihin yhteyttä edellä mainittujen oikeuksien käyttämiseen liittyen, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen  customerservice@radioflyer.com . Jos et halua enää saada meiltä markkinointi- tai mainosmateriaalia, lähetä pyyntösi sähköpostitse osoitteeseen  customerservice@radioflyer.com tai postitse osoitteeseen Radio Flyer, Inc. Attn: Radio Flyer Team, 6515 W. Grand Avenue, Chicago, IL 60707. Pidätämme oikeuden varmistaa henkilöllisyytesi ennen kuin toteutamme pyyntösi.

Jos et halua saada meiltä markkinointi- tai mainosviestejä, voit myös käyttää meiltä aiemmin saamassasi markkinointisähköpostissa olevaa "peruuta"-linkkiä.

Vastaamme pyyntöihisi mahdollisimman pian, viimeistään 30 päivän kuluttua. Ellei toisin mainita, emme veloita sinulta mitään maksuja käyttäessäsi oikeuksiasi.

4. EVÄSTEET JA VASTAAVAT TEKNIIKAT

4.1 Evästeiden ja vastaavien tekniikoiden käyttö: Evästeet ovat pieniä tiedostoja, joita verkkosivustot ja verkkopalvelut lähettävät ja tallentavat tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi verkkoselaimesi kautta (jos sallit tämän). Evästeet sallivat verkkosivustojen ja verkkopalveluiden tunnistaa selaimesi ja tallentaa tietyt vierailujasi koskevat tiedot.

Vaikka saatamme vaihtaa evästeitä ajoittain, yleensä käytämme Radio Flyer -palveluissa seuraavia evästeitä:

Eväste

Kuvaus

eväste selaimessa

Normaali Magento-eväste, sisältää tiedot käyttökerrasta ostoskori- ja kassatietojen tai sisäänkirjautumistietojen noutamista varten.

__utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmz

Evästeet, joita Google Analytics käyttää

popupData, popup_ids

Ponnahdustoiminnon avulla eväste jätetään, kun käyttäjä näkee ponnahdusikkunan, ja se jäljittää aikaa, joka on kulunut kunkin ponnahdusikkunan näkemisestä.

BVID, BVSID, BVBRANDID, BVBRANDSID

Bazaarvoicen käyttämät evästeet

 

Saatamme myös käyttää "verkkojäljitteitä" (jotka tunnetaan myös "läpinäkyvinä GIF-kuvina", "pikselitunnisteina" jne.) – jotka ovat pieniä koodinpätkiä, jotka on upotettu verkkosivuihin tai sähköposteihin – toimittamaan evästeitä tai kommunikoimaan näiden kanssa, laskemaan verkkosivujen kävijämääriä ja ymmärtääksemme kävijäkäyttäytymistä. Voimme sisällyttää verkkojäljitteitä sähköposteihin tunnistaaksemme toimintoja, kuten milloin sähköposti avattiin, kuinka monta kertaa se lähetettiin eteenpäin, mitä linkkejä sähköpostissa klikattiin jne. Verkkojäljitteistä ei voi kieltäytyä tavallisilla verkkosivuilla. Verkkojäljitteistä voi kuitenkin kieltäytyä, kun ne lähetetään sähköpostitse. Jos et halua saada verkkojäljitteitä sähköpostitse, sinun pitää ottaa HTML-kuvat pois käytöstä tai kieltäytyä HTML-sähköposteista (valitse Vain teksti) sähköpostiohjelmassasi.

4.2 Kolmannen osapuolen evästeiden ja vastaavien tekniikoiden käyttö: Saatamme antaa kolmansien osapuolten, mukaan lukien niin kutsutut "verkostomainostajat" ja "mainosverkostot" (yhteisesti "Kolmannen osapuolen mainostajat") hoitaa ja hallinnoida mainoksia Radio Flyer -palveluissa. Kolmannen osapuolen mainostajat voivat asettaa omia evästeitään, verkkojäljitteitä jne. tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi, kun olet vuorovaikutuksessa heidän mainostensa kanssa. Nämä kolmannen osapuolen evästeet, verkkojäljitteet jne. auttavat kolmannen osapuolen mainostajia tunnistamaan tietokoneesi tai mobiililaitteesi aina kun he lähettävät sinulle mainoksen ja keräämään tietoa vuorovaikutuksestasi heidän mainostensa kanssa. Kolmannen osapuolen mainostajien evästeiden, verkkojäljitteiden jne. käyttöä ohjaavat tällaisten kolmannen osapuolen mainostajien tietosuojakäytännöt – ei tämä Tietosuojakäytäntö. Emme voi hallita kolmannen osapuolen mainostajien tiedon keräämistä tai sitä, miten he tietoja käyttävät. Kolmannen osapuolen mainostajien tietosuojakäytännöt ja tietojenkäsittely voi poiketa merkittävästi Radio Flyerin käytännöistä, emmekä edusta kolmannen osapuolen mainostajien tietosuojakäytäntöjä ja -periaatteita tai anna niistä mitään takuuta. Saadaksesi lisätietoja kolmannen osapuolen mainostajista, ja siitä, miten voit estää heitä käyttämästä tietojasi, käy osoitteessa: http://www.aboutads.info/choices/.

4.3 Google Analyticsin käyttö: Kuten yllä on kuvattu, voimme käyttää Google Analyticsiä keräämään ja analysoimaan käyttäjien väestötietoja ja kiinnostuksen kohteita Radio Flyer -palveluiden arvioimiseksi ja parantamiseksi. Saatamme käyttää myös muita Google Analyticsin näyttömainontaominaisuuksia, kuten uudelleenmarkkinointia, Googlen Display-verkoston vaikutusraportointia, ja/tai Double Click Campaign Managerin integrointia. Google vaatii meitä tuomaan esille seuraavan liittyen Google Analyticsin näyttömainontaan liittyviin toimintoihin:

 • Voit kieltää näyttömainonnan Google Analyticsin käytön tai kustomoida Googlen Display-verkoston mainokset Google-mainosten Asetukset-sivulla osoitteessa https://www.google.com/settings/ads?hl=en. Voit myös estää tietojesi keräämisen ja käytön Google Analyticsissä ottamalla käyttöön Google Analyticsin käytön estävän selaimen lisäosan, joka on ladattavissa osoitteesta  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout  .
 • Jos käytämme Google Analyticsin näyttömainonnan uudelleenmarkkinoinnin ominaisuutta, käytämme sitä mainostaaksemme verkossa, ja kolmannen osapuolen toimittajat, mukaan lukien Google, saattavat näyttää Radio Flyer -mainoksia eri internetsivustoilla.
 • Me ja kolmannen osapuolen toimittajat, mukaan lukien Google, saatamme käyttää ensimmäisen osapuolen evästeitä (kuten Google Analyticsin evästeitä) ja kolmannen osapuolen evästeitä (kuten DoubleClick-evästeitä) yhdessä (i) evästämään, optimoimaan ja näyttämään mainoksia käyttäjän aikaisempien Radio Flyer -vierailuiden perusteella, ja/tai (ii) ilmoittamaan, miten mainoksen näyttökerrat, muu mainospalveluiden käyttö ja vuorovaikutus näiden mainosten näyttökertojen ja mainospalveluiden kanssa liittyvät vierailuihin Radio Flyer -palveluissa.
 • Saatamme käyttää Google Analyticsin väestötietoja ja kiinnostusraportteja tunnistaaksemme ja ymmärtääksemme käyttäjien mieltymyksiä ja parantaaksemme Radio Flyer -palveluita, valitaksemme sinulle näytettävää sisältöä ja mainontaa, ja muihin liiketoiminnallisiin tarkoituksiin, joiden avulla voimme paremmin palvella sinua.

4.4 Evästeiden hallinta: Voit hallita evästeitä säätämällä internet-asetuksiasi. Tyypillisesti tällaiset tiedot löytyvät selaimen Ohje-, Asetukset- tai Valinnat-valikosta. Jos poistat evästeet käytöstä, jotkin Radio Flyer -palvelun ominaisuudet eivät ehkä toimi kunnolla.

5. TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Yleensä säilytämme Henkilötietojasi vain niin kauan kuin ylläpidät suhdetta meihin. Ymmärrät kuitenkin sen ja suostut siihen, että saatamme säilyttää Henkilötietojasi, jos laissa niin edellytetään tai jos se on välttämätöntä laillisen prosessin takia (mukaan lukien oikeuden määräys tai haaste), tehdäksemme yhteistyötä lainvalvonnan kanssa (mukaan lukien väitetyn tai epäillyn rikoksen, petoksen tai muun laittoman toiminnan tutkinta), saattaaksemme vireillä olevan liiketoimen loppuun, ratkaistaksemme reklamaatiotapauksen tai kiistan tai valvoaksemme sinun ja Radio Flyerin välistä sovellettavaa sopimusta.

6.  KANSAINVÄLINEN TIEDONSIIRTO

Radio Flyer -palvelut toimivat Yhdysvalloissa, mutta ovat myös tiettyjen ulkomaisten käyttäjien saatavilla. Jos käytät Radio Flyer -palveluita Yhdysvaltojen ulkopuolella tai otat meihin yhteyttä Yhdysvaltojen ulkopuolelta, tietojasi, mukaan lukien Henkilötietojasi, käsitellään ja säilytetään Yhdysvalloissa, missä tietosuojasäännökset eivät välttämättä tarjoa samaa suojaa kuin maassa, jossa asut. Jos käytät Radio Flyer -palveluita tai annat meille Henkilötietojasi, suostut siihen, että Henkilötietojasi käsitellään Yhdysvalloissa. Pyrimme suojelemaan Henkilötietojasi maasi sovellettavan tietosuojalain mukaan.

7. TURVALLISUUS

Huolehdimme asianmukaisista teknisistä suojatoimenpiteistä ja järjestelyistä suojellaksemme niitä Henkilötietoja, joita meillä sinusta on. Käytämme esimerkiksi Radio Flyer -palveluissa turvallista serveriä ja noudatamme maksukorttialan ("PCI") standardeja Radio Flyer -palveluissa tehdyissä luottokorttimaksuissa. Pyrimme suojaamaan Henkilötietojasi myös tietosuojakäytäntöjen ja -menettelyjen avulla.

Vaikka huolehdimme asianmukaisista suojatoimenpiteistä, emme voi taata Henkilötietojesi ehdottomasti olevan turvassa. On tärkeää, että suojelet Henkilötietojasi luvattomalta käytöltä.

Pyrimme ilmoittamaan sinulle, jos huomaamme, että Henkilötietoihisi, joita meillä sinusta on, on kohdistunut tietosuojarikkomus tai epäilemme sellaista.

8. ERIKOISHUOMAUTUS VANHEMMILLE

RadioFlyer.com-verkkosivusto ja kaikki muut Radio Flyer -palvelut on tarkoitettu yleisölle ja suunniteltu esittelemään Radio Flyer -tuotteita ja tarjoamaan asiakkaillemme verkkoalusta, jolta he voivat hankkia Radio Flyer -tuotteita ja jolla he voivat jakaa kommentteja, tuotearvioita, tarinoita, valokuvia jne. liittyen kokemuksiinsa Radio Flyer -tuotteiden kanssa.  RadioFlyer.com-verkkosivustoa ja muita Radio Flyer -palveluita ei ole suunnattu alle 18-vuotiaille lapsille. Radio Flyer ei tietoisesti kerää alle 18-vuotiaiden lasten Henkilötietoja. Jos huomaamme tai saamme huomautuksen siitä, että olemme saaneet alaikäisen lapsen Henkilötietoja, poistamme viipymättä sellaiset Henkilötiedot tietokannastamme. Kehotamme vanhempia ja laillisia huoltajia viettämään lastensa kanssa aikaa verkossa ja tarkkailemaan lasten toimintaa verkossa.

Radio Flyer -palvelun monet osiot ovat käytettävissä ilman, että käyttäjien on toimitettava meille Henkilötietoja. Tietyt ominaisuudet edellyttävät kuitenkin, että käyttäjät lähettävät meille Henkilötietoja, kuten ostoksen tekeminen, Syntymäpäiväklubiin rekisteröityminen, tuotteen rekisteröinti, kuvan, tuotearvostelun, tarinan, profiilin jne. julkaiseminen Radio Flyerin verkkosivuilla, pyynnön tai kyselyn lähettäminen meille, Radio Flyer -kampanjaan osallistuminen jne. Näille ominaisuuksille olemme ottaneet käyttöön ikärajoituksen välttääksemme Henkilötietojen keräämisen alaikäisiltä käyttäjiltä.

HUOMIO: Radio Flyer kerää tunnistettavaa tietoa lapsesta vain jos lapsen vanhempi tai laillinen huoltaja on toimittanut meille vapaaehtoisesti nämä tiedot. Esimerkiksi siinä määrin kuin lapsen vanhempi tai laillinen huoltaja toimittaa meille lapsen nimen, sukupuolen, syntymäpäivän jne. Radio Flyer -palveluissa, keräämme näitä tietoja.

Joissain Radio Flyer -palveluiden osioissa voi julkaista tietoja julkisesti, kuten esimerkiksi valokuvan, blogikommentteja tai tuotekuvauksen. Vanhempia ja laillisia huoltajia kehotetaan varovaisuuteen, kun he julkaisevat lastensa Henkilötietoja näissä osioissa.

9. LINKIT KOLMANNEN OSAPUOLEN TUOTTEISIIN JA PALVELUIHIN

Radio Flyer -palvelut voivat tarjota linkkejä tai pääsyn kolmannen osapuolen sivustoille (myös sosiaalisen median sivustoille), tuotteisiin, palveluihin, ohjelmiin, sovelluksiin jne. ("Kolmannen osapuolen linkitetyt tuotteet/palvelut ") sinun mukavuutesi takia. Tällaiset linkit tai pääsy näille sivustoille ei tarkoita, eikä sitä pitäisi niin tulkita, että Radio Flyer tukee tai mitenkään edustaa kolmannen osapuolen tuotetta/palvelua tai toimii yhteistyössä tämän kanssa. Emme tarkista tai hallinnoi kolmannen osapuolen linkitettyjä tuotteita/palveluita tai ole niistä vastuussa. Etenkään emme ole vastuussa linkitetyn kolmannen osapuolen tuotteen/palvelun yksityisyyskäytännöistä. Kun poistut Radio Flyer -palveluista, tämä Tietosuojakäytäntö ei enää päde. Tietoja, joita sinusta kerätään käyttäessäsi linkitettyä kolmannen osapuolen tuotetta/palvelua, koskee tämän kolmannen osapuolen Tietosuojakäytäntö. Kolmansien osapuolten tietosuojakäytännöt ja -periaatteet saattavat olennaisesti erota Radio Flyerin käytännöistä ja periaatteista. He saattavat lähettää omat evästeensä, jäljitteensä jne. tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi, ja he saattavat kerätä sinusta tietoja ja käyttää niitä tavoilla, joilla me emme niitä käyttäisi. Käytät linkitettyä kolmannen osapuolen tuotetta/palvelua kokonaan omalla vastuullasi. Sinun tulisi aina lukea linkitetyn kolmannen osapuolen/palvelun tietosuojakäytäntö ennen kuin luovutat Henkilötietojasi tälle kolmannelle osapuolelle.

10. TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖN MUUTOKSET

Kun päivitämme tätä Tietosuojakäytäntöä, ilmoitamme muutoksista Radio Flyer -palveluissa. Jos meillä on yhteystietosi, saatamme ilmoittaa tällaisista muutoksista myös sähköpostitse tai postitse. Silloin kun sovellettava laki sitä vaatii, hankimme suostumuksesi näihin muutoksiin. Jatkamalla Radio Flyer -palveluiden käyttöä tällaisen ilmoituksen ja/tai suostumuksen jälkeen sitoudut noudattamaan muutettua Tietosuojakäytäntöä.

11.  KYSYMYKSET

Jos sinulla on kysyttävää tai huolia tähän Tietosuojakäytäntöön tai tietojesi käyttöön liittyen tai haluat päivittää tai poistaa meille toimittamiasi tietoja, ota yhteyttä osoitteeseen:

Radio Flyer, Inc.
Attn: Customer Service
6515 W. Grand Avenue, Chicago, IL 60707 USA
customerservice@radioflyer.com

Radio Flyer, Inc. on Radio Flyer -palveluiden kautta kerättävien Henkilötietojen rekisterinpitäjä.

DM_US 59755906-1.091161.0012

TO UNSUBSCRIBE OR OPT OUT: Enter your email address below and click the button to the right.