SEKRETESSPOLICY FÖR EES

Ikraftträdande 2018-04-30

Välkommen till webbplatsen RadioFlyer.com som ägs och drivs av Radio Flyer, Inc. ("Radio Flyer" eller "vi"). Denna sekretesspolicy gäller de uppgifter som vi samlar in från personer inom EES (" EES-personer "eller" du ") via webbplatsen RadioFlyer.com samt alla andra webbplatser, mobila webbplatser, mobilappar, widgets och online- och mobiltjänster som vi kan erbjuda till EEA-personer från tid till annan (gemensamt kallade "Radio Flyer-tjänster").

Våra användares integritet är viktig för oss. Vi vet att du bryr dig om hur information om dig används och delas, och vi uppskattar att har förtroende för att vi endast använder sådan information om dig på ett begränsat och förnuftigt sätt. Denna sekretesspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och delar uppgifter som vi har om dig när du använder Radio Flyers tjänster. Denna sekretesspolicy är en integrerad del av det juridiska avtalet mellan dig och Radio Flyer angående din användning av Radio Flyers tjänster. Denna sekretesspolicy utgör även en del av de villkor som reglerar ditt deltagande i Radio Flyers eventuella kampanjer (såsom tävlingar, undersökningar, kundlojalitets-/belöningsprogram etc.) (en "Radio Flyer-kampanj"). GENOM ATT ANVÄNDA NÅGON AV RADIO FLYERS TJÄNSTER ELLER DELTA I EN RADIO FLYER-KAMPANJ GODKÄNNER DU DENNA SEKRETESSPOLICY OCH DESS VILLKOR.

1.  PERSONUPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN OCH BEARBETAR

Personuppgifter är alla uppgifter som identifierar eller kan användas för att identifiera en individ, såsom för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer, fysisk adress eller postadress, kreditkortsuppgifter etc. Många delar av Radio Flyers tjänster är tillgängliga utan att användarna behöver tillhandahålla några personuppgifter till oss. I den mån du frivilligt tillhandahåller personuppgifter till oss samlar vi dock in sådan information.

När du använder någon av Radio Flyers tjänster samlar vi in och bearbetar dina personuppgifter på följande sätt:

Kategorier av personuppgifter

Källa till personuppgifter

Syftet med bearbetningen

Juridisk grund för bearbetning

Namn, leveransadress, faktureringsadress, telefonnummer, e-postadress och betalningsinformation.

Du

Behandlar och slutför din transaktion med oss, inklusive kommunicerar med dig gällande ditt köp samt tillhandahåller kundtjänst.

Bearbetningen krävs för att avtalet (d.v.s. ditt köp eller annan transaktion) ska kunna genomföras.

Namn, e-postadress, adress

Du

Verifierar, bearbetar och svarar på din registreringsförfrågan

Bearbetningen krävs för genomförandet av ett avtal (d.v.s. din begäran om att registrera din produkt).

E-postadress

Du

Aktiverar och hanterar ditt omdöme om produkten

Bearbetningen genomförs efter ditt godkännande.

Namn, e-postadress

Du

Svarar och kommunicerar med dig angående din förfrågan eller fråga

Beabetningen krävs för våra legitima intressen att hjälpa till med och svara på din förfrågan eller fråga.

Namn, leveransadress, faktureringsadress, telefonnummer, e-postadress och betalningsinformation.

Du

Bearbetar, administrerar och kommunicerar med dig angående ditt deltagande i kampanjer för vilka du registrerar dig

Bearbetningen genomförs efter ditt godkännande.

Namn, e-postadress, födelsedatum, postnummer

Du

Skickar marknadsföring och kampanjinformation om våra produkter, tjänster, specialerbjudanden, erbjudanden, kampanjer, kuponger, rabatter etc. som kan vara av intresse för dig

Bearbetningen genomförs efter ditt godkännande.

Namn, e-postadress, hemadress, telefonnummer

Du

Kontaktar dig gällande transaktioner eller andra avtalsmässiga syften som krävs enligt lag, såsom meddelande om väsentliga ändringar i vår Sekretesspolicy eller våra Villkor, eller meddelande om faktiska eller misstänkta säkerhetsintrång

Denna bearbetning kan ske enligt en laglig skyldighet eller vara nödvändig för våra legitima intressen att hålla dig informerad om viktiga transaktionsrelaterade eller avtalsmässiga frågor.

 

Vi kan även samla in uppgifter som inte kan användas för att identifiera dig, till exempel information som vi samlar gällande användaraktiviteter för Radio Flyers tjänster. Till exempel samlar vi in anonyma gruppdata (demografi, intressen och preferenser etc.) och trafikdata för Radio Flyers tjänster, som till exempel: totala sidvisningar under en viss tidsperiod; Genomsnittlig tid som besökare tillbringar på webbplatsen och på specifika sidor på webbplatsen. Andel besökare från ett visst geografiskt område etc. (gemensamt "Aktivitetsinformation"). Aktivitetsinformation kan samlas in via cookies och webbeacons. Se avsnitt 4 Cookies och liknande tekniker nedan för mer information.

Vi reserverar oss rätten att använda Aktivitetsinformation som inte kan identifiera individer i alla syften som tillåts enligt lag. Detta kan till exempel inkludera obegränsad användning och delning av Användaraktivitet som inte är personligt identifierbar för vår egen och tredje parts marknadsföring, reklam, forskning och andra affärsändamål. I den mån vi använder aktivitetsinformation på ett sätt som identifierar en specifik individ (t.ex. om vi länkar eller kopplar sådan information till namn eller adress), kommer sådan information att behandlas som personuppgifter.

2. DELNING AV PERSONLIGA DATA MED TREDJE PARTER

Vi delar inte personuppgifter som samlats in från våra användare med någon tredje part, förutom under de omständigheter som beskrivs nedan:

 • Tjänsteleverantörer: Vi kan köpa in tjänster från tredje part som hjälper oss att hantera Radio Flyers tjänster, såsom hantering av kreditkortsbetalningar, uppfyllande av beställningar, tillhandahållande av kundservice och support samt teknisk support, dataanalysering, datalagring och säkerhet. I de fall där en tredjepartsleverantör kräver tillgång till personuppgifter för att kunna genomföra dessa tjänster, kommer vi att dela uppgifterna med denna leverantör. Vi kräver att våra tjänsteleverantörer begränsar användningen av personuppgifter till att endast tillhandahålla tjänster till oss. Vi kräver även att tjänsteleverantörer ska bevara personuppgifternas säkerhet, konfidentialitet och integritet, och inte möjliggöra obehörig användning eller avslöjande av personuppgifterna.
 • Enligt krav eller obligatoriskt enligt lag: Vi kan dela personuppgifter med andra om det krävs enligt lag eller, i vår trosförtroende, är rimligt nödvändigt för att: (i) efterleva rättsliga processer (inklusive domstolsorder eller stämning) (ii) samarbeta med brottsbekämpande organ (inklusive utredning av en påstådd eller misstänkt brottslighet, bedrägeri eller annan olaglig verksamhet) (iii) tillämpa denna sekretesspolicy och/eller våra andra policys för Radio Flyers tjänster; iv) svara på en nödsituation eller (v) skydda Radio Flyers, våra användares eller kunders och/eller allmänhetens rättigheter, egendom eller säkerhet.
 • Som ett resultat av en företagsöverföring: Om Radio Flyer ingår i fusion, förvärv, finansiering eller försäljning av affärer eller tillgångar, kan personuppgifter överföras till en eller flera tredje parter som är involverade i en sådan transaktion, och vid sådan överföring kan den relevanta tredje partens sekretesspolicy eller andra policys reglera vidare användning av uppgifterna. I händelse av en sådan ändring kommer vi att sträva efter att underrätta våra användare om ändringen och eventuella val våra användare kan ha angående förändringen.

Observera att när du väljer att publicera personuppgifter offentligt i någon av Radio Flyers tjänster delar du dina personuppgifter med alla som har tillgång till eller använder Radio Flyers tjänster. T.ex. när du frivilligt publicerar ett personligt foto i "Fotoalbum" på RadioFlyer.com eller delar personuppgifter i en offentligt publicerad kommentar, produktöversikt, historia, profil etc.

3. REGISTRERADES RÄTTIGHETER

Du har vissa rättigheter med avseende på de personuppgifter som vi lagrar om dig:

3.1 Rätt till åtkomst: Du kan begära att få uppgifter om vilka personuppgifter vi har om dig. Vi kommer att bekräfta om vi bearbetar dina personuppgifter samt vilka kompletterande uppgifter, inklusive kategorierna av personuppgifter, källorna från vilka de härrörde, syftet och rättslig grund för behandlingen, den förväntade lagringsperioden och skyddet för personuppgifter vid överföringar till länder utanför EES, med förbehåll för de begränsningar som anges i gällande stadgar, förordningar och andra lagar.

3.2 Rätt till rättelse: Vi kommer att uppfylla din begäran om att korrigera och uppdatera felaktiga personuppgifter omedelbart.

3.3Rätt till att bli bortglömd: På begäran kommer vi att radera dina personuppgifter om:

 • Det är inte längre nödvändigt att lagra dina personuppgifter;
 • Du återkallar det samtycke som låg till grund för bearbetningen av dina personuppgifter;
 • Du protesterar mot bearbetningen av dina personuppgifter och det inte finns några övertygande lagliga skäl för sådan bearbetning;
 • Personuppgifterna bearbetades på ett olagligt sätt; eller
 • Personuppgifterna måste raderas för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

Vi informerar eventuell tredje part vi kan ha delat dina personuppgifter med om din borttagningsförfrågan. Vi kan neka din begäran om borttagning om detta är tillåtet eller nödvändigt enligt gällande lag. 

3.4 Rätt att begränsa bearbetningen av dina personuppgifter: På din begäran begränsar vi bearbetningen av dina personuppgifter om:

 • du bestrider korrektheten i dina personuppgifter
 • dina personuppgifter bearbetades på ett olagligt sätt och du begär en begränsning av betarbetningen snarare än att de raderas;
 • vi inte längre behöver bearbeta dina personuppgifter, men du behöver dina personuppgifter i samband med en rättslig fordran. eller
 • du bestrider bearbetning som väntar på verifiering om huruvida det finns en övergripande legitim grund för sådan behandling.

3.5 Rätt till dataportabilitet: På din begäran tillhandahåller vi kostnadsfritt information om dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format om:

 • du har tillhandahållit personuppgifter till oss;
 • behandlingen av dina personuppgifter är baserad på ditt samtycke eller enligt vad som krävs för att ett avtal ska kunna utföras; eller
 • bearbetningen utförs automatiskt.

3,6 Rätt till att invända: Där vi behandlar dina personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse har du rätt att invända mot denna bearbetning.

3.7 Rätt att inte vara föremål för beslut som enbart bygger på automatiserad bearbetning: Du kommer inte att bli föremål för beslut med en rättslig eller liknande signifikant effekt (inklusive profilering) som endast grundar sig på en automatisk bearbetning av dina personuppgifter, om du inte har gett oss ditt uttryckliga samtycke eller där de är nödvändiga för att uppfylla ditt avtal med oss.

3.8 Rätt att återkalla samtycke: När du har gett oss ditt samtycke till att bearbeta dina personuppgifter för ett visst ändamål har du rätt att återkalla detta samtycke. Ett återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagenligheten eller vår insamling, användning eller delning av dina personuppgifter fram till den tidpunkt då du återkallar ditt samtycke. Även om du återkallar ditt samtycke kan vi fortfarande använda de uppgifter som har blivit anonymiserade och inte identifierar dig personligen. Din rätt att återkalla ditt samtycke gäller även att avstå från att ta emot marknadsföring från oss.

3.9Rätt att klaga till tillsynsmyndighet: Om du inte är nöjd med vårt svar har du rätt att klaga till eller be om råd från en tillsynsmyndighet och/eller skapa ett ärende mot oss i behörig domstol.

Om du vill kontakta oss i samband med utövandet av dina rättigheter ovan, vänligen maila oss på customerservice@radioflyer.com. För att avstå från att få marknadsföring från oss, skicka din förfrågan via e-post till customerservice@radioflyer.com eller via post till Radio Flyer, Inc. Att: Radio Flyer Team, 6515 W. Grand Avenue, Chicago, IL 60707. Vi förbehåller oss rätten att bekräfta din identitet innan vi behandlar din förfrågan.

För att avstå från att ta emot marknadsföring via e-post från oss kan du följa länken som finns i de e-postmeddelanden som du har fått av oss tidigare.

Vi kommer att svara på din begäran så snart som möjligt, senast 30 dagar från mottagandet. Såvida inget annat anges, kommer vi inte att ta ut någon avgift i samband med utövandet av dina rättigheter.

4. COOKIES OCH LIKNANDE TEKNIKER

4.1 vår användning av cookies och liknande tekniker: Cookies (eller kakor) är små datafiler som webbplatser och onlinetjänster skickar via webbläsaren till din dator eller mobila enhet där de lagras (om du tillåter det). Cookies gör det möjligt för webbplatser och onlinetjänster att känna igen din webbläsare och spara viss information om dina besök.

Även om vi från tid till annan kan ändra de cookies vi använder, använder vi oftast följande typer i Radio Flyers tjänster:

Cookie

Beskrivning

frontend

Standard Magento-cookie, lagrar användarens sessions-ID för hämtning av varukorg/betalningsinformation, inloggningsstatus, etc.

__utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmz

Cookies som används av Google Analytics

popupData, popup_ids

Används av popup-funktionen och raderas när användaren fått en popup och spårar tiden sedan varje popup sågs.

BVID, BVSID, BVBRANDID, BVBRANDSID

Cookies som används av Bazaarvoice

 

Vi kan även använda så kallade "webbeacons" (även kallade "clear GIF", "pixeltaggar", etc.) – små bitar kod som är inbäddade i webbsidor eller e-postmeddelanden – som levererar eller kommunicerar med cookies för att räkna antalet besökare samt för att spåra användarmönster. Vi kan inkludera webbeacons i e-postmeddelanden för att hjälpa oss att känna igen aktiviteter, t.ex. när ett e-postmeddelande öppnades, hur många gånger ett e-postmeddelande skickades, vilka länkar i e-postmeddelandet som klickades på, etc. Webbeacons kan inte nekas när de skickas via en vanlig webbsida. De kan dock nekas när de skickas via e-post. Om du inte vill ta emot webbeacons via e-post måste du inaktivera HTML-bilder eller neka mottagning av HTML-post (endast text) via din e-postmjukvara.

4.2  Tredjepartsanvändning av cookies och liknande tekniker: Vi kan tillåta tredjeparter, inklusive så kallade "nätverksannonsörer" eller "annonsnätverk" (gemensamt "Tredjepartsannonsörer") att tillhandahålla och hantera annonser i Radio Flyers tjänster. Tredjepartsannonsörer kan skapa och använda sina egna cookies, webbeacons etc. på din dator och mobila enhet när du interagerar med deras annonser. Dessa tredjepartscookies, webbeacons etc. gör det möjligt för tredjepartsannonsörer att känna igen din dator eller mobila enhet varje gång de skickar en annons till dig samt samla in information om när och hur hu interagerar med deras annonser. Användning av cookies, webbeacons, etc. av tredjepartsannonsörer regleras av sådana tredjepartsannonsörers egna sekretesspolicys - och inte enligt denna sekretesspolicy. Vi har ingen kontroll över vilken information som samlas in av tredjepartsannonsörer eller hur de kan komma att använda informationen. Tredjepartsannonsörers sekretesspolicys och datapraxis kan skilja sig väsentligt från Radio Flyers, och vi tar inte ansvar på något sätt för dessa annonsörers policys och praxis. Om du vill veta mer om tredjepartsannonsörer och hur man väljer bort deras användning av din information, besök:  http://www.aboutads.info/choices/.

4.3 Användning av Google Analytics: Som beskrivits ovan, kan vi använda Google Analytics för att samla in och analysera information om våra användares position och intressen i syftet att förbättra Radio Flyers tjänster. Vi kan även använda Google Analytics för visning av reklam, såsom Remarketing, Visningsrapportering för Google Display Network och/eller DoubleClick Campaign Manager-integrationen. Vi måste enligt Google meddela följande i samband med användning av någon av Google Analytics funktioner för visning av reklam:

 • Du kan välja bort Google Analytics för visning av reklam eller anpassa annonser från sidan Google Ads Settings på https://www.google.com/settings/ads?hl=en. Du kan även förhindra att dina data samlas in och används av Google Analytics genom att välja bort användningen av tilläggswebbläsare till Google Analytics som kan laddas ner på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 • Om vi använder Google Analytics remarketingfunktion, använder vi en sådan remarketingfunktion för att utnyttja leverantörer av webb- och tredje parter, inklusive Google, för att visa Radio Flyer-annonser på webbplatser över Internet.
 • Vi och tredjepartsleverantörer, inklusive Google, kan använda cookies från första part (till exempel Google Analytics-cookies) och cookies från tredje part (till exempel DoubleClick-cookien) för att (i) informera, optimera och visa annonser baserade på användarens tidigare besök på Radio Flyers tjänster, och/eller (ii) sammanställa hur dina annonsvisningar, andra användningar av annonstjänster och interaktioner med dessa annonsvisningar och annonstjänster relateras till besök på Radio Flyers tjänster.
 • Vi kan utnyttja data från Google Analytics Demographics and Interest Reporting för att hjälpa till att identifiera och förstå användarinställningar, förbättra Radio Flyers tjänster, välja innehåll och annonser som visas för dig och för andra affärsändamål som gör din användarupplevelse bättre.

4.4 Hantering av cookies: Du kan hantera cookies i dina datorinställningar. Vanligtvis hittar du inställningarna under webbläsarens hjälp-, preferens- eller alternativavsnitt. Om du inaktiverar cookies kan det innebära att en del av Radio Flyers tjänster inte fungerar korrekt.

5. DATARETENTION

Vanligtvis lagrar vi endast dina personuppgifter så länge som du upprätthåller ett förhållande med oss. Du förstår och godkänner dock att vi kan lagra dina personuppgifter längre om det krävs enligt lag (inklusive domstolsorder eller stämning), bistå polismyndigheter (inkl. utredning av påstått eller misstänkt brott, bedrägeri eller annan olaglig aktivitet), för att slutföra en pågående transaktion, lösa en tvist eller för att slutföra ett avtal mellan dig och Radio Flyer.

6. INTERNATIONELL DATAÖVERFÖRING

Radio Flyers tjänster styrs från USA men är tillgänglig för vissa internationella användare. Om du använder Radio Flyers tjänster eller kontaktar oss online från annat land än USA, kommer din information, inklusive dina personuppgifter, att behandlas och lagras i USA, där dataskydd och sekretessbestämmelser kanske inte har samma skydd som i ditt hemland. Om du använder Radio Flyers tjänster eller tillhandahåller personuppgifter till oss, godkänner du att personuppgifterna behandlas i USA. Vi kommer att sträva efter att skydda dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning om dataskydd i ditt hemland.

7. SÄKERHET

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för att skydda de personuppgifter vi har om dig. Vi använder till exempel en säker server för Radio Flyers tjänster och följer betalkortindustrins ("PCI") datasäkerhetsstandarder för kreditkortstransaktioner som görs i samband med Radio Flyers tjänster. Vi har även datasäkerhetspolicys och -förfaranden som är utformade för att skydda dina personuppgifter.

Trots att vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera total säkerhet. Det är viktigt att du själv vidtar åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst till eller användning.

Vi kommer att meddela dig om och i den utsträckning som krävs enligt lag, i händelse av att vi upptäcker eller misstänker ett dataintrång som påverkar de personuppgifter vi har om dig.

8. SÄRSKILT MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR

RadioFlyer.com och alla andra Radio Flyer-tjänster är avsedda för allmänheten, och är avsedda att visa upp Radio Flyers produkter och för att tillhandahålla en onlineplattform där våra kunder kan köpa Radio Flyers produkter och dela kommentarer, produktrecensioner, berättelser, bilder etc. om sina erfarenheter med Radio Flyers produkter.  RadioFlyer.com och Radio Flyers tjänster är inte på något sätt riktade till barn under 18 år.  Radio Flyer samlar inte medvetet in personuppgifter från barn under 18 år. Om vi skulle upptäcka eller meddelas att personliga uppgifter som vi har fått tillhör ett minderårigt barn, kommer vi omedelbart att radera sådana personuppgifter från vår databas. Vi uppmanar föräldrar och vårdnadshavare att vara online tillsammans med sina barn och att delta i och övervaka deras barns onlineaktiviteter.

Många delar av Radio Flyers tjänster är tillgängliga utan att användarna behöver tillhandahålla några personuppgifter till oss. Vissa funktioner kräver dock att användare tillhandahåller personuppgifter till oss, till exempel för att göra ett köp, anmäla sig till födelsedagsklubben, registrera en produkt, lägga upp ett foto, skriva ett omdöme eller berättelse, skapa en profil etc. i Radio Flyers tjänster, lämna in en förfrågan till oss, delta i en Radio Flyer-kampanj, etc. För dessa funktioner har vi implementerat en åldersgrind för att förhindra insamling av personuppgifter från minderåriga användare.

OBS: Radio Flyer samlar endast ett barns personligt identifierbara uppgifter om det frivilligt tillhandahålls till oss av barnets förälder eller vårdnadshavare. Till exempel, i den utsträckning en förälder eller vårdnadshavare skickar sitt barns namn, kön, födelsedag, foto etc. via Radio Flyers tjänster samlar vi in sådan information.

Vissa funktioner i Radio Flyers tjänster gör det möjligt att publicera information för allmän visning, till exempel foton, kommentarer på en blogg eller en produktöversikt. Föräldrar och vårdnadshavare rekommenderas att vara försiktiga när de delar sina barns personuppgifter med sådana funktioner.

9. LÄNKAR TILL ANDRA PRODUKTER OCH TJÄNSTER

Radio Flyers tjänster kan tillhandahålla länkar eller tillgång till webbplatser från tredje part (inklusive sociala nätverk), produkter, tjänster, program, applikationer etc. (var och en en "Länkad produkt/tjänst från tredje part"), men detta görs enbart för din bekvämlighets skull. Sådan koppling eller åtkomst betyder inte, och bör inte tolkas som att Radio Flyer stöder, samarbetar med eller ger några garantier om någon länkad produkt/tjänst från tredje part. Vi varken granskar, kontrollerar eller ansvarar för någon länkad produkt/tjänst från tredje part. Vi är specifikt inte ansvariga för sekretesspraxis för någon länkad produkt/tjänst från tredje part. När du lämnar Radio Flyers tjänster kommer denna sekretesspolicy inte längre att gälla. All information som samlas in från eller om dig i samband med din användning av en länkad produkt/tjänst från tredje part regleras av den tredje partens egen sekretesspolicy. En tredje parts sekretesspolicy och datapraxis kan vara väsentligt annorlunda än Radio Flyers. De kan skicka sina egna cookies, webbeacons etc. till din dator eller mobila enhet, och kan samla in och använda information om dig på sätt som vi inte skulle göra. All användning av en länkad produkt/tjänst från tredje part sker helt på egen risk. Du bör alltid läsa sekretesspolicyn som är kopplad till en länkad produkt/tjänst från tredje part innan du tillhandahåller några personuppgifter till den sådan tredje part.

10. ÄNDRINGAR I SEKRETESSPOLICYN

När vi uppdaterar denna sekretesspolicy kommer vi att meddela och publicera sådana ändringar i Radio Flyers tjänster. Om vi har möjlighet att kontakta dig kan vi även komma att meddela dig om sådana ändringar via e-post eller brev. När det krävs enligt gällande lag kommer vi att be om ditt samtycke till dessa ändringar. Genom att fortsätta använda Radio Flyers tjänster efter sådant meddelande och/eller samtycke, godkänner du att du är bunden av den ändrade sekretesspolicyn.

11. FRÅGOR

Om du har några frågor eller synpunkter på denna sekretesspolicy eller vår användning av dina personuppgifter, eller vill uppdatera eller ta bort uppgifter som du tidigare har lämnat till oss, vänligen kontakta:

Radio Flyer, Inc.
Attn: Customer Service
6515 W. Grand Avenue, Chicago, IL 60707 USA
customerservice@radioflyer.com

Radio Flyer, Inc. är dataövervakaren för personuppgifter som samlas in via Radio Flyers tjänster.

DM_US 59755906-1.091161.0012

TO UNSUBSCRIBE OR OPT OUT: Enter your email address below and click the button to the right.