Radioflyer.com Käyttöehdot

Radio Flyer, Inc. (“Radio Flyer” tai “me”) omistaa ja hoitaa tätä verkkosivustoa. Tämän verkkosivuston käyttöä (mukaan lukien kaiki tällä verkkosivustolla tekemäsi ostokset) säätelevät seuraavat ehdot ja tiedotukset (yhdessä nämä "Käyttöehdot"). Lue nämä käyttöehdot huolellisesti. KÄYTTÄMÄLLÄ TÄTÄ VERKKOSIVUSTOA HYVÄKSYT JA SITOUDUT NOUDATTAMAAN NÄITÄ KÄYTTÖEHTOJA. Radio Flyer voi toisinaan tehdä muutoksia ja päivityksiä näihin käyttöehtohin. Tarkista tilanne usein muutosten ja päivitysten osalta.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Nämä käyttöehdot sisältävät määräyksiä, jotka rajoittavat vastuutamme ja vaativat sinua ratkaisemaan kiistat kanssamme lopullisen ja sitovan välimiesmenettelyn kautta yksittäin eikä ryhmä- tai edustuskanteen osana. Katso lisätiedot alta “Vastuuvapauslauseke-”, “Vastuunrajoitus-” ja “Välimiesmenettelysopimus-” osioista.

Lapset ja alaikäiset

Tämä verkkosivusto ei ole tarkoitettu eikä suunnattu alle 13-vuotiaille. Käyttämällä tätä verkkosivustoa takaat, että olet vähintään 18-vuotias, tai jos olet 13-17-vuotias, käytät tätä verkkosivustoa vanhemman valvonnassa ja suostumuksella. Sinun on oltava vähintään 18-vuotias luodaksesi tilin, tehdäksesi ostoksia tai lähettääksesi käyttäjäsisältöä (kuten määritelty jäljempänä) tällä verkkosivustolla.

Sähköinen viestintä

Kun käytät tätä verkkosivustoa tai lähetät meille sähköpostia, viestit kanssamme sähköisesti. Suostut vastaanottamaan meiltä sähköistä viestintää. Viestimme sähköpostitse, julkaisemalla ilmoituksia tällä verkkosivustolla tai tilisi kautta tällä verkkosivustolla. Ymmärrät ja hyväksyt, että kaikki sopimukset, ilmoitukset, tiedot ja muu viestintä, jota tarjoamme sinulle sähköisesti, täyttää kaikki oikeudelliset vaatimukset, että kyseinen viestintä on tehtävä kirjallisesti.

Tietosuojakäytäntö

Käyttämällä tätä verkkosivustoa hyväksyt myös Radio Flyerin Tietosuojakäytäntö , jossa kuvataan tähän verkkosivustoon liittyvä tietojenkeruu, käyttö, jakaminen ja turvallisuustoimet. Radio Flyer Tietosuojakäytäntö on näiden käyttöehtojen olennainen osa, ja on sisällytetty tähän viitteenä. Kaikki viittaukset jäljempänä näihin käyttöehtoihin katsotaan sisältävän Radio Flyerin Tietosuojakäytäntö .

Myyntiehdot

Jos ostat Radio Flyer -tuotteen tällä verkkosivustolla, hyväksyt myös Radio Flyerin Myyntiehdot , joita sovelletaan ostoksiisi ja niihin liittyviin asioihin (mukaan lukien palautus/hyvitys, takuuasiat jne.). Radio Flyer ,Myyntiehdot ovat näiden käyttöehtojen olennainen osa, ja ne on sisällytetty tähän viitteenä. Kaikki viittaukset jäljempänä näihin käyttöehtoihin katsotaan sisältävän Radio Flyerin Myyntiehdot .

Tilit ja salasanat

Luomalla tällä verkkosivustolla takaat, että kaikki meille antamasi rekisteröintitiedot ovat omia tietojasi, ja ovat todenmukaisia ja tarkkoja. On sinun vastuullasi ilmoittaa meille tilitietojesi kaikista muutoksista, mukaan lukien yhteystietosi. Tilinhaltijana olet vastuussa tilisi pääsytietojen turvaamisesta ja käyttäjänimesi ja/tai salasanasi käytöstä sekä näiden tietojen turvassa pitämisestä. Jos annat muiden käyttää tiliäsi, olet vastuussa kaikista heidän toimistaan tililläsi.

Oikeuksien pidättäminen

Pidätämme oikeuden milloin tahansa oman harkintamme mukaan ilmoittamalla tai ilmoittamatta ja ilman vastuuta sinulle tai muille käyttäjille: (i) muuttaa, keskeyttää, poistaa tai lopettaa tämän verkkosivuston tai sen osan; (ii) rajoittaa, keskeyttää tai lopettaa käyttäjän pääsyn tälle verkkosivustolle tai sen osaan; (iii) seurata käyttäjän toimintaa tällä verkkosivustolla tarkistaa ja varmistaa, että käyttäjä noudattaa näitä käyttöehtoja ja kaikkia sovellettavia lakeja; ja (iv) tutkia näiden käyttöehtojen tai sovellettavan lain epäiltyä tai väitettyä rikkomusta ja tehdä yhteistyötä viranomaisten kanssa tällaisessa tutkinnassa.

Kiellot

Emme salli emmekä siedä mitään tämän verkkosivuston laitonta, loukkaavaa, haitallista tai virheellistä käyttöä. Rajoittamatta edellä mainitun yleisyyttä, et saa:

 • käyttää tätä verkkosivustoa muuhun kuin omaan henkilökohtaiseen/kotitalouden lailliseen ja ei-kaupalliseen tarkoitukseen;
 • kopioida, jäljentää, julkaista, jaella (myydä, vuokrata tai muulla tavoin), lisensoida, alilisensioida, esittää tai näyttää julkisesti, muuttaa, muokata tai luoda johdannaisia jostakin tämän verkkosivuston osasta tai Radio Flyer -sisällöstä (kuten määritelty jäljempänä), ellei Radio Flyerole antanut kirjallista lupaa;
 • purkaa, suunnitella käänteisesti, hajottaa osiin tai muuten yrittää selvittää tämän verkkosivuston tai minkä tahansa tähän verkkosivustoon liittyvän ohjelman tai sovelluksen lähdekoodia;
 • lähettää, ladata, julkaista tai välittää mitä tahansa käyttäjäsisältöä, joka on: laitonta; uhkaavaa; häiritsevää; herjaavaa; säädytöntä; mautonta; seksuaalisesti avointa; pornografista tai alastomuutta sisältävää; loukkaavaa; ylettömän väkivaltaista; toisen yksityisyyttä, julkisuutta, sopimusta tai muita oikeuksia häiritsevää; rikkomuksellista; väärää tai harhaanjohtavaa; halventavaa; vihamielistä tai syrjivää;
 • lähettää, ladata, julkaista tai välittää kuvia tai videoita, joista tunnistaa toisen henkillön ilman asianmukaista lupaa;
 • tehdä rikosta tai rohkaista siihen
 • esiintyä toisena, väärentää tilitietoja tai käyttää luvattomasti toisen tietoja;
 • häiritä millään tavalla tämän verkkosivuston tai tähän verkkosivustoon liittyvän palvelimen.verkon tai järjestelmän toimintaa, mukaan lukien rajoituksetta: hakkerointi, posti-pommitus, tunkeutuminen, ylikuormitus tai "palvelunestohyökkäysten" teko; tämän verkkosivuston tai tähän verkkosivustoon liittyvän palvelimen, verkon tai järjestelmän suorituskyvyn tai haavoittuvuuden tunnustelu, skannaus tai testaus; palomuurin, salauksen tai turvallisuus- tai todennusmenetelmien murtaminen tai kiertäminen; sellaisten tietojen saanti, käyttö tai hakeminen, jotka eivät ole tarkoitettu sinulle, toisen tilin käyttö ilman lupaa; tälle verkkosivustolle tai sivustoon liittyvälle palvelimelle, verkkoon tai järjestelmään tallennetun tiedon vahingoittaminen tai vahigoittamisyritys;
 • käyttää, lähettää tai jakaa viruksia, botteja, matoja tai muita vahingollisia tietokonekoodeja, tiedostoja tai ohjelmia tietokoneohjelman tai laitteiston tai tietoliikennelaitteiden toiminnan häiritsemiseksi, tuhoamiseksi tai rajoittamiseksi tai tietokoneen tai tietokoneverkon luvattomaksi käyttämiseksi;
 • käyttää automatisoitua ohjelmaa, työkalua tai prosessia (mukaan lukien rajoituksetta, indeksointirobotit, robotit, botit, verkkosivustoja läpikäyvät tietokoneohjelmat ja automaattiset skriptit) tälle verkkosivustolle tai tähän verkkosivustoon liittyvään palvelimeen, verkkoon tai järjestelmään pääsemiseksi tai tämän verkkosivuston sisällön tai tietojen  poimimiseksi tai keräämiseksi;
 • kehystää tai muutoin luoda selain- tai rajaympäristö minkään tämä verkkosivun osan tai  Radio Flyer -sisällön ympärille tai syvälinkittää mihinkään tämän verkkosivuston sisäiselle sivulle tai mihinkään Radio Flyer -sisältöön;
 • käyttää Radio Flyer -merkkiä. logoa tai muuta merkkiä, Radio Flyerin logo- tai lähdetunnistetta (rekisteröityjä ja rekisteröimättömiä) millään luvattomalla tavalla, mukaan lukien metatagit tai mainosavainsanat;
 • ahdistella tai aiheuttaa kiusaa toisille käyttäjille;
 • loukata tekijänoikeuksia tai muita henkilön tai yhteisön omistususoikeuksia;
 • lähettää tai saada toiset lähettämään (suoraan tai epäsuorasti) "roskapostia" tai mitä tahansa muita ei-toivottuja viestejä;
 • harjoittaa "trollausta," kuten lähettää materiaalia, tietoja tai viestejä, jotka eivät liity asiaan, ovat järjettömiä tai merkityksettömiä  tarkoituksena aiheuttaa häiriöitä tai provosoida toisia, tai häiritä normaalia keskustelua aiheuttaen näytön "vierimisen" nopeammin kuin toiset käyttäjät ehtivät kirjoittaa tai muuten toimia tavalla, joka vaikuttaa negatiivisesti muiden käyttäjien kykyyn osallistua reaaliajassa.

Näiden kieltojen rikkominen voi altistaa rikkojan siviili- ja rikosoikeudelliseen vastuuseen, ja pidätämme oikeuden ilmoittaa tällaiset rikkomukset ja paljastaa rikkojan henkilöllisyyden asianomaisille lainvalvontaviranomaisille.

Radio Flyer -sisältö

Tässä käytettynä “Radio Flyer -sisältö” tarkoittaa kaikkea Radio Flyerin ja/tai sen lisensoijien tarjoamaa sisältöä ja materiaalia, mukaan lukien rajoituksetta teksti, pääkirjoitukset, blogit, taide, grafiikka, kuvat, valokuvat, videot, äänet, musiikki, mainokset , tuoteselosteet ja kuvat, merkit, logot, iskulauseet, linkit, ohjelmistot, ladattavat sovellukset, sosiaalisen median laajennukset, käyttöliittymät, asettelu ja suunnittelu, hakukoneet, työkalut, mallit, lomakkeet, luettelot ja hakemistot.

Kaikki Radio Flyer -sisältö kuuluu Radio Flyerille ja/tai sen lisesoijille ja on suojattu Yhdysvaltain ja ulkomaisilla tekijänoikeuksilla, tavaramerkillä ja muilla immateriaalioikeuksia koskevilla laeilla. Radio Flyer myöntää täten sinulle rajoitetun, peruutettavissa olevan, ei-alilisensoitavan, ei-siirrettävän lisennssin käyttää tätä sivustoa ja Radio Flyer -sisältöä ainoastaan ​​omaan henkilökohtaiseen/kotitalouden lailliseen ja ei-kaupalliseen käyttöön tiukasti näiden käyttöehtojen ja sovellettavien lakien mukaisesti. Radio Flyer -sisällön luvaton käyttö saattaa johtaa siviili- ja/tai rikosoikeudellisiin seuraamuksiin. Pidätämme kaikki muut oikeudet, joita ei nimenomaisesti ole tässä myönnetty.

Ohjelmiston käyttö

Jos hankit tai lataat jonkin Radio Flyerin tai sen lisensoijan tai  liikekumppanin ohjelman (mukaan lukien mobiilisovelluksen)  tällä verkkosivustolla (“Ohjelmisto”), hyväksyt, että ohjelmiston käyttöön sovelletaan myös sovellettavan loppukäyttäjän lisenssisopimusta, joka seuraa ohjelmistoa tai jos tällaista loppukäyttäjän lisenssisopimusta ei ole, noudatetaan seuraavia ehtoja:

(i)

Ohjelmisto on tarkoitettu vain omaan sisäiseen yrityskäyttöön tai henkilökohtaiseen käyttöön.

(ii)

Kaikki oikeudet ja intressit ohjelmistoon, mukaan lukien rajoituksetta kaikki tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet, pysyvät Radio Flyerilla ja/tai ohjelmiston palveluntarjoajilla tai lisensoijilla.

(iii)

Et saa kopioida, muuttaa, myydä, jaella, levittää, välittää, kääntää, purkaa, suunnitella käänteisesti tai hajottaa ohjelmistoa.

(iv)

Et saa ohittaa, poistaa, poistaa käytöstä tai mitätöidä mitään ohjelmiston sisältämää suojaa tai turvajärjestelmää.

(v)

Et saa poistaa, pyyhkiä, muuttaa tai väärentää tekijänoikeus-, tavaramerkki- tai muita omistusoikeusilmoituksia, jotka on painettu tai leimattu, kiinnitetty tai koodattu tai tallennetu ohjelmistoon

(vi)

Kaikki tämän sivuston ohjelmistot ovat Yhdysvaltojen vienninvalvontalakien ja -asetusten alaisia. Mitään ohjelmistoa ei saa ladata tältä sivustolta tai muutoin viedä tai jälleenviedä (i) Kuubaan, Sudaniin, Libyaan, Pohjois-Koreaan, Iraniin, Syyriaan tai muuhun maahan (tai kansalaiselle tai asukkaalle), jonka Yhdysvallat on asettanut kauppasaartoon, tai (ii) kenellekään Yhdysvaltain valtiovarainministeriön SDN-listalla tai Yhdysvaltain kauppaministeriön kiellettyjen vastaanottajien luettelossa olevalle. Lataamalla, asentamalla tai käyttämällä mitä tahansa tältä sivustolta saatua ohjelmistoa takaat, että sijaintisi ei ole tällaisessa maassa tai et ole tällaisen maan kansalainen tai asukas tai tällaisen maan valvonnassa tai kyseisessä luettelossa. Et saa ladata, asentaa, käyttää, viedä tai jälleenviedä ohjelmistoa tai mitään tietoa tai teknologiaa, paitsi noudattamalla täysin Yhdysvaltain vienninvalvontalakeja ja asetuksia.

(vii)

Ymmärrät, että ellei nimenomaan toisin mainita, Radio Flyer ei anna mitään apua, mukaan lukien teknistä tai asiakastukea, ohjelmiston käytössä, ja että käytät ohjelmistoa omalla vastuulla.

Käyttäjän sisältö

Tässä käytettynä, “Käyttäjän sisältö”tarkoittaa mitä tahansa sisältöä tai materiaalia, joka on käyttäjiltä peräisin, mukaan lukien rajoituksetta, käyttäjäarvostelut ja kommentit, käyttäjän ideat ja käyttäjien lähettämät tekstit, valokuvat, kuvat, taideteokset, videot, äänet jne, mutta nimenomaan poissulkien Radio Flyer -sisällön..

Ellei nimenomaan toisin ole sovittu sinun ja Radio Flyerinvälillä, omistat kaiken tarjoamasi käyttäjäsisällön, eikä Radio Flyer vaadi omistusoikeuksia käyttäjäsisältösi. Kuitenkin toimittamalla käyttäjäsisältä tälle verkkosivustolle (pyynnöstä tai pyytämättä), hyväksyt seuraavan:

(i)

Toimittaaksesi käytäjäsisältöä tälle sivustolle sinun on oltava vähintään 18-vuotias.

(ii)

Lähettämällä käyttäjäsisältöä tälle sivustolle vakuutat, että: (1) lähettäminen on vapaaehtoista ja yhteisymmärrykseen perustuvaa, ja tehdään ilman mitään ehtoja tai oikeuksien varaamista, mukaan lukien rajoituksetta minkäänlaiset maksu-, salassapito- tai luottamuksellisuusehdot; (2) lähettäminen ei sisällä luottamuksellisia tietoja, ja toiset saavat nähdä ne; ja (3) lähettämäsi käyttäjäsisältö ei sisällä materiaalia, joka loukkaa kolmannen osapuolen oikeutta tai rikkoo sovellettavaa lakia.

(iii)

Ellei nimenomaisesti toisin sovita käyttäjän ja Radio Flyerin välillä, luomalla Käyttäjäsisältöä tälle sivustolle annat Radio Flyerille ja sen seuraajayrityksille ja luovutuksensaajille ei-yksinomaisen, peruuttamattoman, maailmanlaajuisen, pysyvän, täysin maksetun ja tekijänpalkkioista vapautetun, vapaasti alilisensioitavan, vapaasti luovutettavan ja siirrettävän, rajoittamatoman ja sääntelemättömän käyttöoikeuden käyttää, kopioida, jäljentää, tallentaa, arkistoida, muokata, lainata, soveltaa, kääntää, luoda johdannaisia ​​töitä ja käyttää perustana koosteille, esittää julkisesti, näyttää julkisesti, asettaa näytteille, kuuluttaa, suoratoistaa, julkaista, jakaa, ja muilla tavoin hyödyntää lähettämääsi Käyttäjäsisältöä, mukaan lukien nimeesi, ääneesi, persoonaasi, esittämistapaasi, elämäntarinaasi ja henkilöhistoriaasi liittyvä tietoa, joka sisältyy Käyttäjäsisältöön, sekä kaikkia mahdollisia ideoita, käsitteitä, faktoja, tietoja, tarinoita, osaamista ja tekniikoita, jotka sisältyvät lähettämääsi Käyttäjäsisältöön, missä tahansa ja kaikissa muodoissa ja medioissa, jotka on nyt olemassa tai jotka kehitetään myöhemmin (mukaan lukien ja rajoituksetta televisiossa, radiossa, internetissä, mobiilissa, digitaalisessa, elektronisessa ja printtimediassa) ja kaikkiin Radio Flyerin tai sen seuraajayritysten tai luovutuksensaajien kaupallisiin ja epäkaupallisiin tarkoituksiin (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, tuotekehittelyyn, markkinointiin, mainontaan, myynninedistämiseen, myyntiin, jakeluun, sosiaalisen median kampanjoihin, kauppaan, julkaisuun, koulutukseen ja hyväntekeväisyyteen) ilman minkäänlaista hyvitystä, attribuuttia, merkintää tai muuta velvoitetta sinua kohtaan. Edellä mainittu lupa jatkuu ja säilyy täysimääräisenä, vaikka myöhemmin lopettaisit tai peruuttaisit tilisi tällä sivustolla tai poistaisit talletetun Käyttäjäsisällön tililtäsi.

(iv)

Luomalla Käyttäjänsisältöä tälle sivustolle ymmärrät ja hyväksyt, että siinä määrin kun tallentamasi sisältö sisältää minkäänlaisia ideoita, käsitteitä, ehdotuksia, suunnitelmia, piirrustuksia, kuvia tai kuvitusta mahdolliselle tuotenimelle, merkille, logolle, sloganille, iskulauseelle, verkkotunnuksen nimelle tai muulle lähdetunnisteelle, Radio Flyer ja sen seuraajat ja luovutuksensaajat voivat vapaasti (ilman velvotteita) soveltaa, käyttää, lisensoida ja rekisteröidä sellaisen nimen, tavaramerkin, logon, sloganin, iskulauseen, verkkotunnuksen nimen tai muun lähdetunnisteen (mukaan lukien niiden muunnokset) niiden liiketoimintaa varten ja niihin liittyen kaikkialla maailmassa ikuisesti, ja niillä tulee olemaan yksinomainen omistusoikeus kaikkiin lakisääteisiin ja tapaoikeudellisiin tavaramerkkioikeuksiin ja kaikkiin sellaisesta soveltamisesta, käytöstä, lisensoinnista ja rekisteröinnistä syntyvään liikearvoon.

(v)

Luomalla Käyttäjäsisältöä tälle sivustolle luovut oikeudesta ​​vedota Radio Flyeria ja sen seuraajia ja luovutuksensaajia vastaan sekä vapautat ja myönnät vastuuvapauden ikuisesti Radio Flyerille ja sen seuraajille ja luovutuksensaajille kaikista vaatimuksista ja vahingoista, jotka perustuvat tai liittyvät lähettämääsi Käyttäjäsisältöön, mukaan lukien ja rajoituksetta tekijänoikeusrikkomuksiin, tavaramerkkiloukkauksiin, yksityisyyden loukkauksiin, julkaisuoikeuden loukkauksiin, herjaukseen, kunnianloukkauksiin, kielteiseen julkisuuteen, vilpilliseen kilpailuun, perusteettomaan etuun, ideavarkauksiin, idean väärinkäyttöön, implisiittisen sopimuksen rikkomiseen, luottamukseen perustuvan sopimuksen rikkomiseen, ja/tai luottamuksen pettämiseen liittyviin vaatimuksiin ja vahinkoihin.

(vi)

Luomaasi sisältöön sovelletaan ​​ylimääräisiä sääntöjä ja ohjeita Radio Flyerin ja sen seuraajien ja luovutuksensaajien määräysten mukaisesti.

Oikeus poistaa Käyttäjäsisältöä; Ei valvontavelvoitetta

Radio Flyer varaa oikeuden milloin tahansa mutta ilman velvollisuuksia poistaa, lopettaa, blokata, jäädyttää tai estää pääsyn sellaiseen Käyttäjäsisältöön, joka oman yksinomaisen harkitamme mukaan rikkoo näitä Käyttöehtoja tai soveltuvia lakeja tai voi altistaa tai alistaa minkäänlaiseen vastuuseen, tai voi vaikuttaa haitallisesti Radio Flyerin maineeseen tai liikearvoon. Radio Flyer ei ole vastuussa tämän sivuston mahdollisen sopimattoman Käyttäjäsisällön tai sopimattomien toimintatapojen valvomisesta. Jos milloin tahansa Radio Flyer päättää alkaa valvoa tätä sivustoa, se ei kuitenkaan vastaa Käyttäjäsisällöstä, ei ole velvollinen muuttamaan tai poistamaan mitään sopimatonta Käyttäjäsisältöä eikä ota vastuuta kenenkään käyttäjän toimista.

Digital Millennium Copyright Actin noudattaminen

Digital Millennium Copyright Actin mukaisesti (otsikko 17, United States Code) (“DMCA”), Radio Flyer reagoi asianmukaisesti ilmoituksiin väitetyistä Käyttäjäsisältöön liittyvistä tekijänoikeusrikkomuksista ja ryhtyy tarvittaviin toimiin, joihin kuuluu väitettyjä rikkomuksia sisältävän Käyttäjäsisällön poistaminen ja siihen pääsyn estäminen. Radio Flyerilla on myös valmiit käytännöt sulkea tarkoituksenmukaisissa olosuhteissa sellaiset rekisteröidyt käyttäjätilit, jotka syyllistyvät toistuviin rikkomuksiin.

Nimetty edustaja: DMCA:n mukaisesti Radio Flyerin nimetty edustaja, jolle ilmoitetaan väitetyistä tämän sivuston Käyttäjäsisällössä esiintyvistä tekijänoikeusrikkomuksista:

 • Postitse:
   
  Radio Flyer, Inc.
  Attn: Chief Executive Officer
  6515 W. Grand Avenue
  Chicago, Illinois 60707
 • Puhelimitse: (773) 637-7100
 • Faksilla: (773) 637-8874
 • Sähköpostilla: customerservice@radioflyer.com

Ilmoitus tekijänoikeusrikkomuksista: Jos uskot, että sivustomme Käyttäjäsisällössä tekijänoikeuttasi on rikottu tai loukattu, ilmoita tästä yllä mainitulle nimetylle edustajalle kirjallisesti ja anna seuraavat tarvittavat tiedot:

(i)

sen yksinoikeuden, johon väitetty loukkaus on kohdistunut, haltijan puolesta valtuutetun henkilön fyysinen tai sähköinen allekirjoitus;

(ii)

tekijänoikeudella suojatun, väitetyn loukkauksen kohteena olevan teoksen tiedot, tai jos ilmoituksen kohteena on useampia tekijänoikeuksilla suojattuja teoksia, edustava luettelo kyseisistä teoksista;

(iii)

tiedot materiaalista, jonka väitetään olevan loukkaavaa tai joka on loukkaavan toiminnan takana ja jota esitetään poistettavaksi tai pääsyä siihen estettäväksi, ja riittävät tiedot, joiden perusteella palvelun tarjoaja voi paikallistaa materiaalin;

(iv)

riittävät tiedot, joiden perusteella palvelun tarjoaja voi ottaa yhteyttä valituksen tehneeseen osapuoleen, kuten osoite, puhelinnumero, ja jos mahdollista, sähköpostiosoite, johon valituksen tehneeseen osapuoleen saa yhteyden;

(v)

ilmoitus siitä, että valituksen tehneellä osapuolella on hyvä syy uskoa, että tekijänoikeuksien haltija, sen edustaja tai laki ei salli materiaalin käyttöä tavalla, johon valitus kohdistuu; ja

(vi)

ilmoitus siitä, että ilmoituksen tiedot pitävät paikkansa, ja, rangaistuksen uhalla, että valituksen tehnyt osapuoli on valtuutettu toimimaan väitetysti loukatun yksinoikeuden omistajan puolesta.

Vastailmoitus väitetyistä tekijänoikeusrikkomuksista: jos sinua vastaan on tehty ilmoitus tekijänoikeusrikkomuksesta tällä sivustolla, voit tehdä DMCA:n mukaisesti vastailmoituksen yllä mainitulle nimetylle edustajalle, edellyttäen, että vastailmoitus tehdään kirjallisesti ja että se sisältää seuraavat tiedot:

(i)

fyysinen tai sähköinen allekirjoituksesi;

(ii)

tiedot materiaalista, joka on poistettu tai johon pääsy on estetty ja paikasta, jossa aineisto sijaitsi ennen sen poistamista tai siihen pääsyn estämistä;

(iii)

rangaistuksen uhalla antamasi lausunto siitä, että sinulla on hyvä syy uskoa, että materiaali poistettiin tai estettiin virheen tai virheellisen tunnistuksen seurauksena; ja

(iv)

nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi ja lausunto, että suostut asuinpaikkasi (tai Yhdysvaltain New Yorkin osavaltion, jos asut Yhdysvaltain ulkopuolella) tuomiopiirin liittovaltion alioikeuden tuomiovaltaan ja että hyväksyt tiedoksiannot henkilöltä, joka teki ilmoituksen tekijänoikeusrikkomuksesta tai kyseisen henkilön edustajalta.

Jos Radio Flyer vastaanottaa asianmukaisen vastailmoituksen, se voi palauttaa poistetun tai estetyn materiaalin DMCA:n mukaisesti. Huomaa, että DMCA:n mukaan henkilö, joka tietoisesti antaa harhaanjohtavia tietoja väitetyn rikkomuksen ilmoituksessa tai vastailmoituksessa voidaan todeta vahingonkorvausvelvolliseksi.

Arvonnat, kilpailut jne.

Radio Flyer saattaa ajoittain järjestää arvontoja, kilpailuja, pelejä ja muita palkintotarjouksia tällä sivustolla. Tällaisiin arvontoihin, kilpailuihin, peleihin ja muihin palkintotarjouksiin osallistujaa koskee Radio Flyerin julkiset viralliset säännöt.

Linkit kolmansien osapuolten sivustoihin

Tämä verkkosivusto saattaa sisältää linkkejä muille sivuille ( "Linkkisivut"), jotka eivät ole Radio Flyerin omistuksessa tai hallinnassa. Radio Flyer ei hallinnoi Linkkisivuja eikä vastaa niistä tai mistään menetyksestä tai vahingosta, joka voi aiheutua niiden käytöstä. Linkkisivustojen käyttäjää koskee kyseessä olevien sivujen ehdot ja yksityisyyden suoja.

Linkittäminen tähän sivustoon

Voit luoda tähän sivustoon johtavia linkkejä, mutta vain seuraavin ehdoin:

 • Linkki saa olla vain tekstimuotoinen;
 • Minkään tämän sivuston sivun tai minkään Radio Flyerin sisällön ympärille ei saa rajata tai muuten luoda selain- tai rajarakennetta;
 • Et syvälinkitä mitään Radio Flyer -sisältöä tai muuta sisäistä sivua tälle sivustolle;
 • Et linkitä mitään live-suoratoistoa tai live-suoratoistotapahtumaa tähän sivustoon (paitsi meidän nimenomaisella kirjallisella suostumuksellamme);
 • Et käytä mitään Radio Flyer -logoa tai tuotemerkkiä linkkinä tai linkin osana;
 • Et linkitä tätä sivustoa millekään pornograafiselle tai seksuaalispainotteiselle sivustolle;
 • Et valheellisesti väitä tai anna sellaista väärää kuvaa, että nettisivustosi, sisältösi, tuotteesi olisi Radio Flyerin sponsoroima, tukema tai hyväksymä tai siihen sidoksissa tai liittyvä;
 • Et julkaise vääriä, harhaanjohtavia tai virheellisiä tietoja tai Radio Flyeriin liittyen tai muuten väheksy Radio Flyeria tai mitään Radio Flyerin sisältöä;
 • Radio Flyerilla ei ole velvollisuutta tukea linkkiäsi.
Vastuuvapautus

ELLEI RADIO FLYER OLE NIMENOMAISESTI MÄÄRITELLYT JA ELLEI SOVELLETTAVALLA LAILLA OLE KIELLETTY:

(i)

RADIO FLYER EI TAKAA TAI LUPAA MITÄÄN TÄMÄN SIVUSTON TAI SEN IDEASISÄLLÖN OSALTA.

(ii)

TÄMÄ SIVUSTO JA KAIKKI RADIO FLYERIN SISÄLTÖ TOIMITETAAN "SELLAISENAAN" ILMAN MITÄÄN TAKUITA, SUORIA TAI EPÄSUORIA.

(iii)

SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMISSA RAJOISSA RADIO FLYER KIISTÄÄ KAIKKI SUORAT TAI EPÄSUORAT, MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI RAJOITTUEN, EPÄSUORAT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN SEKÄ TAKUUT LOUKKAAMATTOMUUDESTA TÄHÄN SIVUSTOON JA KAIKKEEN RADIO FLYERIN SISÄLTÖÖN LIITTYEN.

(iv)

EDELLÄ MAINITUN YLEISPÄTEVYYTTÄ RAJOITTAMATTA RADIO FLYER EI TAKAA TÄMÄN SIVUSTON TAI RADIO FLYERIN SISÄLLÖN OLEVAN HÄIRIÖTÖN TAI VIRHEETÖN; TAI ETTÄ MAHDOLLISET VIAT JA VIRHEET KORJATAAN; TAI ETTÄ TÄMÄ SIVUSTO TAI RADIO FLYERIN SISÄLTÖ EI SISÄLLÄ VIRUKSIA TAI MUITA HAITALLISIA OSIA. SIVUSTON JA KAIKEN RADIO FLYERIN SISÄLLÖN KÄYTTÖ ON TÄYSIN OMALLA VASTUULLASI.

JOTKUT VALTIOT EIVÄT SALLI EPÄSUORIEN TAKUIDEN KIELTÄMISTÄ, JOTEN YLLÄ MAINITUT RAJAUKSET EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA. MUTTA SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMISSA RAJOISSA KIELLÄMME KAIKKI TAKUUT.

Vastuun rajoitus

KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY, ETTÄ RADIO FLYER TAI SEN SEURAAJAT TAI LUOVUTUKSENSAAJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA SINULLE SOPIMUKSEN, DELIKTIVASTUUN, TUOTTAMUKSEN, ANKARAN VASTUUN TAI MUUN OIKEUS- TAI KOHTUUSPERIAATTEEN PERUSTEELLA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, SEURAAMUSLUONTEISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI RAJOITTUEN, KÄYTTÖMAHDOLLISUUDEN MENETYKSESTÄ, VOITON MENETYKSESTÄ, MINKÄÄNLAISTEN TIETOJEN MENETYKSESTÄ TAI LIIKETOIMINNAN ARVON TAI MAHDOLLISUUDEN MENETYKSESTÄ), JOTKA JOHTUVAT TAI LIITTYVÄT VERKKOSIVUIHIN TAI RADIO FLYERIN SISÄLTÖÖN TAI KÄYTTÄJÄSISÄLTÖÖN, VAIKKA TÄLLAISEN MENETYKSEN TAI VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA OLISI TIEDOTETTU.

JOTKIN VALTIOT EIVÄT SALLI VÄLILLISIIN TAI LIITÄNNÄISIIN VAHINKOIHIN KUULUVAN VASTUUN TAI KOKONAISVASTUUN RAJOITTAMISTA, JOTEN YLLÄ OLEVAT RAJOITUKSET EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA.

Käyttäjän korvausvastuu

KÄYTTÄJÄ ON KORVAUSVELVOLLINEN JA SITOUTUU VAPAUTTAMAAN RADIO FLYERIN JA SEN SEURAAJAT JA LUOVUTUKSENSAAJAT JA NIIDEN TOIMISTOT, JOHTAJAT, TYÖNTEKIJÄT, ASIAMIEHET JA EDUSTAJAT KAIKISTA VAATIMUKSISTA, KANTEISTA, KANTEIDEN PERUSTEISTA, VAHINGOISTA, VELVOITTEISTA, MENETYKSISTÄ, MAKSUISTA JA VELOISTA (MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI RAJOITTUEN, KOHTUULLISISTA ASIANAJOPALKKIOISTA JA OIKEUDENKÄYNTIKULUISTA), JOTKA JOHTUVAT TAI LIITTYVÄT: (I) KÄYTTÄJÄN KÄYTTÖÖN TAI KYVYTTÖMYYTEEN KÄYTTÄÄ SIVUSTOA TAI MITÄÄN RADIO FLYERIN SISÄLTÖÄ TAI KÄYTTÄJÄSISÄLTÖÄ TAI RIIPPUVUUTEEN SIITÄ; (II) LUOMAASI KÄYTTÄJÄSISÄLTÖÖN; (III) KÄYTTÄJÄN KÄYTTÖEHTOJEN TAI SOVELLETTAVAN LAIN RIKKOMISEEN JA/TAI (IV) KANSSAKÄYMISEEN, KAUPPAAN TAI RIITAAN KÄYTTÄJÄN JA KOLMANNEN OSAPUOLEN KANSSA.

RADIO FLYER JA SEN SEURAAJAT JA LUOVUTUKSENSAAJAT VARAAVAT ITSELLEEN OIKEUDEN, OMALLA KUSTANNUKSELLAAN, OLETTAA SEIKKOJEN, JOISTA KÄYTTÄJÄ ON KORVAUSVASTUUSSA, YKSINOMAISEN PUOLUSTUKSEN JA HALLINNOINNIN, MISSÄ TAPAUKSESSA KÄYTTÄJÄN TULEE MAHDOLLISIA PUOLUSTUKSIA ESITTÄESSÄÄN TOIMIA TÄYDESSÄ YHTEISTYÖSSÄ RADIO FLYERIN JA SEN SEURAAJIEN JA LUOVUTUKSENSAAJIEN KANSSA.

Kansainvälinen käyttö

Radio Flyer toimii ja tarjoaa tämän sivuston ja Amerikan Yhdysvalloissa ja sieltä käsin. Radio Flyer ei takaa, että sivusto tai mikään Radio Flyerin sisältö on soveltuva tai käytettävissä Amerikan Yhdysvaltain ulkopuolella. Jos käyttäjä kirjautuu tälle sivustolle muusta valtiosta kuin Yhdysvalloista käsin, hän hyväksyy, että tekee niin omasta aloitteestaan ​​ja että on yksin vastuussa paikallisten lakien noudattamisesta tämän sivuston käyttöä koskien.

Sovellettava lainsäädäntö

Näitä käyttöohjeita koskee Illinois'n osavaltion (Yhdysvallat) laki, jonka mukaan käyttöohjeita tulkitaan. (ottamatta huomioon niitä koskevia lainvalintasääntöjä). Käyttäjä ja Radio Flyer ovat yhtä mieltä siitä, että Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista EI sovelleta näihin käyttöehtoihin tai mihinkään tällä sivustolla tehtyyn ostokseen.

Välityssopimus

Kaikki kiistat tai vaatimukset, jotka koskevat sivuston käyttöä, mukaan lukien kaikki sivustolla tehdyt ostokset, ratkaistaan ​​sitovassa välimiesmenettelyssä oikeudenkäynnin sijaan sillä poikkeuksella, että (i) käyttäjä voi esittää vähäisiä vaateita vähäisten vaateiden tuomioistuimessa, jos vaateet ovat oikeutettuja ja (ii) Radio Flyer ja/tai sen lisenssinantajat voivat nostaa kanteen oikeudessa immateriaalioikeuksiensa vahvistamiseksi. Yhdysvaltain liittovaltion lakia välimiesmenettelystä (Federal Arbitration Act) ja liittovaltion välimiesmenettelyä sovelletaan näihin käyttöehtoihin.

Välimiesmenettelyssä ei ole tuomaria tai valamiehistöä, ja välitystuomion oikeuskäsittely on rajallinen. Kuitenkin välimies voi määrätä tapauskohtaisesti samat vahingot ja korvaukset kuin tuomioistuin (mukaan lukien vahvistuskanteen tai lakisääteiset vahingot), ja sen on noudatettava näiden käyttöohjeiden määräyksiä samalla tapaa kuin tuomioistuinkin.

Välimiesmenettelyn aloittamiseksi tulee lähettää kirje, jossa pyydetään välimiesmenettelyä ja kuvataan vaade, osoitteeseen:

Radio Flyer, Inc.
6515 W. Grand Avenue
Chicago, Illinois 60707
Attn: Legal / Arbitration Notice

Välimiesmenettely käydään American Arbitration Associationin ("AAA") toimesta ja sen sääntöjen mukaisesti, mukaan lukien AAA:n lisämenettelyt kuluttajien riitoja koskien. AAA:n säännöt löytyvät osoitteesta www.adr.org tai soittamalla numeroon 1-800-778-7879. Arkistointi-, hallinto- ja välimiesmaksuista määrätään AAA:n säännöissä. Palautamme maksut, joiden yhteenlaskettu korvausvaatimus on vähemmän kuin 10 000 $, ellei välimies ratkaise vaateiden olevan aiheettomia. Emme selvitä asianajopalkkioita ja -kustannuksia välimiesmenettelyssä, ellei välimies määrittelee vaateiden olevan aiheettomia. Voit valita, että välimiesmenettelyn suoritetaan puhelimitse, joka perustuu kirjalliseen aineistoon, tai henkilökohtaisesti siinä läänissä, jossa asut, tai muussa yhteisesti sovitussa paikassa.

SINÄ JA RADIO FLYER HYVÄKSYTTE, ETTÄ KAIKKI RIIDANRATKAISUMENETTELYT KÄYDÄÄN VAIN YKSITTÄIN EIKÄ JOUKKO-, YHTEIS- TAI RYHMÄKANTEIN. JOS JOSTAKIN SYYSTÄ VAATIMUS ETENEE OIKEUTEEN VÄLIMIESMENETTELYN SIJASTA, SINÄ JA RADIO FLYER LUOVUTTE OIKEUDESTA VALAMIESOIKEUDENKÄYNTIIN.

Erotettavuus

Mikäli jokin näiden käyttöehtojen määräyksistä todetaan toimivaltaisessa oikeudessa pätemättömäksi, lainvastaiseksi tai toimeenpanokelvottomaksi, kyseinen määräys tullaan muuttamaan päteväksi, lainvoimaiseksi ja toimeenpanokelpoiseksi kyseisen tuomiovallan sallimissa rajoissa, mikä ei vaikuta muihin käyttöehtojen määräyksiin, jotka pysyvät täysimääräisesti voimassa.

Erivapaus

Radio Flyerin epäonnistuminen ottaa käyttöön tai panna toimeen näiden käyttöehtojen määräyksiä ei merkitse kyseisistä oikeuksista tai määräyksistä luopumista.