RETURPOLICY (för inköp utanför USA)

Radio Flyer accepterar returer med förbehåll för nedanstående undantag och villkor:

 • • Följande kan INTE returneras:
 • produkter som har använts, ändrats eller skadats av kunder (utöver en defekt produkt som kan returneras i enlighet med tillämpning av Radio Flyer-garantin).
 • personliga tillbehör, t.ex. registreringsskyltar och parkeringsskyltar.
 • utbytesdelar.
 • Returer måste göras och tas emot inom trettio (30) dagar från dagen för mottagandet av produkten.
 • Returnerade produkter måste vara i nyskick (obegagnade) med sin originalförpackning.
 • Inga returer kommer att accepteras utan ett Return Merchandise Authorization Number (RMA-nummer - auktorisationsnummer för varuretur), vilket erhålls genom att kontakta Radio Flyers kundtjänst på 1-773-637-7100. Vänligen ange RMA-numret utanpå det kolli du returnerar. En retur utan angivet RMA-nummer kan leda till att returbegäran avslås..
 • För returer som accepteras av Radio Flyer, kommer kunden att återbetalas hela det faktiskt erlagda inköpspriset – förutom vid köp av en Tesla Model S för barn, där en 15 % avgift för ny lagerhållning dras av från återbetalningen av inköpspriset. Fraktkostnader, tullavgifter och tillämpliga skatter kan INTE återbetalas.
 • Om en returnerad vara är en gåva, utfärdas en återbetalning till köparen av gåvan, såvida inte gåvoköparen begär en kreditering att använda vid framtida inköp hos Radioflyer.com. I detta fall utfärdas återbetalningen till gåvomottagaren istället för en återbetalning till gåvoköparen.
 • Kunden står för betalning av returfraktkostnaderna. Radio Flyer ersätterINTE returfraktkostnader.

Vägran att ta emot leverans

Om du vägrar att ta emot leverans av en produkt du har beställt, kommer du att få återbetalning av hela det faktiskt betalda inköpspriset – utom i fallet med Tesla Model S för barn, där en 15 % avgift för ny lagerhållning dras av från återbetalningen av inköpspriset. Fraktkostnader, personliga tillbehör, tullavgifter och tillämpliga skatter kan INTE återbetalas.

Defekt/skadad produkt:

Vi vill att du ska vara nöjd med ditt köp från Radio Flyer. Skulle du få en produkt, som inte fungerar korrekt eller som har skadats under transporten, ber vi dig kontakta Radio Flyers kundtjänst på 1-773-637-7100.

h1> RÄTT ATT SÄGA UPP AVTAL

Du har laglig rätt att säga upp ditt avtal med Radio Flyer för köp av Radio Flyer-produkter utan att ange några skäl. Ångerfristen löper ut efter 14 dagar från den dag du eller någon tredje part, annan än transportföretaget och som du själv uppgett, kommer i fysisk besittning av produkten. Det innebär att om du ångrar dig eller av någon annan anledning bestämmer dig för att du inte vill behålla en produkt, inom 14 dagar efter mottagandet av produkten, så kan du meddela oss om ditt beslut att säga upp avtalet och få pengarna tillbaka.

För att utöva din rätt att säga upp avtalet måste du informera Radio Flyer om ditt beslut att återkalla produkten innan ångerfristen har löpt ut, genom en entydig förklaring (t.ex. ett brev skickat med post, fax eller e-post), exempelvis genom en av de följande metoderna:

 1. genom att fylla i och skicka in formuläret som hittas på www.radioflyer.com/cancel. Om du väljer det här alternativet kommer vi utan dröjsmål att kontakta dig med en bekräftelse om mottagandet av en sådan uppsägning via ett varaktigt medium (till exempel via e-post).
 2. genom att skicka ett e-postmeddelande till customerservice@radioflyer.com, ett brev till oss via fax +1 773 797 9089 eller via post till: Radio Flyer Inc., Attn: Customer Service, 6515 W. Grand Avenue, Chicago, IL 60707 USA. E-postmeddelandet eller brevet bör inkludera följande information:
  • dagens datum
  • ditt namn
  • adress
  • e-postadress (om tillgänglig)
  • ett uttalande om att du meddelar att du säger upp avtalet för försäljningen av Radio Flyers [infoga den specifika produkten]
  • datumet du fick produkten på

För att möta den ångerfristen räcker det med att du skickar in ditt meddelande om din rätt att säga upp avtalet innan ångerfristen har löpt ut.

Om du utövar din ångerrätt kommer det pris du har betalat för produkten att återbetalas helt och hållet, förutom eventuella delar av produkten som var specifikt skräddarsydda för dig. Vi kommer även att återbetala leveranskostnaderna (med undantag för de extrakostnader som uppstår till följd av val av en annan leveranstyp än den billigaste typen av standardleverans som vi erbjuder). Vi kommer att göra återbetalningar till dig så snart som möjligt efter återlämnandet av produkterna, och inte senare än 14 dagar från den dag då vi informeras om ditt beslut att säga upp detta avtal. Vi kommer att betala ut en sådan ersättning genom att använda samma betalningsmedel som du använde vid den ursprungliga transaktionen.

Returnerade produkter måste vara i nytt (oanvänt) skick och förpackas på ett lämpligt sätt så att de inte skadas. Om du returnerar produkter som har använts, ändrats eller skadats kommer du att hållas ansvarig för det minskade värdet på dessa produkter som härrör från hanteringen av produkterna, annat än vad som är nödvändigt för att fastställa produkternas tillstånd, egenskaper och funktion.

Du bör skicka tillbaka produkterna utan onödigt dröjsmål och inte under några omständigheter senare än 14 dagar från och med den dag då du kommunicerar att du säger upp detta avtal till oss. Tidsfristen möts om du skickar tillbaka produkterna innan 14 dagars-perioden har löpt ut.

DU KOMMER ATT BEHÖVA STÅ FÖR DE DIREKTA KOSTNADERNA FÖR ÅTERLÄMNANDE AV PRODUKTERNA. DEN UNGEFÄRLIGA KOSTNADEN BERÄKNAS UTIFRÅN BETALNINGEN SOM MOTTAGITS FÖR ATT FÅ PRODUKTEN.

Frågor:

För frågor avseende denna returpolicy från Radio Flyer ber vi dig kontakta Radio Flyers kundtjänst på 1-773-637-7100.