Radioflyer.com servicevilkår

Radio Flyer, Inc. (“Radio Flyer” eller “vi”) eier og driver dette nettstedet. Din bruk av dette nettstedet (inkludert alle kjøp du gjør via dette nettstedet) styres av og er underlagt følgende vilkår, betingelser og merknader (kollektivt, disse"Bruksvilkårene"). Vennligst les disse vilkårene nøye. VED Å BRUKE DETTE NETTSTEDET, SAMTYKKER DU I Å VÆRE BUNDET AV DISSE VILKÅRENE. Radio Flyer kan gjøre endringer og oppdateringer av disse bruksvilkårene fra tid til annen. Vennligst sjekk innom ofte for endringer og oppdateringer.

VIKTIG MELDING: Disse vilkårene inneholder bestemmelser som begrenser vårt ansvar overfor deg og krever at du løser eventuelle tvister med oss ​​gjennom endelig og bindende voldgift på individuell basis og ikke som del av et klasse- eller representantsøksmål. Vennligst se “Ansvarsfraskrivelse”, “Ansvarsbegrensning” og “Voldgiftsavtale” avsnittene nedenfor for mer informasjon.

Barn og mindreårige

Dette nettstedet er ikke ment for eller rettet mot noen under 13 år. Ved å bruke dette nettstedet, garanterer du at du er minst 18 år, eller hvis du er mellom 13 og 17 år, at du får tilgang til dette nettstedet med foresattes tilsyn og samtykke. Du må være minst 18 år for å opprette en konto, for å foreta et kjøp, eller for å sende inn brukerinnhold (som definert nedenfor) på dette nettstedet.

Elektronisk kommunikasjon

Når du bruker dette nettstedet eller sender e-post til oss, kommuniserer du med oss elektronisk. Du samtykker i å motta kommunikasjon fra oss elektronisk. Vi vil kommunisere med deg via e-post, ved å plassere meldinger på dette nettstedet eller gjennom kontoen din på dette nettstedet. Du erkjenner og godtar at alle avtaler, beskjeder, avsløringer og annen kommunikasjon som vi leverer til deg elektronisk, tilfredsstiller juridiske krav om at slik kommunikasjon skal være skriftlig.

Personvernpolitikk

Ved å bruke dette nettstedet, aksepterer du også og godtar å være bundet av Radio Flyers retningslinjer for personvern , som beskriver våre rutiner for datainnsamling, bruk, deling og sikkerhet i forbindelse med dette nettstedet. Radio Flyers personvernpolitikk utgjør en integrert del av disse bruksvilkårene og er inkorporert som referanse. Alle referanser heretter til disse vilkårene for bruk skal anses å omfatte Radio Flyers personvernpolitikk.

Salgsvilkår

Hvis du foretar kjøp av et Radio Flyer produkt via dette nettstedet, aksepterer og samtykker du også i å være bundet av Radio Flyers salgsbetingelser , som vil gjelde for og styre kjøpet og relaterte saker (inkludert retur/refusjon, garantisaker, etc.). Radio Flyer salgsbetingelser utgjør en integrert del av disse bruksvilkårene og er inkorporert som referanse. Alle referanser heretter til servicevilkårene skal anses å omfatte Radio Flyers salgsbetingelser .

Kontoer og passord

Ved å opprette en konto på dette nettstedet, garanterer du at all registreringsinformasjon du sender til oss er din egen informasjon og er sannferdig og nøyaktig. Det er ditt ansvar å varsle oss om eventuelle endringer i kontoinformasjonen din, inkludert kontaktinformasjonen din. Som kontoinnehaver er du ansvarlig for å sikre tilgangsinformasjonen for kontoen din og er ansvarlig for all bruk av brukernavnet og/eller passord ditt og må holde denne informasjonen sikret. Hvis du tillater andre å bruke kontoen din, er du ansvarlig for alle deres aktiviteter på kontoen din.

Forbehold av rettigheter

Vi forbeholder oss retten til når som helst, etter eget forgodtbefinnende, med eller uten varsel og uten ansvar overfor deg eller andre brukere å: (i) endre, suspendere, fjerne eller avslutte dette nettstedet eller en hvilken som helst del av dette; (Ii) begrense, suspendere eller avslutte enhver brukers tilgang til dette nettstedet eller en hvilken som helst del av dette; (Iii) overvåke brukerens aktiviteter på dette nettstedet for å kontrollere og sikre  brukerens samsvar med disse vilkårene for bruk og gjeldende lover og (iv) undersøke alle mistenkte eller påståtte brudd på disse vilkårene for bruk eller gjeldende lov og samarbeide med myndighetene i en slik etterforskning.

Forbud

Vi vil ikke tillate eller tolerere noen ulovlig, fornærmende, skadelig eller upassende bruk av dette nettstedet. Uten å begrense det generelle i det foregående, skal du ikke:

 • bruke dette nettstedet annet enn for din egen personlige/husholdning, lovlige og ikke-kommersielle bruk;
 • kopiere, reprodusere, publisere, distribuere (ved salg, utleie eller på annen måte), lisensiere, viderelisensiere, vise offentlig, endre, modifisere eller skape avledede arbeider fra noen del av dette nettstedet eller Radio Flyers innhold (som definert nedenfor), med mindre det er uttrykkelig godkjent skriftlig av Radio Flyer;
 • dekompilere, rekonstruere, demontere eller på annen måte forsøke å utlede kildekoden til dette nettstedet eller et hvilket som helst program eller et program i forbindelse med dette nettstedet;
 • sende inn, laste opp, poste eller overføre brukerinnhold som er: ulovlig; truende; trakasserende; fornærmende; obskønt; vulgært; seksuelt eksplisitt; pornografisk eller inkluderer nakenhet; støtende; overdrevent voldelig; krenkende for andres privatliv, privatliv, kontrakt eller andre rettigheter; skadevoldende; falskt eller villedende; ærekrenkende; injurierende; hatefullt eller diskriminerende;
 • sende inn, laste opp, poste eller overføre bilder eller video som identifiserer en annen person uten ordentlig samtykke;
 • begå eller oppmuntre til en straffbar handling;
 • etterligne en annen eller forfalske kontoinformasjon eller uautorisert gjøre bruk av andres informasjon;
 • forstyrre driften av dette nettstedet eller serveren, nettverket eller system forbundet med dette nettstedet på noen måte, inkludert, uten begrensning: hacking, e-post-bombing, flomming, overbelastning, eller gjøre "denial of service" angrep; sondering, skanning eller teste ytelsen eller sårbarheten av dette nettstedet eller serveren, nettverket eller system forbundet med dette nettstedet; bryte gjennom eller omgå brannmur, kryptering, sikkerhet eller autentiseringsrutiner; åpne, bruke eller hente data som ikke er beregnet for deg eller få tilgang til en annen brukers konto uten tillatelse; eller ødelegge eller forsøker å ødelegge data som er lagret på dette nettstedet eller noen server, nettverk eller system forbundet med dette nettstedet;
 • bruke, overføre eller distribuere virus, bots, ormer eller annen skadelig programkode, filer eller programmer for å avbryte, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til dataprogramvare eller maskinvare eller telekommunikasjonsutstyr eller å få uautorisert bruk av eller tilgang til en datamaskin eller et datanettverk;
 • bruke et automatisk program, verktøy eller en prosess (inkludert, uten begrensning, søkeroboter, roboter, bots, spiders og automatiske skripts) for å få tilgang til dette nettstedet eller noen server, nettverk eller system knyttet til dette nettstedet eller å trekke ut, samle inn, høste eller samle innhold eller informasjon fra dette nettstedet;
 • bruke ramme eller på annen måte skape en nettleser eller ramme miljø rundt noen del av dette nettstedet eller noe Radio Flyer innhold, eller dyplenke til noen intern side av dette nettstedet eller Radio Flyer innhold;
 • bruke Radio Flyers varemerke eller logo eller annet varemerke, logo eller kildeidentifikator for Radio Flyer (enten de er registrert eller uregistrert) på en uautorisert måte, blant annet som metakoder eller søkeord for annonser;
 • sjikanere eller være til sjenanse for andre brukere;
 • krenke immaterielle rettigheter eller annen eiendomsrett til en person eller enhet;
 • sende eller få andre til å sende (direkte eller indirekte) "spam" eller andre uoppfordrete meldinger eller kommunikasjon av noe slag;
 • engasjere deg i "trolling", slik som publisering av materiale, informasjon, melding eller kommunikasjon som er utenfor emnet, absurd, eller meningsløst, med den hensikt å forårsake forstyrrelser eller provosere reaksjon fra andre eller forstyrre den normale flyten av dialog, forårsake at skjermen "ruller" raskere enn andre brukere er i stand til å skrive eller på annen måte opptre på en måte som negativt påvirker andre brukeres mulighet til å delta i sanntidsoverføringer.

Brudd på noen av disse forbudene kan utsette overtrederen for sivilt så vel som kriminelt ansvar og vi forbeholder oss retten til å rapportere alle slike brudd og avsløre overtrederens identitet til de aktuelle politimyndighetene.

Radio Flyer innhold

Som brukt her betyr, “Radio Flyer Innhold”ethvert og alt innhold og materialer som tilbys av Radio Flyer og/eller deres lisensgivere, inkludert, uten begrensning, tekst, ledere, blogger, kunstverk, grafikk, bilder, fotografier, videoer, audio, musikk, reklame , produktbeskrivelser og bilder, merker, logoer, slagord, lenker, programvare, nedlastbare apps, sosiale meda plug-ins, brukergrensesnitt, layout og utseende og følelse design, søkemotorer, verktøy, maler, skjemaer, indekser og kataloger.

Alt Radio Flyer innhold tilhører Radio Flyer og/eller dets lisensgivere og er beskyttet av amerikansk og utenlandsk opphavsrett, varemerker og andre immaterielle lover. Radio Flyer gir deg herved en begrenset, gjenkallelig, ikke-underlisensierbar, ikke-overførbar lisens til å bruke dette nettstedet og Radio Flyers innhold kun for din egen personlige/husholdning, lovlig og ikke-kommersiell bruk i strengt samsvar med disse bruksvilkårene og gjeldende lover. Enhver uautorisert bruk av Radio Flyers innhold kan føre til sivile og/eller kriminelle straffer. Vi forbeholder oss alle andre rettigheter som ikke er uttrykkelig gitt her.

Bruk av programvaren

Hvis du kjøper eller laster ned noe programvare (inkludert mobil app) som gjøres tilgjengelig av Radio Flyer eller noen av deres lisensgivere eller samarbeidspartnere på dette nettstedet (“Programvare”), bekrefter du at din bruk av programvaren også er underlagt vilkårene og betingelsene i gjeldende sluttbrukeravtale som følger med programvaren eller, hvis det ikke finnes slik lisensavtale for sluttbrukere, de følgende tilleggsvilkårene:

(i)

Programvaren er for din egen interne virksomhet eller personlige bruk.

(ii)

Alle rettigheter, titler og interesser i og til programvaren, inkludert, uten begrensning, alle opphavsrettigheter og andre immaterielle rettigheter vil bli hos Radio Flyer og/eller leverandøren eller lisensgiveren av programvaren.

(iii)

Du skal ikke kopiere, endre, selge, distribuere, spre, overføre, oversette, foreta omvendt utvikling, dekompilere eller demontere Programvaren.

(iv)

Du skal ikke omgå, deaktivere eller gjøre ineffektiv noen beskyttelse eller sikkerhetsordning eller program som finnes i programvaren.

(v)

Du kan ikke fjerne, slette, endre eller tukle med opphavsrett, varemerke eller andre eiendomsrettighetsmerker som er trykt eller stemplet på, festet til, eller kodet eller registrert i programvaren.

(vi)

All programvare gitt på dette nettstedet er underlagt USAs eksportlover og forskrifter. Ingen programvare kan lastes ned fra dette nettstedet eller på andre måter eksporteres eller reeksporteres (i) til (eller til en statsborger eller innbygger i) Cuba, Sudan, Libya, Nord-Korea, Iran, Syria, eller noe annet land hvor USA har forbudt eksport av varer, eller (ii) til noen på det amerikanske finansdepartementets liste over spesiellt designerte statsborgere eller USAs handelsdepartements "Table of Deny Orders". Ved å laste ned, installere eller bruke programvare hentet fra denne nettsiden, garanterer du at du ikke befinner deg i, er under kontroll av, eller er statsborger eller bosatt i noe slikt land eller er på noen slik liste. Du kan ikke laste ned, installere, bruke, eksportere eller reeksportere programvaren eller noen underliggende informasjon eller teknologi bortsett fra i full overensstemmelse med USAs eksportlover og forskrifter.

(vii)

Du erkjenner at, med mindre annet er uttrykkelig angitt, gir Radio Flyer ingen hjelp, inkludert eventuell teknisk eller kundestøtte i bruk av programvaren og at din bruk av programvaren er på eget ansvar.

Brukerinnhold

Som brukt her betyr, “Brukerinnhold” ethvert innhold eller materiale som stammer fra brukere, inkludert, men ikke begrenset til, brukeranmeldelser og kommentarer, brukeres idéinnleveringer og brukerinnsendt tekst, bilder, fotografier, illustrasjoner, videoer, audio, etc., men spesielt ekskludert Radio Flyers innhold..

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt mellom deg og Radio Flyer, eier du brukerinnhold gitt av deg og Radio Flyer gjør ikke krav på eierskap av ditt brukerinnhold. Men ved å sende inn brukerinnhold til dette nettstedet (enten innsendingen din er ønsket eller uønsket), erkjenner og godtar du alt av følgende:

(i)

For å legge inn brukerinnhold til dette nettstedet, må du være minst 18 år.

(ii)

Ved å sende inn brukerinnhold til dette nettstedet garanterer du at: (1) innsendingen er frivillig og samtykkende og er gjort uten noen vilkår eller forbehold av rettigheter, inkludert, uten begrensning, enhver betingelse for betaling, hemmeligholdelse eller konfidensialitet; (2) innsendingen ikke inneholder konfidensiell informasjon og kan bli sett av andre; og (3) det innsendte brukerinnholdet ikke inneholder materiale som krenker tredjeparts rettigheter eller bryter gjeldende lover.

(iii)

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt mellom deg og Radio Flyer, gir du ved å sende inn brukerinnhold til dette nettstedet Radio Flyer og deres etterfølgere og stedfortredere en ikke-eksklusiv, ugjenkallelig, verdensomspennende, evigvarende, fullt betalt og royaltyfri, fritt underlisensierbar, fritt overdragbar og overførbar, ubegrenset og uinnskrenket lisens til å bruke, kopiere, reprodusere, lagre, arkivere, modifisere, ta utdrag av, tilpasse, oversette, lage avledede verk av og samlinger basert på, fremføre offentlig, vise offentlig, utstille, kringkaste, strømme, publisere, distribuere og ellers utnytte det innsendte brukerinnholdet, inkludert navn, stemme, likhet, fremførelse, livshistorie og biografisk informasjon som finnes i et slikt brukerinnhold, samt enhver og alle ideer, konsepter, fakta, informasjon, historier, kunnskap og teknikker som det innsendte brukerinnholdet inneholder, i en hvilken som helst og alle formater og media som nå er kjent eller heretter tenkt (Inkludert, uten begrensning, tv, radio, teater, Internett, mobile, digitale, elektroniske, og trykte medier) og for enhver og alle kommersielle og ikke-kommersielle formål hos Radio Flyer og deres etterfølgere og stedfortredere (inkludert, uten begrensning, produktutvikling, markedsføring, reklame, markedsføring, salg, distribusjon, sosiale mediekampanjer, varehandel, forlegging, utdanning og veldedighet), uten noen kompensasjon, attribusjon, beskjed eller andre forpliktelser overfor deg. Den nevnte lisensen vil fortsette og forbli i full kraft og effekt selv om du senere avslutter eller avbryter kontoen din på dette nettstedet eller sletter innsendt brukerinnhold fra kontoen din.

(iv)

Ved å sende inn brukerinnhold til denne nettsiden, aksepterer du videre at i den grad innsending omfatter enhver ide, konsept, forslag, design, tegning, bilde eller kunstverk for et potensielt produktnavn, merke, logo, slagord, motto, domenenavn, eller annen kildeidentifikator, vil Radio Flyer og dens etterfølgere og stedfortredere være frie (uten forpliktelse) til å vedta, bruke, lisensiere og registrere slike navn, merker, logoer, slagord, motto, domenenavn eller annen kildeidentifikator (inkludert en variant av denne) for og i forbindelse med sine virksomheter over hele verden i det uendelige og vil være eneeier av all lovpålagt og sedvanerett varemerkerettigheter og all tilknyttet goodwill som følge av slik adopsjon, bruk, lisensiering og registrering.

(v)

Ved å sende inn brukerinnhold til denne nettsiden, frafaller du rett til å hevde mot Radio Flyer og deres etterfølgere og stedfortredere og du frigjør og for alltid unnlater Radio Flyer og deres etterfølgere fra ethvert krav og skade basert på eller relatert til ditt innsendte brukerinnhold, inkludert, men ikke begrenset til, krav og erstatning for brudd på opphavsretten, varemerkeinngrep, invasjon av privatliv, krenkelse av retten til publisitet, ærekrenkelser, injurier, falskt lys, urettferdig konkurranse, urettferdig berikelse, idetyveri, ideunderslag, implisitt kontraktsbrudd, brudd på plikt grunnet tillitsforhold og/eller tillitsbrudd.

(vi)

Bidraget ditt er underlagt slike tilleggsregler og retningslinjer som kan være foreskrevet av Radio Flyer og deres etterfølgere og stedfortredere.

Rett til å fjerne brukerinnhold; Ingen forpliktelse til å overvåke

Radio Flyer forbeholder seg retten til når som helst, men uten plikt å fjerne, ta ned, blokkere, deaktivere eller nekte tilgang til brukerinnhold som, etter vårt eget skjønn, bryter disse vilkårene eller gjeldende lovgivning, eller kan eller kan eksponerere eller utsette IDEAL for ansvar av noe slag, eller kan påvirke Radio Flyers omdømme eller goodwill. Radio Flyer påtar seg intet ansvar for å overvåke dette nettstedet for upassende brukerinnhold eller oppførsel. Hvis Radio Flyer noen gang velger å overvåke dette nettstedet, påtar IDEAL seg likevel ikke ansvar for brukerinnhold, forplikter seg ikke til å endre eller fjerne upassende brukerinnhold og tar ikke ansvar for oppførselen til noen brukere.

Etterlevelse av Digital Millennium Copyright Act

I samsvar med loven Digital Millennium Copyright Act (Title 17, United States Code)(“DMCA”),vil Radio Flyer svare på korrekte henvendelser om påståtte brudd på opphavsretten med hensyn til brukerinnhold og iverksette nødvendige tiltak, inkludert raskt å fjerne og deaktivere tilgang til det angivelig krenkende brukerinnholdet. Radio Flyer har også som politikk avslutte under passende omstendigheter kontoene til registrerte brukere på dette nettstedet som fortsetter å bryte opphavsretten til stadighet.

Dedikert Agent: I samsvar med DMCA, er følgende Radio Flyers utpekte agent for å motta henvendelser om påståtte brudd på opphavsretten av brukerinnhold på dette nettstedet:

 • Via post:
   
  Radio Flyer, Inc.
  Attn: Chief Executive Officer
  6515 W. Grand Avenue
  Chicago, Illinois 60707
 • På Telefon: (773) 637-7100
 • På Fax: (773) 637-8874
 • Via epost: customerservice@radioflyer.com

Varsel om hevdet krenkelse av opphavsrett: Hvis du mener at opphavsretten din har blitt brutt eller krenket av brukerinnhold som finnes på dette nettstedet, vennligst gi beskjed til Agenten nevnt ovenfor skriftlig og oppgi følgende nødvendige informasjon:

(i)

en fysisk eller elektronisk signatur fra en person som er autorisert til å handle på vegne av eieren av en eksklusiv rett som angivelig er krenket;

(ii)

identifisering av opphavsrettsbeskyttet arbeid man hevder har blitt krenket, eller hvis flere verk dekkes av en enkelt melding, en representativ liste over slike verk;

(iii)

identifikasjon av materialet som hevdes å være krenkende eller være gjenstand for krenkende aktivitet og som skal fjernes eller som tilgang skal deaktiveres og tilstrekkelig informasjon til å tillate tjenesteleverandøren å lokalisere materialet;

(iv)

tilstrekkelig informasjon til at tjenesteleverandøren kan kontakte den klagende part, for eksempel en adresse, telefonnummer og hvis det er tilgjengelig, en elektronisk postadresse hvor den klagende part kan kontaktes;

(v)

en erklæring om at den klagende part har god tro om at bruk av materialet på den måten som er klaget over ikke er autorisert av opphavsrettsinnehaveren, hans agent, eller loven; og

(vi)

en erklæring om at opplysningene i varselet er nøyaktige, og under ed, at den klagende part er autorisert til å handle på vegne av eieren av en eksklusiv rett som angivelig er krenket.

Innsigelse til hevdet krenkelse av opphavsrett: Under DMCA, hvis et varsel om brudd på opphavsretten er blitt reist mot brukerinnhold som er sendt inn av deg på dette nettstedet, kan du gjøre et motkrav til agenten som er nevnt ovenfor, forutsatt at en slik kontramelding er skriftlig og inneholder følgende nødvendige informasjon:

(i)

den fysiske eller elektroniske signaturen din;

(ii)

identifikasjon av materialet som har blitt fjernet eller hvor tilgang har blitt deaktivert og stedet hvor materialet var tilgjengelig før det ble fjernet eller tilgangen til det ble deaktivert;

(iii)

en erklæring fra deg under ed om at du har en god tro om at materialet ble fjernet eller deaktivert som følge av feil eller forveksling; og

(iv)

ditt navn, adresse og telefonnummer og en erklæring om at du samtykker i jurisdiksjonen til domstolene i den rettskrets der du befinner deg (eller i staten New York, USA, hvis du bor utenfor USA ) og at du vil akseptere forkynnelse fra den personen som sendte varsel om brudd på opphavsretten eller en representant for denne personen.

Hvis Radio Flyer mottar en gyldig innsigelse, kan de gjeninnsette det fjernete eller deaktiverte materialet i samsvar med DMCA. Vær oppmerksom på at under DMCA, kan enhver person som bevisst gjør materielle feilaktige fremstillinger i et varsel om påstått brudd eller innsigelse være ansvarlig for skader.

Lotterier, konkurranser, etc.

Radio Flyer kan fra tid til annen gjennomføre lotterier, konkurranser, spill og andre premiekampanjer på dette nettstedet. Deltakelse i slike lotterier, konkurranser, spill og andre premiekampanjer vil bli gjenstand for Radio Flyers offisielle publiserte regler.

Lenker til tredjeparts nettsteder

Dette nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder ( "lenkede nettsteder"), som ikke eies eller drives av Radio Flyer. Radio Flyer har ingen kontroll over de lenkede nettstedene og påtar seg intet ansvar for dem eller for tap eller skade som kan oppstå grunnet din bruk av dem. Din bruk av de lenkede nettstedene vil være underlagt vilkår og personvernpolitikk hos disse nettstedene.

Lenking til denne nettsiden

Du kan lenke til denne nettsiden, men underlagt følgende vilkår:

 • Lenken må være en tekstbasert lenke;
 • Du kan ikke bruke ramme eller på annen måte skape en nettleser eller et rammemiljø rundt noen side i dette nettstedet eller noe Radio Flyer innhold;
 • Du kan ikke dyplenke til noe Radio Flyer innhold eller intern side på dette nettstedet;
 • Du kan ikke koble til noen live strøm eller live strømming hendelse på dette nettstedet (unntatt med uttrykkelig skriftlig samtykke);
 • Du kan ikke bruke noen Radio Flyer-logo eller noe designmerke som lenken din;
 • Du kan ikke lenke til dette nettstedet fra et pornografisk eller seksuelt orientert nettsted;
 • Du kan ikke oppgi eller feilaktig antyde at nettstedet, innholdet, produktet eller tjenesten din er sponset, støttet eller godkjent av eller er tilknyttet eller assosiert med Radio Flyer;
 • Du kan ikke publisere falske, villedende eller uriktige opplysninger om, eller på annen måte nedvurdere, Radio Flyer eller Radio Flyers innhold;
 • Radio Flyer er ikke forpliktet til å støtte lenken din.
Ansvarsfraskrivelse

UNNTATT HVOR ANNET ER UTTRYKKELIG SPESIFISERT AV RADIO FLYER OG UNNTATT HVOR FORBUDT UNDER GJELDENDE LOV:

(i)

GIR RADIO FLYER INGEN GARANTI ELLER REPRESENTASJON ANGÅENDE DENNE SIDEN ELLER INNHOLD FRA IDEAL.

(ii)

DETTE NETTSTEDET OG ALT RADIO FLYER INNHOLD LEVERES "SOM DET ER" OG UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, EKSPLISITT ELLER INDIREKTE.

(iii)

SÅ LANGT TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVGIVNING, FRASKRIVER RADIO FLYER SEG ALLE GARANTIER, DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, INDIREKTE GARANTIER FOR SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL OG GARANTIER VEDRØRENDE IKKE-BRUDD MED HENSYN TIL DENNE NETTSIDEN OG ALT RADIO FLYER INNHOLD.

(iv)

UTEN Å BEGRENSE ALLMENHETEN AV OVENSTÅENDE, GARANTERER RADIO FLYER IKKE AT DETTE NETTSTEDET OG ALT RADIO FLYER INNHOLD VIL VÆRE UAVBRUTT ELLER FEILFRITT; ELLER AT NOEN DEFEKTER ELLER FEIL BLIR RETTET; ELLER AT DETTE NETTSTEDET OG ALT RADIO FLYER INNHOLD ER FRITT FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. DU BRUKER DETTE NETTSTEDET OG ALT RADIO FLYER INNHOLD PÅ EGEN RISIKO.

NOEN STATER TILLATER IKKE UNNTAK AV INDIREKTE GARANTIER, SÅ EKSKLUSJONEN OVENFOR GJELDER KANSKJE IKKE FOR DEG. MEN I DEN GRAD DET ER TILLATT AV GJELDENDE LOV EKSKLUDERER VI ALLE GARANTIER.

Ansvarsbegrensning

DU SAMTYKKER OG ER ENIG I AT UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL RADIO FLYER OG DERES ETTERFØLGERE OG STEDFORTREDERE VÆRE ANSVARLIG OVENFOR DEG UNDER KONTRAKT, SKADE, FORSØMMELSE, STILLES TIL ANSVAR ELLER ANNEN JURIDISK ELLER RETTSTEORI, FOR DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADER SPESIELLE, STRAFF ELLER FØLGESKADER (INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, TAP AV BRUK, TAPT FORTJENESTE, TAP AV DATA ELLER INFORMASJON AV NOE SLAG, ELLER TAP AV FORRETNINGSGOODWILL ELLER MULIGHET) SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED DENNE NETTSIDEN ELLER RADIO FLYERS INNHOLD ELLER NOE BRUKERINNHOLD, SELV OM DE HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE TAP ELLER SKADER.

ETTERSOM ENKELTE DELSTATER IKKE TILLATER FRASKRIVELSE ELLER BEGRENSNING AV ANSVAR FOR INDIREKTE SKADER ELLER TOTALT ANSVAR, KAN DET HENDE OVENNEVNTE BEGRENSNINGER IKKE GJELDER FOR DEG.

Brukerskadesløshet

DU ENIG I HOLDE RADIO FLYER OG DERES ETTERFØLGERE OG STEDFORTREDERE OG DERES RESPEKTIVE LEDERE, STYREMEDLEMMER, ANSATTE, AGENTER OG REPRESENTANTER FRI FOR OG FRA ALLE PÅSTANDER, SØKSMÅL, ÅRSAKER TIL SØKSMÅL, SKADER, FORPLIKTELSER, TAP, KOSTNADER OG UTGIFTER (INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, RIMELIGE ADVOKATHONORARER OG SAKSOMKOSTNINGER) SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED: (I) DITT BRUK AV, AT DU IKKE KAN BRUKE, ELLER DIN TILLIT TIL DENNE NETTSIDEN ELLER RADIO FLYERs INNHOLD ELLER EN BRUKERS INNHOLD; (II) BRUKERINNHOLD PRESENTERT AV DERE; (III) DITT BRUDD PÅ NOEN AV VILKÅR FOR SERVICE ELLER GJELDENDE LOV; OG/ELLER (IV) SAMHANDLING, HÅNDTERING ELLER TVIST MELLOM DEG OG EN TREDJEPART.

RADIO FLYER OG DERES ETTERFØLGERE OG STEDFORTREDERE FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL PÅ EGEN REGNING, Å PÅTA SEG FORSVARET AV OG KONTROLLEN OVER ALLE SAKER DER DU ER SKAL HOLDES SKADELØS OG I SÅ TILFELLE SKAL DU FULLT UT SAMARBEIDE MED RADIO FLYER OG DERES ETTERFØLGERE OG STEDFORTREDERE I Å HEVDE ALLE TILGJENGELIGE FORSVAR.

Internasjonalt bruk

Radio Flyer driver og tilbyr dette nettstedet i og fra USA. Radio Flyer representerer og garanterer ikke at dette nettstedet eller noe Radio Flyer innhold er passende eller tilgjengelig for bruk på steder utenfor USA. Hvis du går inn på nettstedet fra en jurisdiksjon utenfor USA, samtykker du til at du gjør det på eget initiativ og at du selv er ansvarlig for å overholde lokale lover som gjelder for din bruk av dette nettstedet.

Gjeldende lov

Disse vilkårene for bruk skal styres av og tolkes i samsvar med lovene i staten Illinois, USA (Uten hensyn til konflikt med lover eller forskrifter mellom disse). Du og Radio Flyer godtar at United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods ikke skal gjelde for disse vilkårene for bruk eller noe kjøp du gjør via dette nettstedet.

Voldgiftsavtale

Eventuelle tvister eller krav i forbindelse med din bruk av nettstedet, inkludert alle kjøp du gjør via dette nettstedet, vil bli løst ved bindende voldgift i stedet for i retten, bortsett fra at (i) du kan fremme krav i retten for små krav hvis dine påstander kvalifiserer og (ii) Radio Flyer og/eller dets lisensgivere kan bringe handlinger for retten for å håndheve sine respektive immaterielle rettigheter. The United States Federal Arbitration Act og den føderale voldgiftsretten gjelder for disse bruksvilkårene.

Det er ingen dommer eller jury i voldgift og rettens gjennomgang av en voldgiftsdom er begrenset. Men en voldgiftsdommer kan avsi på individuell basis de samme erstatninger og lettelser som en domstol (inkludert midlertidig og fastsettelsesdom eller lovbestemt erstatning) og må følge bestemmelsene i disse vilkårene for bruk på samme måte som en domstol ville.

For å begynne en voldgiftssak, må du sende et brev der du ber om voldgift og beskrive din påstand, til:

Radio Flyer, Inc.
6515 W. Grand Avenue
Chicago, Illinois 60707
Attn: Legal / Arbitration Notice

Meklingen vil bli utført av American Arbitration Association ("AAA") ifølge deres regler, inkludert AAAs utfyllende prosedyrer for forbrukerrelaterte tvister. AAA's regler er tilgjengelig på www.adr.org eller ved å ringe 1-800-778-7879. Betaling av alle søksmål, administrasjons- og voldgifts avgifter vil bli styrt av AAAs regler. Vi vil refundere disse avgiftene for krav på til sammen mindre enn $ 10.000, med mindre voldgiftsdommer bestemmer at kravene er useriøse. Vi vil ikke søke advokathonorarer og kostnader i voldgift med mindre voldgiftsdommer bestemmer at kravene er useriøse. Du kan velge å ha voldgift gjennomført per telefon, basert på skriftlige innleveringer eller personlig i fylket der du bor eller på et annet gjensidig avtalt sted.

DU OG RADIO FLYER ER BEGGE ENIGE OM AT ENHVER TVISTELØSNINGSPROSEDYRE KUN SKAL FORETAS PÅ INDIVIDUELL BASIS OG IKKE I ET KLASSE, KONSOLIDERT ELLER REPRESENTANTSØKSMÅL. HVIS ET KRAV AV NOEN GRUNN HØRES I RETTEN I STEDET FOR I VOLDGIFT, FRASKRIVER DU OG RADIO FLYER BEGGE SEG ENHVER RETT TIL EN JURYRETTSSAK.

Ugyldighet

Hvis noen bestemmelse i disse vilkårene for bruk av en domstol i en kompetent jurisdiksjon holdes å være ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndheves, skal bestemmelsen anses som modifisert på en slik måte at en slik bestemmelse gjøres gyldig, lovlig og kan håndheves i den utstrekning loven tillater det i slik jurisdiksjon, og de resterende bestemmelsene i disse vilkårene for bruk skal ikke bli berørt og skal forbli i full kraft og effekt.

Ingen frafallelse

En unnlatelse av Radio Flyer i å utøve eller håndheve enhver rett eller bestemmelse i henhold til disse vilkårene for bruk skal ikke utgjøre en fraskrivelse av rettigheter eller bestemmelser. Avkall på bestemmelser i henhold til disse vilkårene for bruk vil bare være effektiv hvis den er skriftlig og undertegnet av Radio Flyer.