PERSONVERNERKLÆRING FOR EØS

Gjelder fra og med: 4/30/2018

 

Velkommen til RadioFlyer.com-nettstedet, som eies og drives av Radio Flyer, Inc. ("Radio Flyer" eller "vi"). Denne personvernerklæringen gjelder for informasjonen vi samler inn fra personer bosatt i EØS ("EØS-personer" eller "du") via RadioFlyer.com-nettstedet, samt alle andre nettsteder, mobile nettsteder, mobilapper, widgets og nettbaserte og mobile tjenester som vi kan tilby til EØS-personer fra tid til annen (samlet kalt Radio Flyer-Tjenester").

Våre brukeres personvern er viktig for oss. Vi vet at det er viktig for deg hvordan informasjonen om deg blir brukt og delt, og vi setter pris på din tillit til at vi behandler informasjonen vi har om deg på en forsiktig og fornuftig måte. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi samler inn, bruker og deler informasjon om deg når du bruker Radio Flyer-tjenestene. Denne personvernerklæringen er en integrert del av den juridiske kontrakten mellom deg og Radio Flyer angående din bruk av Radio Flyer-tjenestene. Denne personvernerklæringen utgjør også en del av vilkårene som styrer din deltakelse i en Radio Flyer-kampanje (for eksempel en konkurranse eller lotteri, et kundelojalitets-/belønningsprogram, etc.) (en "Radio Flyer Kampanje"). Ved å bruke noen av RADIO FLYER-TJENESTENE ELLER VED Å DELTA I EN RADIO FLYER-KAMPANJE, AKSEPTERER DU, OG SAMTYKKER TIL, DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN.

 1.  HVILKE PERSONLIGE OPPLYSNINGER VI SAMLER INN OG BEHANDLER

Personlige opplysninger er enhver informasjon som identifiserer, eller kan brukes til å identifisere, en person individuelt, for eksempel for- og etternavn, e-postadresse, telefonnummer, bosteds- eller postadresse, kredittkortinformasjon, etc. Mange av Radio Flyer-tjenestene er tilgjengelige uten at brukerne må levere personlige opplysninger til oss. Men i den grad du frivillig gir personopplysninger til oss, samler vi inn slik informasjon.

Når du bruker Radio Flyer-tjenestene, samler vi inn og bruker dine personlige opplysninger på følgende måter:

Kategorier av personopplysninger

Kilde for personopplysninger

Formål med bearbeiding

Juridisk grunnlag for behandling

Navn, leveringsadresse, faktureringsadresse, telefon, nummer, e-postadresse og betalingsinformasjon.

Deg

Behandle og gjennomføre din transaksjon hos oss, inkludert å kommunisere med deg angående kjøpet ditt, og bistå deg gjennom kundeservice

Behandlingen er nødvendig for gjennomføringen av en kontrakt (dvs. kjøpet eller en annen transaksjon).

Navn, e-postadresse, adresse

Deg

Bekrefte, behandle og besvare din forespørsel om registrering

Behandlingen er nødvendig for utførelse av en kontrakt (dvs. din forespørsel om å registrere ditt produkt).

E-postadresse

Deg

Aktivere og å administrere din anmeldelse av produktet

Behandlingen er utført i overensstemmelse med ditt samtykke.

Navn, e-postadresse

Deg

Besvare og kommunisere med deg angående din forespørsel eller henvendelse

Behandlingen er nødvendig for våre legitime interesser, som å bistå deg og å svare på din forespørsel eller henvendelse.

Navn, leveringsadresse, faktureringsadresse, telefon, nummer, e-postadresse og betalingsinformasjon.

Deg

Behandle, administrere og kommunisere med deg angående din deltakelse, i alle kampanjer som du deltar i

Behandlingen er utført i overensstemmelse med ditt samtykke.

Navn, e-postadresse, fødselsdato, postnummer

Deg

Kontakte deg angående markedsføringsinformasjon og salgsfremmende informasjon, om våre produkter, tjenester, spesialtilbud, tilbud, kampanjer, kuponger, rabatter, etc., som kan være av interesse for deg

Behandlingen er utført i overensstemmelse med ditt samtykke.

Navn, e-postadresse, hjemstedsadresse, telefonnummer

Deg

Kontakte deg angående forhold rundt en transaksjon eller vår relasjon med deg, eller som påkrevd av lov, slik som å sende deg beskjed om noen materielle endringer i denne personvernerklæringen eller vilkårene, eller å sende deg beskjed om et reelt eller mistenkt brudd på sikkerheten.

Denne behandlingen kan være i henhold til en juridisk forpliktelse, eller noe som er nødvendig i forhold til våre legitime interesser for å holde deg informert om viktige transaksjonsmessige eller relasjonsmessige forhold.

 

Det kan hende vi også samler inn opplysninger som ikke kan brukes til å identifisere deg, slik som informasjon vi samler inn om brukeraktiviteter på Radio Flyer-tjenestene. For eksempel samler vi inn anonymisert gruppert data (demografi, interesser og preferanser, etc.) og brukertrafikkdata angående Radio Flyer-tjenestene, slik som: totalt antall sidevisninger i en gitt tidsperiode; gjennomsnittlig tid som besøkende bruker på nettstedet og på bestemte sider på nettstedet; prosentandel av besøkende fra et bestemt geografisk område, etc. (samlet kalt "Brukeraktivitetsinformasjon"). Brukeraktivitetsinformasjon kan samles inn via informasjonskapsler (cookies) og web beacons (nettvarder). Se avsnitt 4 ¨"Cookies og lignende teknologier" nedenfor for mer informasjon.

Vi forbeholder oss retten til å bruke brukeraktivitetsinformasjon, som ikke kan personlig identifisere noen, for flere formål tillatt i loven. For eksempel kan vi ubegrenset bruke og dele brukeraktivitetsinformasjon som ikke personlig kan identifisere noen personer for egen og tredjeparts markedsføring, reklame, forskning og andre forretningsformål. I den utstrekning vi bruker brukeraktivitetsinformasjonen på en måte som identifiserer en person individuelt (for eksempel hvis vi knytter eller knytter sammen slike opplysninger med navn eller adresse), blir slike opplysninger behandlet som personlige opplysninger.

2.  DELING AV PERSONLIGE OPPLYSNINGER MED TREDJEPARTER

Vi deler ikke personlige opplysninger som er samlet inn fra våre brukere med tredjeparter, unntatt i situasjoner som beskrevet nedenfor:

 • Tjenesteleverandører: Det kan hende vi innhenter tredjepartstjenesteleverandører for å hjelpe oss med å drive Radio Flyer-tjenestene, for eksempel i behandling av kredittkortbetaling, bestilling, levering av kundeservice- og støttetjenester, samt for å levere teknisk support, dataanalyser, datalagring og sikkerhet. I tilfeller der en tredjepartstjenesteleverandør krever tilgang til personlig data for å kunne utføre tjenester for oss, vil vi dele de personlige opplysningene med den leverandøren. Vi krever da at tjenesteleverandører begrenser bruken av personlige opplysninger til kun det de har behov for, for å kunne utføre tjenester for oss. Vi krever også at tjenesteleverandører skal opprettholde konfidensialiteten, sikkerheten og integriteten til personlige opplysninger og ikke foreta uautorisert bruk, eller avsløring av personlige opplysninger.
 • Som nødvendig, eller som påkrevd ved lov: Kan det hende at vi deler personlige opplysninger med andre, dersom det er juridisk påkrevd eller, i god tro, er nødvendig innenfor rimelighetens grenser for: (i) overholdelse i forhold til en juridisk prosess (inkludert rettsordre eller stevning); (ii) under samarbeid med rettshåndhevende myndigheter (herunder etterforskning av påstått eller mistenkt kriminalitet, svindel eller annen ulovlig aktivitet); (iii) for håndheving av denne personvernerklæringen, og/eller våre andre retningslinjer for Radio Flyer-tjenester; (iv) besvare på en nødsituasjon eller (v) beskytte rettighetene, eiendommen eller sikkerheten til Radio Flyer, våre brukere eller kunder og/eller offentligheten.
 • Som et resultat av bedriftsransaksjon: dersom Radio Flyer skulle være involvert i en sammenslåing, et oppkjøp, finansiering av, eller salg av firma eller eiendeler, kan det hende personlige opplysninger blir overført til en eller flere tredjeparter som er involvert i en slik transaksjon og som følge av transaksjonen, kan den relevante tredjepartens personvernerklæring eller politikk overta styringen for videre bruk av informasjonen. I et tilfelle av en slik endring vil vi bestrebe oss på å varsle brukerne av endringen, samt eventuelle valg våre brukere må foreta i forhold til endringen.

Vær oppmerksom på at når du bestemmer deg for å publisere personlig informasjon offentlig på Radio Flyer-tjenestene, deler du dine personlige opplysninger med alle som har tilgang til, eller benytter seg av, Radio Flyer-tjenestene. Eksempler inkluderer: når du frivillig legger inn et personlig bilde i "Fotoalbum"-området på RadioFlyer.com-nettstedet, eller du frivillig avslører personlige opplysninger i en offentlig kommentar, produktanmeldelse, historie, profil etc.

3.  DATASUBJEKTETS RETTIGHETER

Du har noen rettigheter med hensyn til personopplysningene vi oppbevarer om deg:

3.1 Rett til innsyn: Du kan etterspørre detaljene rundt de personlige dataene vi har om deg. Vi vil bekrefte overfor deg om vi gjennomgår dine personlige opplysninger, og vi vil opplyse om tilleggsinformasjon, inkludert kategoriene for personlige opplysninger, kilden til dataene, formålet med og det juridiske grunnlaget for behandlingen, den forventede oppbevaringsperioden og sikkerhetstiltakene rundt overføringer av personlig data til land som ikke er medlem i EØS, med forbehold om begrensningene i gjeldende vedtekter, forskrifter og andre lover.

3.2 Retten til korrigering: Vi vil så fort som mulig imøtekomme din forespørsel om å redigere og oppdatere feilaktige personopplysninger.

3.3 Retten til å bli glemt: På forespørsel vil vi umiddelbart slette dine personlige opplysninger dersom:

 • det ikke lenger er nødvendig å beholde dine personlige opplysninger;
 • du trekker tilbake samtykket som danner grunnlaget for behandlingen av dine personlige opplysninger
 • du motsetter deg behandlingen av dine personopplysninger, og det ikke eksisterer legitime årsaker for slik behandling
 • de personlige dataene har blitt ulovlig behandlet
 • personopplysningene må slettes for å kunne overholde våre juridiske forpliktelser

Vi informerer tredjeparter som vi kan ha delt dine personlige opplysninger med om din forespørsel om sletting. Vi kan avslå din forespørsel om sletting hvis vi har lov til det, eller det kreves av gjeldende lovverk. 

3.4 Rett til å begrense behandlingen av dine personlige opplysninger: På forespørsel fra deg begrenser vi behandlingen av dine personlige opplysninger dersom:

 • du bestrider nøyaktigheten i dine personlige opplysninger
 • personopplysningene dine ble behandlet på ulovlig vis og du ber om begrenset behandling, i stedet for sletting, av dine personlige opplysninger.
 • vi ikke lenger behøver å behandle dine personopplysninger, men du trenger dine personlige opplysninger i forbindelse med et juridisk krav
 • du motsetter deg behandlingens ventende godkjenning i forhold til om det eksisterer et overskridende legitimt grunnlag for slik behandling

3,5 Rett til dataportabilitet: På forespørsel vil vi kostnadsfritt overgi dine personlige opplysninger til deg, i et strukturert, normalt benyttet og maskinlesbart format dersom:

 • du var den som ga oss den personlige informasjonen
 • behandlingen av dine personlige opplysninger er basert på ditt samtykke for utførelsen av en kontrakt
 • behandlingen utføres ved hjelp av automatiserte hjelpemidler

3.6 Rett til å protestere: Når vi behandler dine personopplysninger basert på vår legitime interesse, har du rett til å protestere mot denne behandlingen.

3.7 Rett til ikke å være underlagt beslutninger som er basert utelukkende på automatisert behandling: Du vil ikke bli underlagt beslutninger, som har juridisk eller tilsvarende signifikant konsekvens (inkludert profilering), som bare er basert på automatisk behandling av dine personopplysninger, med mindre du har gitt oss ditt eksplisitte samtykke, eller hvor de er nødvendige i forhold til en kontrakt du har med oss.

3.8 Rett til å trekke tilbake samtykket: Når du har gitt samtykke til at vi behandler dine personopplysninger for en bestemt hensikt, har du rett til å trekke tilbake ethvert samtykke. Hvis du trekker tilbake samtykket, vil ikke dette påvirke lovmessigheten for vår innsamling, bruk og deling av dine personlige opplysninger, frem til det tidspunktet du trekker tilbake samtykket. Selv om du trekker tilbake samtykket kan vi fortsatt benytte informasjon som er fullt anonymisert, og som ikke personlig identifiserer deg. Din rett til å trekke tilbake samtykket strekker seg til retten til å kunne velge bort det å motta markedsføringskommunikasjon fra oss.

3.9 Rett til å klage til en tilsynsmyndighet: Hvis du ikke er fornøyd med vår respons, har du rett til å klage til, eller søke råd fra, en tilsynsmyndighet og/eller bringe frem et krav overfor oss i en domstol med kompetent jurisdiksjon.

Hvis du ønsker å kontakte oss i forbindelse med utøvelsen av dine rettigheter nevnt over, vennligst send oss en e-post på customerservice@radioflyer.com. For å velge å ikke motta markedsføringsinformasjon / salgsfremmende informasjon fra oss, vennligst send forespørselen din via e-post til customerservice@radioflyer.com eller via post til Radio Flyer, Inc. Attn: Radio Flyer Team, 6515 W. Grand Avenue, Chicago, IL 60707. Vi forbeholder oss retten til å bekrefte identiteten din før vi besvarer forespørselen.

For å trekke deg fra å motta markedsføring / salgsfremmende e-post fra oss, kan du også bruke koblingen "avslutt abonnement" som står i en markedsførings-e-post du tidligere har mottatt fra oss.

Vi vil respondere på forespørselen din så snart som mulig, og ikke senere enn 30 dager etter at vi mottok den. Med mindre annet oppgis, foreligger det ingen gebyrer i forbindelse med utøvelsen av dine rettigheter.

4.COOKIES OG LIGNENDE TEKNOLOGIER

4.1 Vår bruk av cookies og lignende teknologier: Informasjonskapsler (cookies) er små datafiler som nettsteder og elektroniske tjenester sender til deg og lagrer på datamaskinen din eller den mobile enheten via nettleseren din (hvis du tillater det). Informasjonskapsler gjør det mulig for nettsteder og Internett-tjenester å gjenkjenne nettleseren din og registrere visse opplysninger om dine besøk.

Selv om vi kan endre informasjonskapslene vi bruker fra tid til annen, bruker vi vanligvis følgende informasjonskapsler på Radio Flyer-tjenester:

Cookie

Beskrivelse

frontend

Standard Magento-cookie, holder brukerens sesjons-ID for å hente kurv-/kasseinformasjon, innloggingsstatus, etc.

__utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmz

Cookies brukt av Google Analytics

popupData, popup_ids

Brukes av popup-funksjoner, etterlater informasjonskapsler etter at bruker mottar popup og måler tiden side siste popup ble vist.

BVID, BVSID, BVBRANDID, BVBRANDSID

Cookies brukt av Bazaarvoice

 

Det kan hende vi også benytter "web beacons" (også kjent som "nettvarder", "clear GIFs," "pixel tags," osv.)  – som er små kodebits integrert i nettsider eller i e-poster – for å levere, eller å kommunisere med informasjonskapsler, for å telle antall brukere som har besøkt en nettside og for å forstå bruksmønsteret. Det kan hende vi inkluderer web beacons i e-postmeldinger for å hjelpe oss med å gjenkjenne aktiviteter, slik som når en e-post ble åpnet, hvor mange ganger en epost ble videresendt, hvilke koblinger som ble klikket på i e-posten, osv. Web beacons kan ikke avslås når de leveres via en vanlig nettside. Men, web beacons kan nektes mottatt når de leveres gjennom e-post. Hvis du ikke ønsker å motta web beacons via e-post, må du deaktivere HTML-bilder eller nekte å motta HTML-e-post (velg "kun tekst") via e-postprogramvaren din.

4.2 Tredjeparters bruk av Cookies og lignende teknologier: Det kan hende vi tillater tredjeparter, inkludert såkalte "nettverksannonsører" eller "reklamenettverk" (samlet kalt "Tredjepartsanonnonsører") til å servere og administrere reklame på siden til Radio Flyer-tjenester. Tredjepartsannonsører kan angi og bruke egne informasjonskapsler, web-beacons osv. på datamaskinen eller din mobile enhet, når du kommer i kontakt med annonsene deres. Disse tredjeparts-cookiesene, webbeacons osv. tillater tredjepartsannonsører å gjenkjenne datamaskinen eller den mobile enheten hver gang de sender deg en annonse, og for å samle informasjon om samhandlingene med annonsene sine. Bruk av informasjonskapsler, web beacons, etc. av tredjepartsannonsører er underlagt personvernreglene for slike tredjepartsannonsører - og ikke underlagt denne personvernerklæringen. Vi har ingen kontroll over hvilken informasjon som samles inn av tredjepartsannonsører, eller hvordan de kan bruke informasjonen. Personvernreglene og databehandlingspraksisen fra tredjepartsannonsører kan være vesentlig forskjellig fra de som er angitt på Radio Flyer, og vi gir ingen representasjon eller garanti på noen måte for tredjepartsannonsørers datapolicyer og praksis. Hvis du vil vite mer om tredjepartsannonsører, og hvordan du velger bort deres bruk av informasjonen din, kan du gå til: http://www.aboutads.info/choices/.

4.3 Bruk av Google Analytics: Som forklart ovenfor, kan det hende vi bruker Google Analytics for innsamling og analysering av informasjon om våre brukeres demografi og interesser, for å måle og forbedre Radio Flyers tjenester. Vi kan også benytte oss av andre gjøre bruk av andre Google Analytics for Display Advertising-funksjoner, slik som Remarketing, Google Display Network Impression Reporting og eller den integrering av DoubleClick Campaign Manager. Vi er pålagt av Google å oppgi følgende i forbindelse med bruk av Google Analytics for Display Advertising-funksjoner:

 • Du kan velge bort Google Analytics for visningsannonsering eller tilpasse annonser for Google Displaynettverk ved å bruke siden for Googles annonseinnstillinger på https://www.google.com/settings/ads?hl=en. Du kan også forhindre at dataene dine samles inn og benyttes av Google Analytics ved bruk av Google Analytics opt-out-nettlesertillegg som kan lastes ned på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 • Hvis vi bruker Google Analytics` Display Advertising-funksjon for remarketing, vil vi bruke en slik remarketingfunksjon for å annonsere på internett, og tredjepartsleverandører, inkludert Google, kan vise Radio Flyers annonser på mange andre nettsteder.
 • Vi og tredjepartsleverandører, inkludert Google, kan bruke første-parts informasjonskapsler (for eksempel Google Analytics-informasjonskapslene) og tredjeparts informasjonskapsler (for eksempel DoubleClick-informasjonskapselen) sammen for å (i) informere, optimalisere og vise annonser basert på brukerens tidligere besøk til Radio Flyer-tjenestene og/eller (ii) rapportere hvordan du opplever annonser, du bruker andre annonsetjenester og hvordan din samhandling med disse annonsevisningene og annonsetjenestene er relatert til besøkene dine på Radio Flyer-tjenestene.
 • Data fra Google Analytics-demografi og interesserapport kan bli brukt av oss for å hjelpe til med å gjenkjenne og forstå brukerpreferanser, for å forbedre Radio Flyer-tjenestene, for å velge innhold og annonsering som skal vises til deg, og til andre forretningsformål som gjør at vi bedre kan imøtekomme dine behov.

4.4 Kontrollere informasjonskapsler: Du kan kontrollere informasjonskapslene du mottar ved å justere internettinnstillingene. Vanligvis finner du disse opplysningene under nettleserens 'Hjelp'-, 'Innstillinger'- eller 'Alternativer'-menyer. Hvis du deaktiverer informasjonskapsler, kan det hende at noen av funksjonene i Radio Flyer-tjenestene ikke fungerer som de skal.

5. DATALAGRING

Vanligvis beholder vi kun din personlige informasjon så lenge du opprettholder et forhold med oss. Men, du forstår og godtar at det kan hende vi oppbevarer dine personlige opplysninger dersom det anses nødvendig for overholdelse med lovverk eller en juridisk prosess (inkludert en rettsordre eller en stevning) for å imøtekomme rettshåndhevende myndigheter (inkludert etterforskning av mistenkt eller påstått kriminalitet, svindel eller annen ulovlig aktivitet), for å gjennomføre ventende transaksjoner, for å løse en klage eller tvist, eller for å overholde en gyldig avtale mellom deg og Radio Flyer.

6.INTERNASJONAL DATAOVERFØRING

Radio Flyers Tjenester drives fra USA, men er tilgjengelige for enkelte internasjonale brukere. Hvis du bruker Radio Flyer-tjenester eller kontakter oss på nettet fra utenfor USA, vil informasjonen din, inkludert dine personopplysninger, bli behandlet og lagret i USA, der databeskyttelses- og personvernregler ikke gir samme beskyttelse som landet du bor i. Dersom du bruker Radio Flyer-tjenestene eller oppgir personlige opplysninger til oss, samtykker du til behandlingen av din personlige informasjon i USA. Vi vil forsøke å beskytte dine personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning om databeskyttelse i ditt land.

7. SIKKERHET

Vi implementerer relevante tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene som vi oppbevarer om deg. For eksempel bruker vi en sikker server for Radio Flyer-tjenestene, og overholder betalingskortindustriens ("PCI") datasikkerhetsstandarder for kredittkorttransaksjoner utført på Radio Flyer Tjenester. Vi har også informasjonssikkerhetspolicyer og prosedyrer som er utformet for å beskytte dine personlige opplysninger.

Selv om vi bruker passende tiltak for å beskytte dine personlige opplysninger, kan ingen absolutt sikkerhet garanteres. Det er viktig at du tar skritt for å beskytte dine personlige opplysninger mot uautorisert tilgang til, eller bruk av, dine personlige opplysninger.

Vi vil bestrebe oss på å melde fra til deg, dersom vi og i den grad det er påkrevd ved lov, oppdager et brudd på sikkerheten eller mistenker brudd på sikkerheten til dine Personlige data som vi oppbevarer om deg.

8. SPESIALMERKNAD FOR FORESATTE

RadioFlyer.com-nettstedet og alle andre Radio Flyer-tjenester er beregnet for publikum, og er designet for å vise frem Radio Flyer-produkter og for å tilby en online plattform hvor våre kunder kan kjøpe Radio Flyer-produkter og dele kommentarer, produktanmeldelser, historier, bilder, etc. om deres erfaringer med Radio Flyer-produkter. Nettsiden til RadioFlyer.com og andre Radio Flyer-tjenester er ikke rettet mot eller målrettet mot barn under alderen 18 år. Radio Flyer samler ikke bevisst inn personopplysninger fra barn som er under 18 år. Dersom vi oppdager eller mottar melding om at vi har mottatt noen personopplysninger fra et barn under lovlig myndighetsalder, vil vi så snart som mulig slette slik informasjon fra vår database. Vi oppfordrer foreldre og foresatte til å tilbringe tid på nett sammen med sine barn, og å delta i, og overvåke deres barns nettbaserte aktiviteter.

Mange av Radio Flyer-tjenestene er tilgjengelige uten at brukerne må levere personlige opplysninger til oss. Imidlertid krever visse funksjoner at brukerne sender personlig informasjon til oss, for eksempel ved kjøp, registrering i bursdagsklubben, registrering av et produkt, innsending av et bilde, en produktanmeldelse, historie, profil, etc., som skal legge ut på Radio Flyer-tjenester, sende inn en forespørsel eller henvendelse til oss, delta i en Radio Flyer-kampanje, osv. For disse funksjonene har vi implementert en alderssperre for å forhindre innsamling av personopplysninger fra mindreårige brukere.

MERK: Radio Flyer samler kun barnets personlig identifiserbare informasjon dersom det frivillig sendes til oss av barnets foreldre eller foresatte. For eksempel i den grad en forelder eller foresatt sender oss hans/hennes barns navn, kjønn, bursdag, bilde etc. på Radio Flyer-tjenestene, samler vi slik informasjon.

Noen områder av Radio Flyer-tjenestene tillater deg å legge inn informasjon for offentlig visning, for eksempel å legge inn et bilde, kommentarer til en blogg eller en produktanmeldelse. Foreldre og verger anbefales å utøve forsiktighet når de legger ut personlige opplysninger om deres barn på slike områder.

9. LINKER TIL TREDJEPARTS PRODUKTER OG TJENESTER

Radio Flyer-tjenestene kan kun oppgi koblinger eller tilgang til tredjepartsnettsteder (inkludert sosiale nettverkstjenester), produkter, tjenester, programmer, applikasjoner etc. (hver enkelt "Tilkoblet tredjepartsprodukt/-tjeneste") som er fordelaktig for deg. Slike koblinger eller tilganger betyr ikke, og bør ikke tolkes å bety at Radio Flyer påtar seg ansvaret, er tilknyttet til, eller har noen som helst representativ rolle i forhold til noen tilkoblede tredjepartsprodukter/-tjenester. Vi hverken gjennomgår eller kontrollerer, eller på noen måte er ansvarlig for noe tredjepartprodukt/-tjeneste. Spesifikt er vi ikke ansvarlig for personvernpraksisen til noe tredjepartsprodukt/tjeneste. Når du forlater Radio Flyers tjenester, er denne personvernerklæringen ikke lenger gjeldende. Enhver informasjon som blir samlet inn fra deg, eller om deg, i forbindelse med bruken av et tilknyttet tredjepartsprodukt/-tjeneste, er underlagt den tredjepartens personvernerklæring. Tredjeparters personvernerklæring og datapraksis kan være grunnleggende forskjellig fra de hos Radio Flyer. De kan sende sine egne informasjonskapsler, web beacons, etc. til datamaskinen eller mobilenheten, og kan samle inn informasjon om deg, og gjøre bruk av informasjonen, på måter vi ikke ville gjort. Du bruker et tilknyttet tredjepartsprodukt/-tjeneste på egen risiko. Du bør alltid lese personvernerklæringen assosiert med et tilknyttet tredjepartsprodukt/-tjeneste før du deler personlige opplysninger med den tredjeparten.

10. ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN

Når vi oppdaterer denne personvernerklæringen, vil vi kunngjøre og legge inn slike endringer på Radio Flyer-tjenesten. Hvis vi har en måte å kontakte deg på, kan vi også varsle deg om slike endringer via e-post eller per post. Når det kreves av gjeldende lovverk, vil vi innhente ditt samtykke til disse endringene. Ved å fortsette å bruke Radio Flyer tjenestene etter et slikt varsel og/eller samtykke, godtar du å være bundet av den endrede personvernerklæringen.

11. SPØRSMÅL

Dersom du har noen spørsmål eller bekymringer i forhold til denne personvernerklæringen eller vårt bruk av din informasjon, eller ønsker å oppdatere eller slette den informasjonen du tidligere har gitt oss, vennligst kontakt:

Radio Flyer, Inc.
Attn: Kundeservice
6515 W. Grand Avenue, Chicago, IL 60707 USA
customerservice@radioflyer.com

Radio Flyer, Inc. 

DM_US 59755906-1.091161.0012

TO UNSUBSCRIBE OR OPT OUT: Enter your email address below and click the button to the right.